PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Postępowanie zachowawcze i pooperacyjne w schorzeniach stawu barkowego

Drukuj

Postępowanie zachowawcze i pooperacyjne w schorzeniach stawu barkowego - NOWOŚĆ

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

szkolenie przeznaczone jest dla fizjoterapeutów (technik, licencjat, magister) oraz studentów fizjoterapii (od 3 roku studiów).

CEL SZKOLENIA:

 • zapoznanie uczestników z anatomią i połączeniami powięziowymi stawu barkowego
 • omówienie i praktyka z zakresu testów klinicznych stawu barkowego
 • omówienie najczęstszych schorzeń stawu barkowego
 • omówienie najczęściej stosowanych zabiegów operacyjnych stawu barkowego
 • nauka technik twardych w leczeniu okolicy stawu barkowego
 • nauka technik miękkich w leczeniu okolicy stawu barkowego
 • nauka ćwiczeń stosowanych w fizjoterapii stawu barkowego
 • omówienie protokołów rehabilitacyjnych po konkretnych zabiegach operacyjnych oraz przy omawianych schorzeniach stawu barkowego

EFEKTY SZKOLENIA:

Wiedza:

 • uczestnik zdobył wiedzę na temat anatomii stawu barkowego oraz połączeń powięziowych w obrębie obręczy barkowej,
 • uczestnik zdobył wiedzę na temat testów klinicznych stawu barkowego,
 • uczestnik zdobył wiedzę na temat najczęstszych schorzeń stawu barkowego oraz najczęściej stosowanych zabiegów operacyjnych,
 • uczestnik zdobył wiedzę na temat protokołów rehabilitacyjnych stosowanych po zabiegach operacyjnych oraz przy omawianych schorzeniach stawu barkowego.

Umiejętności:

 • uczestnik potrafi przeprowadzić testy kliniczne stawu barkowego,
 • uczestnik potrafi przeprowadzić ocenę funkcjonalną tkanek miękkich w obrębie stawu barkowego,
 • uczestnik potrafi dobrać i zastosować wybrane techniki twarde w okolicy obręczy barkowej,
 • uczestnik potrafi dobrać i zastosować wybrane techniki miękkie w okolicy obręczy barkowej.

Kompetencje społeczne:

 • uczestnik szkolenia działa według najwyższych standardów postępowania medycznego poprzez swoją postawę i wiedzę,
 • uczestnik jest pracownikiem samodzielnym potrafiącym zaplanować i wdrożyć odpowiedni plan terapii dostosowany do warunków i możliwości indywidualnych pacjenta,
 • uczestnik szkolenia poprzez własny rozwój jest wysoko ocenianym specjalistą.

PROGRAM:

 • Omówienie anatomii stawu barkowego, wraz z anatomią palpacyjną wybranych struktur.
 • Powięź i jej połączenia w obrębie obręczy barkowej.
 • Badanie stawu barkowego:
  • testy kliniczne (globalne, oporowe, funkcjonalne),
  • ocena manualna tkanek miękkich (badanie punktów spustowych, badanie przesuwalności powięzi)
 • Omówienie najczęstszych schorzeń stawu barkowego
 • Najczęściej stosowane zabiegi operacyjne stawu barkowego (filmy z artroskopii, zdjęcia, modele anatomiczne)
 • Fizjologia gojenia
 • Terapia manualna - techniki twarde
 • Terapia manualna - techniki miękkie
 • Ćwiczenia
 • Protokoły rehabilitacyjne w najczęściej stosowanych rodzajach zabiegów operacyjnych
 • Postępowanie w leczeniu zachowawczym w schorzeniach stawu barkowego

 

KADRA DYDAKTYCZNO-SZKOLENIOWA:

mgr Maciej Papież - absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Były reprezentant Polski w piłce nożnej, karierę w fizjoterapii rozpoczął od ... własnej kontuzji. Pasjonat fizjoterapii z zamiłowaniem do działalności edukacyjnej. Doświadczenie zdobywał pracując w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, prowadząc własną praktykę, a także za granicą w Emirates Speciality Hospital. Zajmuje się pacjentami ortopedycznymi oraz fizjoterapią sportową. Prowadzi szkolenia z zakresu leczenia stawu barkowego, rozluźniania mięśniowo-powięziowego oraz terapii punktów spustowych. Ukończone kursy: Terapia manualna wg dr. Ackermana, Koncepcja FOI, Funkcjonalna osteopatia i integracja, Kurs terapii wisceralnej, Współczesne metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich wg. dra Ciechomskiego, Medycyna Ortopedyczna wg. Cyriaxa.


CZAS TRWANIA: 2 dni, 20 godzin szkoleniowych/ 16 h zegarowych

TERMIN: termin w trakcie ustalania

GODZINY REALIZACJI: sobota, niedziela: 09:00 - 17:00

MIEJSCE REALIZACJI: Budynek Fizjoterapii i Kosmetologii - Akademii Górnośląskiejul. Kostki Napierskiego 38, 40-659 Katowice


CENA: 1200 zł/ osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne.

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. 32/ 35-70-605, 32/ 35-70-606,

mobil: 696-721-366, 696-728-230,

e-mail: szkolenia@akademiagornoslaska.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.AG

Aktualne usługi w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=9407

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+