PL | EN
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

PeopleCert Scrum Master II (szkolenie z egzaminem)

Drukuj

                                       PeopleCert Scrum Master II (szkolenie z egzaminem)

                                                    

FORMUŁA SZKOLEŃ: szkolenia stacjonarne lub zdalne

CZAS TRWANIA (godz.): 16h (2 dni)

DLACZEGO?

Podczas szkolenia PeopleCert Scrum Master II uczestnicy pogłębią swoją wiedzę z zakresu Scrum oraz zapoznają się z szeregiem praktycznych narzędzi przydatnych w pracy Scrum Mastera. Poznają także cechy i umiejętności wymagane od Scrum Mastera, techniki zarządzania informacją oraz szczegółowe omówienie dynamiki pracy zespołu Scum

DLA KOGO?

Szkolenie skierowane jest do każdego, kto chce stać się skutecznym i wiodącym członkiem zespołu w środowisku Scrum. Dzięki tej certyfikacji profesjonaliści mogą wykazać się solidną znajomością i zrozumieniem terminów, zasad i praktyk Scrum, a także umiejętnością skutecznego i efektywnego korzystania z narzędzi.

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?:

Dzięki PeopleCert Scrum Master II - uczestnik zdobędzie wiedzę w zakresie:

 • Opanowania Scrum - integracji ról, zdarzeń i filozofii Scrum, w tym również wspieraniu backlogu produktu i backlogu sprintu.
 • Umiejętnościach miękkich niezbędnych Scrum Masterowi, takich jak przywództwo, facylitacja, coaching i mentoring, rozwiązywanie problemów i usuwanie przeszkód.
 • Kluczowe umiejętności związane z zarządzaniem w celu zwiększenia przejrzystości, inspekcji i adaptacji do sukcesu w projektach
 • Znaczenie samoorganizacji, budowania zespołu, dynamiki zespołu i zespołów wirtualnych.
 • Najważniejsze umiejętności dla odnoszących sukcesy Scrum Masterów, które są stosowane poprzez różne wydarzenia Scrum, od wstępnego planowania do końcowej retrospektywy.
 • Kluczowe strategie skalowania projektów Scrum z wieloma zespołami i złożonymi produktami.

Egzamin w formule on-line realizowany za pośrednictwem PeopleCert:

 • po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje maila z wytycznymi nt rejestracji do egzaminu on-line.
 • uczestnik z poziomu swojego konta ustala termin egzaminu bezpośrednio z PeopleCert
 • do realizacji egzaminu wystarczy:komputer, kamera internetowa i połączenie internetowe
 • egzamin realizowany jest w obecności proktora - przedstawiciela firmy PeopleCert, który zdalnie obserwuje jego przebieg
 • za pomocą kamerki, uczestnik pokazuje pomieszczenie, w którym będzie zdawał egzamin (cel: weryfikacja, czy w pomieszczeniu nie ma osób trzecich i pomocy naukowych)

PROGRAM KURSU:

Dzień1

1. Wprowadzenie do Agile i Scrum– przypomnienie.

 • 12 pryncypiów Agile.
 • Podstawy Scrum.
 • Kiedy używać podejścia zwinnego?
 • Pracować zwinnie vs być zwinnym – filozofia i praktyka

2. Visual Management.

 • Wykorzystywanie   technik   wizualizacji   informacji   do zarządzania pracą zespołu.
 • Cele visual management.
 • Radiatory informacji – co to jest i jak z nich korzystać?
 • Przykłady radiatorów informacji oraz ich praktyczne zastosowanie.

3. Dynamika zespołu Scrum.

 • Rozwój zespołu - etapy, główne wyzwania.
 • Ewolucja roli Scrum Mastera w rozwoju zespołu.
 • Koncepcja zespołów samo-zarządzających się.
 • 7 pryncypiów zespołu.
 • Korzyści samo-zarządzania.
 • Kompozycja zespołu.
 • Główne błędy w rozumieniu pracy samo-organizujących się zespołów.
 • Rola lidera w zespole.
 • Zespoły kolokowane i wirtualne – cechy, zasady pracy, główne wyzwania.
 • Adresowanie problemów w zespołach wirtualnych.
 • Różnice kulturowe w zespole

4. Umiejętności wymagane od Scrum Mastera.

 • Lider służebny - charakterystyka i odpowiedzialności.
 • Facylitacja– metody i praktyki.
 • Scrum Master jako coach.
 • Szkolenia i edukacja zespołu.
 • Efektywna komunikacja w zespole.
 • Aktywne słuchanie - założenia i techniki.
 • Identyfikowanie   i    usuwanie   przeszkód,    praktyczne techniki.
 • Rozwiązywanie problemów.
 • kto będzie świetnym Scrum Masterem?

Dzień 2

 5. Ramy Scrum - ujęcie strategiczne.

 • Praktyki Scrum.
 • Kluczowe artefakty Scrum.
 • “Cebula planowania” i warstwy odpowiedzialności.
 • Matryca odpowiedzialności RACI.
 • Uzasadnienie biznesowe.
 • Karta projektu.
 • Zarządzanie backlogiem produktu.
 • Zbieranie i definiowanie wymagań.
 • Dostarczanie wysokiej jakości przyrostu produktu.
 • Unikanie ograniczeń i przeszkód.
 • Zarządzanie błędami i usterkami.
 • Planowanie wydań (release planning).
 • Sprint w ujęciu strategicznym.
 • Planowanie sprintu.
 • Wykonanie sprintu.
 • Codzienny Scrum.
 • Przegląd sprintu.
 • Retrospektywa sprintu w kontekście dojrzałości zespołu.

 6. Skalowanie Scrum.

 • Cel skalowania Scrum.
 • Dwa podejścia do skalowania.
 • Główny Właściciel Produktu – rola i odpowiedzialności.
 • Główny Scrum Master – rola i odpowiedzialności.
 • Zespół    odpowiedzialny    za     integrację      elementów produktu.
 • Skalowane artefakty i zdarzenia.
 • Niezbędne spotkania integracyjne zespołu.
 • Scrum of Scrums – koordynacja pracy pomiędzy zespołami

7. Przygotowanie do egzaminu People Cert Scrum Master II.

 • Informacje wstępne - przebieg egzaminu, forma, próg zdawalności.
 • Jak najlepiej przygotować się do zdania egzaminu?
 • Omówienie formuły egzaminu.
 • Egzamin próbny.

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Marcin Szybkowski - z wykształcenia i zamiłowania historyk oraz pasjonat gier, a także możliwości ich wykorzystania w edukacji. Praktyk zarządzania projektami, który stworzył szereg symulacji biznesowych.  Jego symulacje w przystępny i interaktywny sposób podejmują istotne problemy organizacji, takie jak: zarządzanie projektami, procesami biznesowymi, zespołami, informacją oraz bezpieczeństwem informacji. Certyfikowany kierownik projektu AgilePM oraz PRINCE2, Scrum, posiada także certyfikat ITIL oraz Change Management. 

Podczas warsztatów, wykorzystując naukowe metody, realizuje potencjał pracowników i wprowadza skuteczne zmiany,  które zwiększają efektywność zespołów oraz konkurencyjność firm. 

W przeszłości zarządzał projektami lokalizacyjnymi oraz edukacyjnymi, a także tworzył merytoryczne programy konferencji w Nowej Zelandii. Obecnie realizuje projekty szkoleniowe z warsztatami symulacyjnymi m.in. dla sektora IT, finansowego, produkcyjnego, usługowego, publicznego.

 

CZAS TRWANIA:  2ni, 16 h szkoleniowych

TERMIN:   w trakcie ustalania

GODZ:   9:00 - 16:00

MIEJSCE szkolenia stacjonarnego: Katowice, Budynek A GWSH, ul. Harcerzy Września 1939 r. nr 3

 

Koszt uczestnictwa 2 650 zł brutto/osobę - zdalne

Koszt uczestnictwa:   3 000  zł  brutto/osobę - stacjonarne

 

 Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego - min 10 osób - termin do ustalenia z grupą

 

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia, egzamin 

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 728 230, 696 721 366, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+