PL | UA | EN | KZ
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Nowatorskie podejście do terapii neurorozwojowej dzieci młodszych i starszych

Drukuj

Nowatorskie podejście do terapii neurorozwojowej dzieci młodszych i starszych

 

Grupa docelowa:

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do fizjoterapeutów (techników, licencjatów, magistrów), dyplomowanych masażystów, dyplomowanych specjalistów gimnastyki korekcyjnej, studentów fizjoterapii (od IV roku studiów), lekarzy pediatrów oraz o specjalizacji rehabilitacja ruchowa.

Cel edukacyjny:

Opanowanie praktycznych umiejętności przeprowadzenia ćwiczeń typowych dla małego dziecka (tzw. ćw. ze starterem ’wzorzec ruchu’) oraz dla starszego dziecka (tzw. ćw. ze starterem ‘funkcja mięśnia’).

Efekty kształcenia:

Uczestnicy po zakończeniu usługi osiągną następując efekty:

 • będą potrafili sprawnie wykonywać wszystkie ćwiczenia typowe dla dzieci młodszych (starter ‘wzorzec ruchu’) i starszych (starter ‘funkcja mięśnia’)
 • będą potrafili sprawnie dobrać ćwiczenia w zależności od wyników badania
 • będą potrafili sprawnie przeprowadzić pojedynczą sesje terapeutyczną w przypadku dziecka małego (starter ‘wzorzec ruchu’) stanowiącą część główną terapii
 • będą potrafili sprawnie przeprowadzić pojedynczą sesje terapeutyczną w przypadku dziecka starszego (starter ‘funkcja mięśnia’) stanowiącą część główną terapii
 • będą potrafili poprawnie komunikować się z opiekunami w trakcie całego procesu terapeutycznego dziecka w poszczególnych okresach rozwojowych

Wiedza:

 • Absolwent charakteryzuje i rozróżnia sposoby przeprowadzenia ćwiczenia w różnych grupach wiekowych oraz na różnych poziomach skali niepełnosprawności (GMFCS)
 • Absolwent definiuje wszystkie wzorce ruchowe typowe dla dziecka małego i posiada teoretyczną wiedzę na temat konstrukcji ćwiczenia ze starterem ’wzorzec ruchu’ opartego na działaniu odruchowym w części głównej terapii
 • Absolwent charakteryzuje wszystkie ćwiczenia typowe dla dziecka starszego i posiada teoretyczną wiedzę na temat konstrukcji ćwiczenia ze starterem ‘funkcja mięśnia’ opartego na aktywnej współpracy z terapeutą

Umiejętności:

 • Absolwent sprawnie posługuje się ruchem podłoża oraz komunikacją proiprioceptywna w celu opanowania zasad pracy z dzieckiem małym opartym na działaniu odruchowym
 • Absolwent sprawnie wykonuje wszystkie ćwiczenia ze starterem ’wzorzec ruchu’ z wykorzystaniem lalek oraz na sobie
 • Absolwent sprawnie posługuje się systemem podwieszeń w celu dostarczenia dodatkowego wsparcia w terapii dziecka na poziomie IV-V GMFCS
 • Absolwent sprawnie wykonuje wszystkie ćwiczenia ze starterem ’funkcja mięśnia’’ w terapii dziecka starszego (na sobie)
 • Absolwent poprawnie łączy wyniki karty badania z doborem ćwiczeń zarówno dla dziecka małego i starszego oraz potrafi poprawnie zaplanować część główną terapii w ramach jednostki terapeutycznej

 Kompetencje społeczne:

 • Absolwent samodzielnie organizuje i przeprowadza proces terapeutyczny dziecka w  całym okresie rozwojowym od urodzenia do zakończenia procesów wzrostowych
 • Absolwent poprawnie komunikuje się z opiekunami w celu wyjaśnienia celowości i charakteru stosowanej terapii u dziecka
 • Absolwent okazuje zrozumienie dla problemów rodzinnych i społecznych  wynikających z niepełnosprawności dziecka
 • Absolwent organizuje różne formy działań w zakresie promocji wiedzy terapeutycznej dotyczącej wieku rozwojowego
 • Absolwent jest świadomy własnych ograniczeń w zakresie wiedzy terapeutycznej i odczuwa potrzebę dalszego rozwoju

Program szkolenia:

 1. Opanowanie zasad terapii małego dziecka opartej na odruchowych odpowiedziach ze strony układu nerwowo-mięśniowego
 2. Przepracowanie wszystkich ćwiczeń typowych dla małego dziecka z wykorzystaniem lalek oraz na sobie
 3. Przepracowanie wszystkich ćwiczeń typowych dla starszego dziecka opartych na współpracy z terapeutą (z wykorzystaniem systemu podwieszanego – praca na sobie)
 4. Planowanie procesu terapeutycznego w DENEMS (budowa sesji terapeutycznej i mikrocyklu terapeutycznego)

Szczegółowy harmonogram szkolenia (kilknij w odpowiedni):

Weekendowy

Tygodniowy

 

Kadra szkoleniowa:

 dr Anna Gogola - Pracownik Wydziału Fizjoterapii AWF Katowice, terapeutka neurorozwojowa, absolwentka licznych kursów z zakresu fizjoterapii pediatrycznej oraz ogólnych kursów z zakresu fizjoterapii (m. in. Neurac, Neurodynamika). Jest współautorką programu oraz instruktorką studiów podyplomowych Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego realizowanego na GWSH w Katowicach, kierownikiem B+R projektu DreamMotion – opracowanie nowatorskich, mechatronicznych technologii w celu rehabilitacji osób z ciężkimi dysfunkcjami układu nerwowego. Ponadto jest współautorką koncepcji interdyscyplinarnego podejścia do leczenia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego, która została zaaplikowana w praktyce w Centrum Wcześniaka i Małego Dziecka w Dąbrowie Górniczej. Jest również współautorką metody fizjoterapeutycznej DENEMS oraz jest wieloletnią instruktorką innych szkoleń z zakresu terapii neurorozwojowej. W swej karierze opublikowała wiele prac z zakresu fizjoterapii pediatrycznej w czasopismach krajowych i zagranicznych.

 

 dr hab. Rafał Gnat - Profesor nadzwyczajny AWF w Katowicach, pracownik Wydziału Fizjoterapii. Od 2012 roku pełni funkcję kierownika Laboratorium Analizy Ruchu tej uczelni. Wchodzi w skład zespołu międzynarodowych instruktorów norweskiej metody Neurac. Jest autorem wielu prac naukowych z dziedziny fizjoterapii w tematyce biomechaniki, biomechaniki klinicznej, kontroli nerwowo-mięśniowej, neurofizjologii, ewaluacji metod diagnostycznych, terapii manualnej. W swej karierze miał przyjemność dokonania przekładów kilkunastu książek związanych z dziedziną fizjoterapii na język polski. Około trzech lat temu swe zainteresowania kliniczne zwrócił w stronę terapii neurorozwojowej, czego efektem stało się opracowanie, we współpracy z dr Anną Gogolą, autorskiej metody postępowania terapeutycznego DENEMS. Jest również współautorem nowego programu oraz instruktorem studiów podyplomowych Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego realizowanych na GWSH w Katowicach.

 

CZAS TRWANIA (weekendowy): 3 dni, 20 h zegarowych

NAJBLIŻSZY TERMIN (weekendowy):  17-19.09.2021 r.

GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ (weekendowy):  PT: 13:00-18:00, SOB: 09:00-17:30, NIE: 08:00 - 14:30

CZAS TRWANIA (tygodniowy): 4 dni, 20 h zegarowych

NAJBLIŻSZY TERMIN (tygodniowy): w trakcie ustalania

GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ (tygodniowy):  15:00 - 20:00

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek C GWSH, ul. Kostki Napierskiego 38/ Budynek B GWSH ul. Harcerzy Września 1939 r nr 5.

KOSZT UCZESTNICTWA: 1500 zł/ osobę

GRUPA liczy min 15 osób, max. 20 osób

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

  https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+