PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

PRINCE2 Practitioner ( szkolenie z egzaminem) 6th edition

Drukuj

 

                                                  

 

PRINCE2® Practitioner (szkolenie z egzaminem) - 6th edition 

 

FORMUŁA SZKOLEŃ: szkolenia stacjonarne lub zdalne

CZAS TRWANIA(godz.): 16h (2 dni)

DLACZEGO? 

Metodyka PRINCE2 (ang. PRojects IN Controlled Environments – czyli projekty w sterowalnym środowisku), jako brytyjski standard zarządzania projektami, jest jednym z klasycznych i najbardziej popularnych narzędzi do wprowadzania zmian w organizacji. Narzędzie to daje pełną kontrolę biznesową inwestycji, od pomysłu, do jej pomyślnego zrealizowania, a także uzyskiwania korzyści. Wspomaga każdą z ról w zespole zarządzania projektem w podejmowaniu decyzji, mających wpływ na skuteczną realizację przedsięwzięcia.

 Szkolenie na poziomie zaawansowanym pogłębia wiedzę i daje uczestnikom możliwość zaznajomienia się praktyczną implementacją zasad prowadzenia projektów poznanych na poziomie PRINCE2 Foundation. Akredytowany warsztat na poziomie zaawansowanym zakończony jest egzaminem na poziomie Practitioner, potwierdzanym międzynarodowym certyfikatem, honorowanym w środowisku biznesowym współczesnych przedsiębiorstw.

 

DLA KOGO? 

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcą zapoznać się z powszechnym, metodycznym podejściem do zarządzania projektami na poziomie zaawansowanym. Na szkoleniu wymagana jest znajomość metodyki PRINCE2 na poziomie podstawowym. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla kadry zarządczej, jak i członków zespołów projektowych, pełniących obowiązki dedykowanych ról projektowych w projektach realizowanych zgodnie z metodyką PRINCE2 i nie tylko.

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu, uczestnicy będą mogli zrozumieć zasady implementacji metodyki PRINCE2 w środowisku przykładowych projektów omawianych podczas warsztatów. Po szkoleniu każdy z uczestników powinien odnieść następujące korzyści:

 • ugruntować wiedzę i terminologię nabytą na poziomie Foundation
 • umieć praktycznie definiować role w zespole zarządzania projektem i przydzielać im obowiązki
 • umieć podejmować decyzje dotyczące najlepszego zastosowania metodyki PRINCE2 w każdym z obszarów zarządzania projektami – zdefiniowanie, rozpoczęcie i zamknięcie projektu, kontrolowanie uzasadnienie biznesowe przez cały czas trwania projektu, reagowanie na zmiany i ryzyka
 • prawidłowo oceniać sposoby rozwiązywania zagadnień i ryzyk zgodnie z metodyką

Udział w warsztatach to również szansa na wymianę doświadczeń z innymi praktykami środowiska projektowego. Zdobyty certyfikat Practitioner ułatwia start przy pracy w zespołach projektowych i zwiększa wartość pracownika na rynku pracy, a w wielu środowiskach jest wręcz oczekiwany.

Wymagane przygotowanie uczestników:

 • Oprócz chęci zdobywania nowej wiedzy, warunkiem podejścia do egzaminu na poziomie PRINCE2 Practitioner, konieczne jest posiadanie certyfikatu na poziomie PRINCE2 Foundation.

 

EGZAMIN

 •       opcja stacjonarna – na koniec szkolenia stacjonarnego przeprowadzany jest egzamin
 •      opcja zdalna – egzamin zdalny jest wybierany przy realizacji szkolenia w formule zdalnej. Egzamin on-line realizowany za pośrednictwem PeopleCert:
 • po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje maila z wytycznymi nt rejestracji do egzaminu on-line.
 • uczestnik z poziomu swojego konta ustala termin egzaminu bezpośrednio z PeopleCert o do realizacji egzaminu wystarczy: komputer, kamera internetowa i połączenie internetowe o egzamin realizowany jest w obecności proktora - przedstawiciela firmy PeopleCert, który zdalnie obserwuje jego przebieg 
 • za pomocą kamerki, uczestnik pokazuje pomieszczenie, w którym będzie zdawał egzamin (cel: weryfikacja,  czy w pomieszczeniu nie ma osób trzecich i pomocy naukowych)

PROGRAM KURSU

 1.     Wprowadzenie – część szkolenia wyjaśniająca cele i agendę szkolenia
 2.     Informacja o egzaminie – część szkolenia wyjaśniająca aspekty egzaminacyjne,
 3.     techniki zdawania egzaminu oraz rekomendacje działań służących odpowiedniemu przygotowaniu się do        egzaminu PRINCE2 Practitioner – np. przygotowanie podręcznika
 4.     Przegląd PRINCE2 – dopasowana w zależności od potrzeb powtórka zagadnień z poziomu Foundation
 5.     Egzamin próbny nr 1 – projekt „Kalendarz” – przygotowanie do egzaminu poprzez bardzo szczegółową          analizę przypadku – analiza każdego z 80 pytań i odpowiedzi obejmująca wszystkie zagadnienia projektu      „Kalendarz”
 6.     Egzamin próbny nr 2 – projekt „Restrukturyzacja” – przygotowanie do egzaminu poprzez bardzo                      szczegółową analizę przypadku – analiza każdego z 80 pytań i odpowiedzi obejmująca wszystkie                    zagadnienia projektu „Restrukturyzacja”
 7.     Egzamin PRINCE2 Practitioner – egzamin na poziom zaawansowany znajomości metodyki

ZAPLANUJ SWOJĄ ŚCIEŻKĘ SZKOLENIOWĄ:

 1.     PRINCE2® Foundation (szkolenie z egzaminem) - 6th edition - kliknij w link
 2.     Symulacja biznesowa RAVEN13 - kliknij w link
 3.     PRINCE2® Practitioner (szkolenie z egzaminem) - 6th edition

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Jolanta Błędowska - Trenerka i praktyk z dużym doświadczeniem (setki przeprowadzonych szkoleń i tysiące przeszkolonych uczestników). Od wielu lat prowadzi szkolenia i konsultacje z zakresu zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2, Agile PM, wg metodyki heurystycznej, a także SCRUM Master, SCRUM Product Owner. Jej zajęcia cieszą się bardzo dobrą opinią. Forma przekazu stosowana przez trenerkę przekłada się na skuteczność nauczania, a także na wysoki stopień zdawalności egzaminów. 

Duże doświadczenie praktyczne zdobyła pracując głównie w instytucjach z obszaru finansów i administracji publicznej w kraju  oraz za granicą. W latach 1990 —2011 pracowała w bankowości komercyjnej, w tym w Mitteleuropáische Handelsbank (Frankfurt nad Menem), Hypovereinsbank (Monachium), Hypobank Polska SA, NORD/LB. Obecnie (od 2011 r.) prowadzi i realizuje projekty  w Narodowym Banku Polskim.

Zajęcia prowadzone przez panią Jolantę mogą być realizowane w językach: polskim, angielskim, niemieckim          i  rosyjskim.

dr Piotr Pinoczek - Doktor ekonomii o specjalności: nauki o zarządzaniu, absolwent studiów podyplomowych Public Relations. Akredytowany trener PRINCE2®, Agile Project Management® Change Management®, Portfolio, Programme and Project Offices® (P3O) oraz Management of Portfolio® (MoP). Posiada także certyfikaty Six Sigma, IPMA i Managing Successful Programmes®. Prowadzi również szkolenia w oparciu o PMBOK® Guide oraz z obszaru managementu (jakość, optymalizacja procesów, innowacyjność, strategia, komunikacja, coaching, motywowanie, design thinking). Doświadczenie zawodowe zdobywał przez ponad  19 lat zdobywał jako manager operacyjny i szef projektów w firmach polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego. Za swoje działania wielokrotnie wyróżniony nagrodami, listami gratulacyjnymi i licznymi referencjami. Od ponad 16 lat jest czynnym project manager. Konsultant zajmujący się tworzeniem strategii biznesowych dla organizacji, a także koncepcji przeprowadzania zmian, uporządkowania zarządzania wieloma projektami i budowania programów motywacyjnych. Wspiera przedsiębiorstwa i zespoły zadaniowe jako Agile Coach, przygotowując załogę do realizacji projektów w oparciu o tzw. podejście zwinne i na zasadzie samoorganizacji. 

Autor kilkunastu referatów na konferencje naukowe, branżowe i komercyjne opublikowanych w wydawnictwach uniwersyteckich  oraz współautor naukowych projektów badawczych. Członek zespołu redakcyjnego polskiej edycji książki „Making sense of change management”. Partner merytoryczny organizacji PMI Chapter (Project Management Institute) Oddział Śląsk.  

 

CZAS TRWANIA: 2 dni, 16 h szkoleniowych

TERMIN:   w trakcie ustalania

GODZ:   9:00 - 16:00

MIEJSCE szkolenia stacjonarnego: Katowice, Budynek A GWSH, ul. Harcerzy Września 1939 r. nr 3

 

Koszt uczestnictwa:  2900 zł brutto/osobę - zdalne

Koszt uczestnictwa:  2900 zł  brutto/osobę - stacjonarne

 

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia, egzamin 

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 728 230, 696 721 366, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+