PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Negocjacje w praktyce

Drukuj

                                                               Negocjacje w praktyce

CZYM SĄ NEGOCJACJE:

Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów przeżywają obecnie rewolucję – zarówno na płaszczyźnie zawodowej, społecznej jak i prywatnej. Stały się wręcz sposobem komunikacji międzyludzkiej, a znajomość ich zasad i praktyczna umiejętność negocjowania to jedna z podstawowych kompetencji językowych. Umieć negocjować to umieć rozmawiać i dążyć do porozumienia w oparciu o zasady szacunku do drugiego człowieka. To także umieć się upomnieć o swoje tak, by nie zrażać do siebie innych.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

Szkolenie adresujemy przede wszystkim do tych, którzy chcą:

 • nauczyć się negocjować,
 • czuć się w sytuacjach kryzysowych pewnie,
 • poznać uniwersalne sposoby komunikacji, które ułatwią porozumiewanie się podczas konfliktu, ale i w życiu codziennym,
 • zdobyć praktyczną wiedzę o zarządzaniu emocjami.

CEL SZKOLENIA:

celem szkolenia jest poznanie podstawowych zasad z teorii negocjacji i nauka praktycznej sztuki negocjowania.

EFEKTY SZKOLENIA:

Wiedza:

 • Uczestnik posiadł wiedzę na temat przedmiotu negocjacji i jej poszczególnych etapów (definicja negocjacji, terminy: kompromis, porozumienie, siła w negocjacjach, mity negocjacyjne, impas itd.).
 • Uczestnik opanował wiadomości na temat harwardzkiej szkoły negocjacyjnej i prowadzenia tzw. negocjacji rzeczowych opartych o zasady harwardzkie.
 • Uczestnik wie, czym są warunki brzegowe i jaka jest kolejność negocjowania poszczególnych kwestii.
 • Uczestnik zapoznał się z tym, według jakich wytycznych opracować plan negocjowania.
 • Uczestnik rozumie, czym jest idea asertywności realizowana w negocjacjach.
 • Uczestnik dowiedział się, czym jest BATNA.
 • Uczestnik wie, jakie są stopery komunikacyjne.
 • Uczestnik zapoznał się z piramidą potrzeb Maslowa.
 • Uczestnik posiadł wiedzę o rodzajach emocji.
 • Uczestnik poznał zasady negocjowania z przeciwnikiem o agresywnym stylu negocjacyjnym.
 • Uczestnik rozumie rolę sztuki aktywnego słuchania (parafraza).
 • Uczestnik otrzymał wiedzę z zakresu prowadzenia negocjacji cenowych.

Umiejętności:

 • Uczestnik potrafi negocjować w oparciu o zasady harwardzkie (oddziela człowieka od problemu; negocjuje z pozycji interesu, nie stanowiska; odwołuje się do obiektywnych kryteriów; poszukuje nowych rozwiązań korzystnych dla obu stron).
 • Uczestnik umie się targować, bazując na wytycznych negocjacji cenowych.
 • Uczestnik posiadł umiejętność negocjowania kwestii według kryterium ich ważności.
 • Uczestnik rozpoznaje stopery komunikacyjne i stara się ich unikać, aby komunikacja była procesem porozumiewania się bez barier.
 • Uczestnik wie, jak wyjść z impasu w negocjacjach.
 • Uczestnik stosuje techniki aktywnego słuchania i formułuje komunikaty w duchu asertywności.
 • Uczestnik rozpoznaje w toku negocjacji tzw. emocje podstawowe i stosuje techniki pracy z emocjami.

Kompetencje społeczne:

 • Uczestnik jest świadom, że negocjacje są spotkaniem co najmniej dwóch stron, z których każda jest tak samo ważna.
 • Uczestnik uświadamia sobie swoje potrzeby, do negocjowania których ma prawo.
 • Uczestnik zdaje sobie sprawę z roli stoperów komunikacyjnych i tego, jak wpływają one na proces porozumiewania się, co pozwala formułować mu komunikaty służące rozwiązywaniu sporów.
 • Uczestnik ma świadomość swoich emocji i ich roli w negocjacjach.

PROGRAM:

 1.     Podstawowe pojęcia z zakresu teorii negocjacji (definicja, etapy negocjacji, plan negocjowania, zasady          harwardzkie, piramida potrzeb Maslowa, zasady gradacji kwestii, impas, kompromis, BATNA).
 2.     Zajęcia praktyczne.
 3.     Rola emocji, techniki zarządzania emocjami w negocjacjach.
 4.     Zajęcia praktyczne.
 5.     Komunikacja interpersonalna, stopery komunikacyjne.
 6.     Techniki aktywnego słuchania.
 7.     Zajęcia praktyczne.
 8.     Zasady komunikatów asertywnych.
 9.     Zajęcia praktyczne  

KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA:

Marta Dargiewicz - absolwentka Negocjacji i mediacji w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach, mediator sądowy w prawach karnych, doktorantka Uniwersytetu Śląskiego ucząca studentów wydziału Komunikacji promocyjnej i kryzysowej negocjacji gospodarczych, międzykulturowych, technik negocjacji (manipulacja i perswazja) oraz warsztatu pracy negocjatora. Fotograf prowadząca własną firmę, w dorobku zawodowym posiada również doświadczenie z budowania wizerunku instytucji kulturalnych. Trenerka, autorka komedii kryminalnych, które pisze pod pseudonimem. Miłośniczka dobrej książki i filmu.   


 CZAS TRWANIA: 2 dni po 8 godzin szkoleniowych

GODZINY REALIZACJI: 09:00 - 16:00

MIEJSCE REALIZACJI: budynek A - Akademii Górnośląskiej, ul. Harcerzy Września 1939 r. nr 3, 40-659 Katowice

CENA: 1200 zł

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia


 szkolenie realizujemy jako  zamknięte/ chętnych prosimy o kontakt  (dla jednej Instytucji)


 INFORMACJE I ZAPISY:

tel. 32/ 35-70-605, 32/ 35-70-606,

mobil: 696-721-366, 696-728-230,

e-mail: szkolenia@akademiagornoslaska.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.AG

Aktualne usługi w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=9407

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+