PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Osteopatia moduł rozszerzony

Drukuj

 

                                      OSTEOPATIA - MODUŁ ROZSZERZONY

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności diagnozowania i leczenia zaburzeń narządu ruchu. Nabycie kompetencji społecznych do pracy z pacjentem, co pozwoli uczestnikowi na dostosowanie wykonania zabiegu do potrzeb pacjenta. Wzmocnienie orientacji związanej z dalszym rozwojem zawodowym w tym obszarze.

Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę na temat rozszerzenia osteopatii oraz anatomii i biomechaniki kręgosłupa oraz stawów obwodowych.

Uczestnik nabędzie umiejętność prawidłowego badania problemu stawowego, nerwowego, mięśniowego, jak również problemu ograniczenia na tle stawowym. Poprzez właściwe badanie i diagnozę uczestnik będzie umiał zaplanować odpowiednią rehabilitację dla pacjentów odpowiednimi technikami.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:
Kurs przeznaczony jest dla fizjoterapeutów ,którzy ukończyli III moduły Osteopatii i chiropraktyki lub terapię wisceralną.

Program szkolenia :

1.Wstęp do osteopatii
2. Ocena osteopatyczna (podejście maksymalistyczne i minimalistyczne):
- testy globalne: FCS, DyFIR, FCT
- testy lokalne: TART, SFIT
3. Zjawisko piezoelektryczności
4. Podstawy pracy z układem cranio-sacralnym:
- układ nerwowy
- mechanika szwów czaszki i system oponowy
- dynamika płynów: płyn mózgowo-rdzeniowy, układ tętniczy i żylno-limfatyczny
5. Praca z układem cranio-sacralnym:
- chwyty ogólne
- praca na szwach i punktach kraniometrycznych
- praca z kością krzyżową
6. Praca na przeponach poprzecznych
7. Przepona oddechowa i oddech
8. Podsumowanie

 

PLANOWANE EFEKTY I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Wiedza:

 • Uczestnik zdobył wiedzę teoretyczną na temat oceny osteopatycznej
 • Uczestnik zdobył wiedzę na temat zjawiska piezoelektryczności
 • Uczestnik zdobył wiedzę teoretyczną dotyczącą objawów i możliwych reakcji po zabiegowych,
 • Uczestnik stosuje wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą zastosowania i przestrzegania procedur bezpieczeństwa powszechnie stosowanych w osteopatii
 • Uczestnik stosuje wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat pracy z układem cranio- sacralnym i układem przepon poprzecznych.
 • Uczestnik stosuje techniki miękko tkankowe w osteopatii.

Umiejętności:

 • Uczestnik wdraża zdobytą wiedzę w zaburzeniach narządu ruchu i układu cranio- sacralnego,
 • Uczestnik poprawnie analizuje prawidłową i patologiczną pracę przepon poprzecznych,
 • Uczestnik wykorzystuje umiejętności pracy z zaburzeniami układu cranio- sacralnego oraz przepon poprzecznych,
 • Uczestnik ocenia zagrożenia dla zdrowia pacjenta i trafnie dobiera odpowiednią technikę,
 • Uczestnik stosuje metodę dającą szybkie efekty terapeutyczne.

Kompetencje społeczne:

 • Uczestnik działa według najwyższych standardów postępowania medycznego poprzez swoją postawę i wiedzę oraz przestrzeganie procedur terapeutycznych,
 • Uczestnik jest pracownikiem samodzielnym, potrafiącym zaplanować i wdrożyć odpowiedni plan terapii, dostosowany do warunków i możliwości indywidualnych pacjenta,
 • Uczestnik szkolenia poprzez własny rozwój jest wysoko ocenianym specjalistą.

.

PROWADZĄCY:

Jakub Modliszewski, D.O.

Jeden z założycieli Fizjoblog. Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia oraz National University of Medical Sciences w Madrycie gdzie uzyskał tytuł Doctor of Osteopathy D.O. Obecnie w trakcie szkoły Osteopatii Pediatrycznej. W zawodzie od 2008 r. Fizjoterapeuta Reprezentacji Polski w Futsal U-18, U-19 i U-21 w latach 2015-2019 r. Zajmuję się głównie pacjentami bólowymi, sportowcami i dziećmi. Pracuje nad poprawą przepływów, zrównoważeniu układu nerwowego, czaszkowo-krzyżowegooraz poprawie pracy narządów wewnętrznych. Swoją wiedzę i umiejętności z zakresu fizjoterapii i osteopatii zdobywa oraz doskonali na kursach w Polsce i na świecie.

 


 

CZAS TRWANIA: 3 dni, 24 h szkoleniowych

TERMIN: 19-21.07.2021 r 

MIEJSCE REALIZACJI: Hotel& Restaurant Garden, ul. Podchorążych 2A, 56-400 Oleśnica

GODZINY REALIZACJI: 1 dzień: 9:00 - 17:00, 2 dzień:  9:00 - 17:00, 3 dzień: 08:00 - 12:00

KOSZT UCZESTNICTWA: 1800  zł brutto/osobę 

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne

INFOMACJE ORGANIZACYJNE:
tel. 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

 Baza Usług Rozwojowych:

 https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+