PL | EN
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

PRINCE2 FOUNDATION ( szkolenie z egzaminem), zdalne lub stacjonarne

Drukuj

                                                  

PRINCE2® Foundation (szkolenie z egzaminem) - 6th edition

 

FORMUŁA SZKOLEŃ: szkolenia stacjonarne lub zdalne

CZAS TRWANIA (godz.): 24h (3 dni)

 

DLACZEGO?

Metodyka PRINCE2 (ang. PRojects IN Controlled Environments – czyli projekty w sterowalnym środowisku), jako brytyjski standard zarządzania projektami, jest jednym z klasycznych i najbardziej popularnych narzędzi do wprowadzania zmian w organizacji. Narzędzie to daje pełną kontrolę biznesową inwestycji, od pomysłu, do jej pomyślnego zrealizowania, a także uzyskiwania korzyści. Wspomaga każdą z ról w zespole zarządzania projektem w podejmowaniu decyzji, mających wpływ na skuteczną realizację przedsięwzięcia.

Szkolenie daje uczestnikom możliwość zaznajomienia się z jednym ze sposobów prowadzenia projektów, szeroko znanym w Europie i na świecie. Akredytowany kurs podstawowy zakończony jest egzaminem na poziomie Foundation, potwierdzany międzynarodowym certyfikatem, honorowanymi w środowisku biznesowym współczesnych przedsiębiorstw.

 

DLA KOGO? 

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcą zapoznać się z powszechnym, metodycznym podejściem do zarządzania projektami. Nie jest wymagana żadna specjalistyczna wiedza, aby zrozumieć i nauczyć się metodyki.

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla kadry zarządczej oraz członków zespołów projektowych, pełniących obowiązki dedykowanych ról projektowych, którzy nie mają doświadczenia, jak i osób, które mając takie doświadczenie chcą usystematyzować i uporządkować swoją wiedzę.

 

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Dzięki uczestnictwu w szkoleniach, uczestnicy będą mogli zrozumieć zasady i terminologię metodyki PRINCE2 obejmującą pryncypia, role i obowiązki, procesy, dokumentację oraz dobre praktyki skutecznego zarządzania projektami. Po szkoleniu każdy z uczestników powinien odnieść następujące korzyści:

 • umieć stosować główne zasady (pryncypia) dobrego zarządzania projektami
 • zdefiniować role w zespole zarządzania projektem i przydzielić im obowiązki
 • rozumieć i być rozumianym przez innych członków zespołów projektowych stosujących metodykę PRINCE2, niezależnie od projektu lub zajmowanego stanowiska w organizacji, w tym zarówno menadżerów jak i wykonawców prac
 • świadomie definiować i rozpoczynać projekt, tworzyć i kontrolować uzasadnienie biznesowe przez cały czas trwania projektu, przydzielać zadania i nadzorować ich realizację oraz reagować zawsze wtedy, gdy zaistnieje taka konieczność

Udział w warsztatach to również szansa na wymianę doświadczeń z praktykami środowiska projektowego. Zdobyty certyfikat Foundation ułatwia start przy pracy w zespołach projektowych i zwiększa wartość pracownika na rynku pracy, a w wielu środowiskach jest wręcz oczekiwany.

 

Wymagane przygotowanie uczestników

 • Do udziału w szkoleniu nie jest wymagane specjalne przygotowanie. Wystarczy chęć zdobywania nowej wiedzy i otwartość na wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami.

 

EGZAMIN

 • opcja stacjonarna – na koniec szkolenia stacjonarnego przeprowadzany jest egzamin, który trwa 60 min. Maksymalna ilość punktów, którą można uzyskać, to 60. Aby zdać egzamin trzeba uzyskać min. 33 punkty.
 • opcja zdalna – egzamin zdalny jest wybierany przy realizacji szkolenia w formule zdalnej. Egzamin on-line realizowany za pośrednictwem PeopleCert:
 1. po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje maila z wytycznymi nt rejestracji do egzaminu on-line.
 2. uczestnik z poziomu swojego konta ustala termin egzaminu bezpośrednio z PeopleCert
 3. do realizacji egzaminu wystarczy: komputer, kamera internetowa i połączenie internetowe
 4. egzamin realizowany jest w obecności proktora - przedstawiciela firmy PeopleCert, który zdalnie obserwuje jego przebieg
 5. za pomocą kamerki, uczestnik pokazuje pomieszczenie, w którym będzie zdawał egzamin (cel: weryfikacja,  czy w pomieszczeniu nie ma osób trzecich i pomocy naukowych)

 

PROGRAM KURSU

 1. Wprowadzenie do kursu i metodyki PRINCE2® - omówienie zagadnień ogólnych, struktury szkolenia oraz zasad egzaminacyjnych, a następnie zdefiniowanie projektu, jego aspektów i cech charakterystycznych
 2. Pryncypia – omówienie podstawowych zasad, jakich należy się trzymać realizując projekt zgodnie z metodyką
 3. Procesy i proces Przygotowanie Projektu – wprowadzenie do podejścia procesowego w metodyce oraz wyjaśnienie kwestii związanych z decyzjami, jakie należy podjąć zanim projekt zostanie uruchomiony
 4. Temat Organizacja – każdy projekt potrzebuje spójnej i jednoznacznej odpowiedzialności oraz podziału obowiązków; omówienie aspektów z tym związanych
 5. Temat Uzasadnienie Biznesowe – wyjaśnienie najważniejszej kwestii uruchamiania i realizacji projektów, czyli „po co to robimy?”
 6. Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem – każdy projekt czemuś służy; przedstawienie zaangażowania kierowniczego poziomu zarządzania organizacji w projekcie
 7. Temat Plany – wyjaśnienie jak zaplanować prace koncentrując się na tym co ma być dostarczone, a nie w jaki sposób, tak aby spełnić wymagania związane z jakością
 8. Temat Jakość – omówienie aspektów planowania i kontroli jakości tego co projekt ma dostarczyć
 9. Proces Inicjowanie Projektu – wyjaśnienie zagadnień związanych z pracami przed przystąpieniem do realizacji projektu
 10. Proces Zarządzanie Końcem Etapu – wyjaśnienie w jaki sposób metodyka etapami kontroluje aspekty projektu z punktu widzenia jego ciągłej opłacalności
 11. Temat Ryzyko – omówienie podstawowych kwestii sterowania niepewnością w projekcie, tak aby być przygotowanym na wydarzenia nieplanowane
 12. Temat Zmiana – omówienie kwestii sterowania zmianami i kontroli tego co jest wytwarzane
 13. Proces Sterowanie Etapem – omówienie działań wykonywanych przez kierownika projektu, tak aby zrealizować prace, które zostały zaplanowane do wykonania
 14. Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów – wyjaśnienie powiązania i uniwersalności metodyki
  z aspektami specjalistycznymi i technologicznymi wytwarzania produktów w projekcie
 15. Temat Postępy – omówienie zagadnień związanych z kontrolą planów i realizacji projektu
 16. Proces Zamykanie Projektu – zwrócenie uwagi na podstawowe kwestie związane z działaniami podczas zamykania projektu, czy to planowanego czy też z innych powodów, gdy nie wszystko jeszcze zostało wykonane
 17. Egzamin PRINCE2® Foundation –egzamin na pierwszy poziom znajomości metodyki

 

ZAPLANUJ SWOJĄ ŚCIEŻKĘ SZKOLENIOWĄ

 1. PRINCE2® Foundation (szkolenie z egzaminem) - 6th edition 
 2. Symulacja biznesowa RAVEN13 - kliknij w link
 3. PRINCE2® Practitioner (szkolenie z egzaminem) - 6th edition - kliknij w link

 

PROWADZI ZAJĘCIA?

Jolanta Błędowska - Trenerka i praktyk z dużym doświadczeniem (setki przeprowadzonych szkoleń i tysiące przeszkolonych uczestników). Od wielu lat prowadzi szkolenia i konsultacje z zakresu zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2, Agile PM, wg metodyki heurystycznej, a także SCRUM Master, SCRUM Product Owner. Jej zajęcia cieszą się bardzo dobrą opinią. Forma przekazu stosowana przez trenerkę przekłada się na skuteczność nauczania, a także na wysoki stopień zdawalności egzaminów. Duże doświadczenie praktyczne zdobyła pracując głównie w instytucjach z obszaru finansów i administracji publicznej w kraju  oraz za granicą. W latach 1990 —2011 pracowała w bankowości komercyjnej, w tym w Mitteleuropáische Handelsbank (Frankfurt nad Menem), Hypovereinsbank (Monachium), Hypobank Polska SA, NORD/LB. Obecnie (od 2011 r.) prowadzi i realizuje projekty  w Narodowym Banku Polskim.

Zajęcia prowadzone przez panią Jolantę mogą być realizowane w językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.

dr Piotr Pinoczek - Doktor ekonomii o specjalności: nauki o zarządzaniu, absolwent studiów podyplomowych Public Relations. Akredytowany trener PRINCE2®, Agile Project Management® Change Management®, Portfolio, Programme and Project Offices® (P3O) oraz Management of Portfolio® (MoP). Posiada także certyfikaty Six Sigma, IPMA i Managing Successful Programmes®. Prowadzi również szkolenia w oparciu o PMBOK® Guide oraz z obszaru managementu (jakość, optymalizacja procesów, innowacyjność, strategia, komunikacja, coaching, motywowanie, design thinking). Doświadczenie zawodowe zdobywał przez ponad  19 lat zdobywał jako manager operacyjny i szef projektów w firmach polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego. Za swoje działania wielokrotnie wyróżniony nagrodami, listami gratulacyjnymi i licznymi referencjami. Od ponad 16 lat jest czynnym project manager. Konsultant zajmujący się tworzeniem strategii biznesowych dla organizacji, a także koncepcji przeprowadzania zmian, uporządkowania zarządzania wieloma projektami i budowania programów motywacyjnych. Wspiera przedsiębiorstwa i zespoły zadaniowe jako Agile Coach, przygotowując załogę do realizacji projektów w oparciu o tzw. podejście zwinne i na zasadzie samoorganizacji. 

Autor kilkunastu referatów na konferencje naukowe, branżowe i komercyjne opublikowanych w wydawnictwach uniwersyteckich  oraz współautor naukowych projektów badawczych. Członek zespołu redakcyjnego polskiej edycji książki „Making sense of change management”. Partner merytoryczny organizacji PMI Chapter (Project Management Institute) Oddział Śląsk.  

 

CZAS TRWANIA:  3 dni, 24 h szkoleniowe

KOLEJNY TERMIN: w trakcie ustalania

GODZ:   9:00 - 16:00

MIEJSCE szkolenia stacjonarnego: Katowice, Budynek A GWSH, ul. Harcerzy Września 1939 r. nr 3

 

Koszt uczestnictwa: 2 000  zł brutto/osobę - zdalne

Koszt uczestnictwa:  2 900 zł  brutto/osobę - stacjonarne

 

 Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego - min 10 osób - termin do ustalenia z grupą

 

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia, egzamin 

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 728 230, 696 721 366, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+