Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Neurorozwojowa Terapia Dzieci z Dysfunkcjami Układu Nerwowego – aktualizacja wiedzy w zakresie diagnozy i terapii dzieci

Drukuj

Kurs przeznaczony dla absolwentów studiów podyplomowych GWSH "Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego" oraz uczestników min. 4 innych kursów GWSH z sekcji fizjoterapii w pediatrii.

Cel kursu:

 1. Aktualizacja wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie stosowania metod neurorehabilitacji u dzieci
 2. Systematyzacja wiedzy diagnostycznej w różnych jednostkach klinicznych związanych z dysfunkcjami układu nerwowo-mięśniowego u dzieci
 3. Pogłębienie praktycznej wiedzy w zakresie metod neurorehabilitacji dzieci

Planowane jest wykorzystanie formy seminaryjnej oraz ćwiczeń na sobie i pacjentach dla realizacji celów kursu. Dwa dni poświęcone będą na realizację celu 1 i 2 na terenie GWSH, czyli aktualizacja oraz systematyzacja wiedzy diagnostycznej i praktycznej w odniesieniu do dzieci z dysfunkcjami układu nerwowo-mięśniowego. Kolejne dwa dni przeznaczone będą na realizację celu 3, czyli praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas zajęć teoretycznych.

Planowane efekty i korzyści dla Uczestników:

 • Konfrontacja stosowanej wiedzy terapeutycznej ze standardami ogólnoświatowymi w zakresie terapii neurorozwojowej
 • Możliwość bezpośredniej analizy problemów klinicznych z nauczycielami akademickimi
 • Możliwość prezentacji trudnych przypadków klinicznych podczas zajęć praktycznych

Program kursu:

 1. Wykorzystanie nowoczesnych metod neurorehabilitacji w terapii dzieci z zaburzoną stabilizacją ciała - dr M. Kokosz
 2. Stosowanie wiedzy fizjoterapeutycznej opartej na dowodach naukowych (Evidence Based Medicine) - dr A. Gogola
 3. Systematyzacja wiedzy diagnostycznej w różnych jednostkach klinicznych związanych z dysfunkcjami układu nerwowo-mięśniowego u dzieci - dr A. Gogola
 4. Pogłębienie wiedzy praktycznej w zakresie terapii dzieci z zaburzoną stabilizacją ciała w różnych jednostkach klinicznych - prof. M. Matyja.
 5. Praktyczne wykorzystanie wiedzy naukowej w warunkach klinicznych - prof. M. Matyja, dr A. Gogola

KADRA DYDAKTYCZNO- SZKOLENIOWA:

doc. dr n.k.f Małgorzata Matyja - specjalista rehabilitacji II stopnia, psycholog, certyfikowany terapeuta NDT-Bobath z rozszerzeniem o kurs Baby, absolwentka kursu Sl (Integracji Sensomotorycznej), pracownik naukowy, autorka wielu publikacji z zakresu fizjoterapii, w tym podręcznika wydanego przez Śląską Akademię Medyczną -"Podstawy usprawniania neurorozwojowego wg Berty i Karela" (1997, 1998) i przez AWF w Katowicach w 2005. 
W 2005 ukazał się również podręcznik "Edukacja sensomotoryczna niemowląt".
Wieloletni staż pracy z dziećmi. Prowadzi samodzielnie szkolenia warsztatowe, lider i asystent wielu kursów NDT-Bobath, czynny uczestnik szeregu konferencji, liczne staże zagraniczne Szwajcaria, Austria. Niemcy. Współorganizatorka pierwszego kursu NDT-Bobath prowadzonego w języku polskim (1995) oraz w kolejnych latach 1997-2001.

dr n.k.f. Anna Gogola - pracownik naukowy Katedry Kinezyterapii i Metod Specjalnych Fizjoterapii na AWF Katowice. Terapeuta neurorozwojowy, absolwentka kursów z zakresu fizjoterapii pediatrycznej między innymi kursu NDT Bobath – podstawowego oraz Baby, Integracji Sensomotorycznej, Psychomotoryki oraz ogólnych kursów z zakresu fizjoterapii – Kinesiology taping, Neurodynamiki, Bobath dla dorosłych. Współautor i realizator projektu Studiów Podyplomowych pt „Nerorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego” oraz instruktor szkoleń z zakresu diagnozy oraz terapii neurorozwojowej dla fizjoterapeutów i lekarzy. Autorka licznych publikacji z zakresu fizjoterapii pediatrycznej. 

dr Mirosław Kokosz - pracownik Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Od roku 1999 jest związany z metodą Neurac, a w roku 2004 uzyskał uprawnienia instruktorskie. Współautor popularnego podręcznika „Kinezyterapia” pod redakcją prof. Andrzeja Zembatego. Autor i współautor wielu artykułów naukowych z zakresu fizjoterapii. Działalność naukowo-dydaktyczną od ponad 15 lat łączy z pracą w prywatnym gabinecie fizjoterapii. Obszar specjalizacji: leczenie problemów przeciążeniowo-bólowych stawów kręgosłupa i stawów obwodowych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień niestabilności i zaburzeń kontroli sensomotorycznej.

CZAS TRWANIA: 4 dni, 32h szkoleniowych

NAJBLIŻSZY TERMIN: 21-22.10.2017 cz I,  02-03.12.2017  cz II    KURS ODWOŁANY

GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ: 9.00-16.00

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek C GWSH, ul. Kostki Napierskiego 38 (I weekend), Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, ul. Gabrieli Zapolskiej 3 (II weekend)

KOSZT UCZESTNICTWA: 1 000 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia kursu

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy, obuwie zmienne

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+