PL | EN
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

PeopleCert Scrum Master I (szkolenie z egzaminem)

Drukuj

                                 PeopleCert Scrum Master I (szkolenie z egzaminem)

                                           

                                        

FORMUŁA SZKOLEŃ: szkolenia stacjonarne lub zdalne

CZAS TRWANIA (godz.):16h (2 dni)

 

DLACZEGO ?

Celem szkolenia jest potwierdzenie wiedzy uczestnika w zakresie zrozumienia i zastosowania zasad Scrum oraz nabycie umiejętności efektywnej pracy w roli członka Zespołu Scrum.

Certyfikat PeopleCert Scrum Master I jest pierwszym poziomem schematu kwalifikacji Scrum.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają podstawowe pojęcia, terminy, zasady i narzędzia używane w Scrum. Dowiedzą się także dlaczego Scrum jest potrzebny w nowoczesnych przedsiębiorstwach.

DLA KOGO ?

Szkolenie skierowane jest do każdej osoby, która chce zostać efektywnym członkiem środowiska Scrum. Szkolenie kierowane jest również do osób, które chcą się nauczyć współpracy z takim zespołem.

Co mogę osiągnąć?

Po uzyskaniu certyfikatu PeopleCert Scrum Master I uczestnicy będą mogli wykazać się znajomością oraz zrozumieniem Scrum  w następujących aspektach:

 • Historia Agile, definicja i założenia filozofii Agile;
 • Trzy filary Scrum: inspekcja, adaptacja i transparentność;
 • Pięć wartości Scrum: zaangażowanie, skupienie, otwartość, szacunek i odwaga;
 • Charakterystyka skutecznych Scrum Masterów, Właścicieli Produktów i zespołów Scrum;
 • Cele zdarzeń, artefaktów i reguł w Scrum;
 • Techniki zarządzania długiem technologicznym;
 • Cel i kroki związane ze zdarzeniami Scrum, takimi jak zaległości produktowe, planowanie, wykonanie, codzienny Scrum, przegląd i retrospektywa.

Egzamin w formule on-line realizowany za pośrednictwem PeopleCert:

 • po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje maila z wytycznymi nt rejestracji do egzaminu on-line. 
 • uczestnik z poziomu swojego konta ustala termin egzaminu bezpośrednio z PeopleCert 
 • do realizacji egzaminu wystarczy: komputer, kamera internetowa i połączenie internetowe 
 • egzamin realizowany jest w obecności proktora - przedstawiciela firmy PeopleCert, który zdalnie obserwuje jego przebieg 
 • za pomocą kamerki, uczestnik pokazuje pomieszczenie, w którym będzie zdawał egzamin (cel: weryfikacja, czy w pomieszczeniu nie ma osób trzecich i pomocy naukowych)

 

PROGRAM KURSU:

1. Wprowadzenie do Agile: zarządzanie projektem.

 •          Czym jest Agile? Historia i kontekst powstania filozofii Agile.
 •          Zwinne wartości, zasady i pryncypia.
 •          Zarządzanie zwinne vs tradycyjne.
 •          Korzyści ze stosowania podejścia zwinnego.
 •          Przegląd popularnych metod zwinnych.

2. Scrum jako zwinna struktura wytwarzania produktów.

 •          Czym jest Scrum?
 •          Wartości Scrum.
 •          Główne korzyści z wykorzystania Scrum.

3. Wprowadzenie do Scrum

 •          Praktyki Scrum.
 •          Role w zespole Scrum.
 •          Zdarzenia.
 •          Artefakty.
 •          Cykl życia Scrum.
 •          Proces empiryczny.
 •          Filary Scrum.

4. Role Scrum.

 •          Zespół Scrum – samo zarządzający się i wielofunkcyjny.
 •          Właściciel Produktu.
 •          Scrum Master.
 •          Służba Scrum Mastera wobec członków zespołu - koncepcja lidera służebnego.
 •          Środowisko pracy zespołu.

5. Przygotowanie produktu.

 •          Planowanie wielopoziomowe.
 •          Backlog Produktu.
 •          Epiki, funkcjonalności, historie użytkownika, motywy.
 •          Tworzenie dobrej historii użytkownika.
 •          Kryteria akceptacji.
 •          Backlog grooming.
 •          Rozwiązywanie problemów i incydentów, zarządzanie błędami.
 •          Szacowanie elementów backlogu. 

6. Artefakty Scrum.

 •          Release Backlog – planowanie, zarządzanie, osiąganie celów.
 •          (velocity) i pojemność (capacity) w zespole.
 •          Warunki satysfakcji klienta.
 •          Definicja ukończenia (Definition of Done).
 •          Definicja gotowości (Definition of Ready).
 •          Dług technologiczny i jak nim zarządzać.
 •          Prędkość

 

Dzień 2.

7. Planowanie iteracyjne.

 •          Timeboxing.
 •          Sprint i charakterystyka zdarzeń.
 •          Backlog Sprintu.
 •          Planowanie Sprintu.
 •          Definiowanie celu Sprintu.
 •          Praca w Sprincie – dostarczanie produktu.
 •          Zarządzanie przepływem informacji.
 •          Codzienny Scrum – cele i zasady.
 •          Przegląd Sprintu.
 •          Retrospektywa Sprintu.

8. Zarządzanie radiatorami informacji.

 •          Co to jest radiator informacji?
 •          Typy radiatorów w Scrum.
 •          Odpowiedzialność zespołu w zarządzaniu informacją 

9. Reguły Scrum.

 •          13 głównych zasad.
 •          Przerwanie Sprintu. 

10. Wprowadzenie do skalowania Scrum.

 •          Po co skalować Scrum?
 •          Role i artefakty w skalowanym Scrum.
 •          Dedykowanie zespołu odpowiedzialnego za integrację elementów produktu.
 •          Współdzielona Definicja Ukończenia (Definition of Done).

 

11. Przygotowanie do egzaminu People Cert Scrum Master I

 •          Informacje wstępne - przebieg egzaminu, forma, próg zdawalności.
 •          Jak najlepiej przygotować się do zdania egzaminu?
 •          Omówienie formuły egzaminu.
 •          Egzamin próbny.

 

ZAPLANUJ SWOJĄ ŚCIEŻKĘ SZKOLENIOWĄ:

PeopleCert Scrum Master I (szkolenie z egzaminem)

PeopleCert Scrum Master II (szkolenie z egzaminem) - kliknij w link

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Marcin Szybkowski - Z wykształcenia i zamiłowania historyk oraz pasjonat gier, a także możliwości ich wykorzystania w edukacji. Praktyk zarządzania projektami, który stworzył szereg symulacji biznesowych.  Jego symulacje w przystępny i interaktywny sposób podejmują istotne problemy organizacji, takie jak: zarządzanie projektami, procesami biznesowymi, zespołami, informacją oraz bezpieczeństwem informacji. Certyfikowany kierownik projektu AgilePM oraz PRINCE2, Scrum, posiada także certyfikat ITIL oraz Change Management. 

Podczas warsztatów, wykorzystując naukowe metody, realizuje potencjał pracowników i wprowadza skuteczne zmiany,  które zwiększają efektywność zespołów oraz konkurencyjność firm. 

W przeszłości zarządzał projektami lokalizacyjnymi oraz edukacyjnymi, a także tworzył merytoryczne programy konferencji w Nowej Zelandii. Obecnie realizuje projekty szkoleniowe z warsztatami symulacyjnymi m.in. dla sektora IT, finansowego, produkcyjnego, usługowego, publicznego.

 

CZAS TRWANIA:  2ni, 16 h szkoleniowych

TERMIN:   w trakcie ustalania

GODZ:   9:00 - 16:00

MIEJSCE szkolenia stacjonarnego: Katowice, Budynek A GWSH, ul. Harcerzy Września 1939 r. nr 3

 

Koszt uczestnictwa 2 400 zł brutto/osobę - zdalne

Koszt uczestnictwa:  2 850  zł  brutto/osobę - stacjonarne

 

 Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego - min 10 osób - termin do ustalenia z grupą

 

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia, egzamin 

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 728 230, 696 721 366, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

 

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+