PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Model biznesowy JA - podstawy budowania silnej marki osobistej w oparciu o swój potencjał

Drukuj

Model biznesowy JA - podstawy budowania silnej marki osobistej w oparciu o swój potencjał

WYMAGANIA KWALIFIKACJA:

Właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych:
- prowadzą własne biznesy od niedawna i budujący swój wizerunek
- będący na etapie zmian, w fazie zmiany strategii komunikacji lub rebrandingu
- chcący stworzyć lub uspójnić swoją markę osobistą.

CEL SZKOLENIA:

Nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących tworzenia modeli biznesowych na podstawie Business Model Canvas - szkolenie przygotowuje do samodzielnego stworzenia modelu biznesowego firmy. Nastawione jest na kształtowanie umiejętności niezbędnych do zbudowania stabilnych podstaw marki osobistej, opartych o potencjał osobowościowy i biznesowy Przedsiębiorcy.

EFEKTY SZKOLENIA:

Wiedza:

 • zna koncepcję Business Model Canvas dla organizacji i osób indywidualnych,
 • wie jakie są elementy składowe modelu biznesowego i jakie występują między nimi relacje,
 • wie na czym polega koncepcja tworzenia marki osobistej,
 • zna swoje mocne strony, potencjał osobowościowy i biznesowy,
 • wie jaka zależność występuje pomiędzy przyjętym modelem biznesowym, a strategią i komunikacją
  marketingową w firmie.

Umiejętności:

 • potrafi samodzielnie przygotować koncepcję modelu biznesowego swojej marki,
 • potrafi określić mocne strony, wyróżniki, kluczową wartość i potencjał biznesowy firmy,
 • potrafi stworzyć profil idealnego klienta,
 • potrafi odnieść elementy składowe modelu do celów i działań w rzeczywistości biznesowej,
 • potrafi zbudować strategię marketingową i komunikacyjną marki w oparciu o model biznesowy.

Kompetencje społeczne:

 • potrafi przekazać ideę osobistego modelu biznesowego innym osobom,
 • posiada postawę otwartą na odkrywanie swoich mocnych stron, wyróżników, oferowanej wartości,
 • odczuwa potrzebę i ma umiejętność dalszego samokształcenia.

PROGRAM:

Dzień I

1. Marka osobista
- definicja,
- elementy składowe
- etapy budowania
2. Business Model Canvas
- koncepcja modeli biznesowych
- koncepcja osobistego modelu biznesowego
- elementy składowe
3. Kluczowe zasoby – kim jesteś i co masz?
- potencjał osobowościowy
- archetypy marki
- umiejętności, doświadczenie, kluczowi partnerzy
4. Kluczowe działania – co robisz?
- umiejętności, a usługi i oferta firmy
- wyróżniki Twoich działań


Dzień II
5. Oferowana wartość – jak możesz pomóc?
- problemy, trudności, potrzeby klienta
- jaką wartość dajesz klientowi
- kluczowa wartość
6. Klienci – komu pomagasz?
- grupa docelowa i jej charakterystyka
- mój idealny klient
7. Relacje z klientami i kanały dotarcia – w jakie interakcje wchodzisz?
- komunikacja wartości
- autentyczna komunikacja marki
- kanały dotarcia / świadczenia usług
8. Koszty – co dajesz?
- koszty finansowe
- koszty pozafinansowe
9. Przychody – co dostajesz w zamian?
- strategia cenowa
- oferta firmy
10. Podsumowanie – prezentacja i omówienie modeli biznesowych uczestników

KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA:

Katarzyna Westerowska: Obszar specjalizacji: Coaching, coaching kariery, doradztwo biznesowe - wspieranie osób zakładających działalność gospodarczą: odkrywanie potencjału i mocnych stron przedsiębiorcy, badanie
predyspozycji zawodowych, tworzenie biznesplany, opracowywanie modeli biznesowych, tworzenie podstaw marki
osobistej. Doświadczenie zawodowe: Od ponad 10 lat pracuje w branży rozwojowej zarządzając projektami doradczo- szkoleniowymi. Prowadzi warsztaty i szkolenia rozwojowe, z kompetencji miękkich, zarządzania projektami i odkrywania potencjału zawodowego. Wspiera osoby rozpoczynające działalność gospodarczą -
tworzenie modeli biznesowych, pozyskiwanie dotacji na utworzenie i rozwój przedsiębiorstw, tworzenie biznesplanów. Współpracowała m.in. z Akademii Górnośląskiej w Katowicach, Mazowiecką Grupą Szkoleniowo-Doradczą, POLBI Sp. z o.o. Współwłaścicielka Strefy Dobry Start S.C. Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: Od 2017 roku świadczy usługi z zakresu doradztwa zawodowego, coachingu (gł. coachingu kariery) wspierając ludzi w realizacji celów zawodowych. Pracuje z osobami chcącym założyć działalność gospodarczą i rozwijającymi jednoosobowe działalności gospodarcze w zakresie pozyskiwania dotacji na utworzenie firmy, tworzenia podstaw funkcjonowania przedsiębiorstw, tworzenia modeli biznesowych i biznesplanów. Realizuje szkolenia z tzw. kompetencji miękkich, zarządzania projektami i dot. odkrywania własnego potencjału i ścieżki spełnienia zawodowego. Wykształcenie: Wykształcenie wyższe: Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek politologia. Studia podyplomowe Coaching for life and business (AG Katowice) i Zarządzanie w firmie (WSB w Chorzowie). Ukończyła szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego, Racjonalnej Terapii Zachowania, Team Coachingu, Action Learningu, marketingu internetowego.

CZAS TRWANIA:  2 dni, 16 godzin zegarowych

TERMIN:  szkolenie zamknięte/ chętnych prosimy o kontakt

GODZINY REALIZACJI:  08:30 - 16:30                

MIEJSCE REALIZACJI: budynek A GWSH Katowice, ul. Harcerzy Września 3

KOSZT UCZESTNICTWA:  990 zł brutto/ osobę 

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. 32/ 35-70-605, 32/ 35-70-606,

mobil: 696-721-366, 696-728-230,

e-mail: szkolenia@akademiagornoslaska.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.AG

Aktualne usługi w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=9407

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+