PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Model biznesowy JA - podstawy budowania silnej marki osobistej w oparciu o swój potencjał

Drukuj

DLA KOGO?

Właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych:
- prowadzą własne biznesy od niedawna i budujący swój wizerunek
- będący na etapie zmian, w fazie zmiany strategii komunikacji lub rebrandingu
- chcący stworzyć lub uspójnić swoją markę osobistą.

CEL KURSU:

Nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących tworzenia modeli biznesowych na podstawie Business Model Canvas - szkolenie przygotowuje do samodzielnego stworzenia modelu biznesowego firmy. Nastawione jest na kształtowanie umiejętności niezbędnych do zbudowania stabilnych podstaw marki osobistej, opartych o potencjał osobowościowy i biznesowy Przedsiębiorcy.

EFEKTY:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

W zakresie wiedzy:
- zna koncepcję Business Model Canvas dla organizacji i osób indywidualnych,
- wie jakie są elementy składowe modelu biznesowego i jakie występują między nimi relacje,
- wie na czym polega koncepcja tworzenia marki osobistej,
- zna swoje mocne strony, potencjał osobowościowy i biznesowy,
- wie jaka zależność występuje pomiędzy przyjętym modelem biznesowym, a strategią i komunikacją
marketingową w firmie.


W zakresie umiejętności:
- potrafi samodzielnie przygotować koncepcję modelu biznesowego swojej marki,
- potrafi określić mocne strony, wyróżniki, kluczową wartość i potencjał biznesowy firmy,
- potrafi stworzyć profil idealnego klienta,
- potrafi odnieść elementy składowe modelu do celów i działań w rzeczywistości biznesowej,
- potrafi zbudować strategię marketingową i komunikacyjną marki w oparciu o model biznesowy.


W zakresie kompetencji społecznych:

- potrafi przekazać ideę osobistego modelu biznesowego innym osobom,
- posiada postawę otwartą na odkrywanie swoich mocnych stron, wyróżników, oferowanej wartości,
- odczuwa potrzebę i ma umiejętność dalszego samokształcenia.

PROGRAM:

Dzień I
1. Marka osobista
- definicja,
- elementy składowe
- etapy budowania
2. Business Model Canvas
- koncepcja modeli biznesowych
- koncepcja osobistego modelu biznesowego
- elementy składowe
3. Kluczowe zasoby – kim jesteś i co masz?
- potencjał osobowościowy
- archetypy marki
- umiejętności, doświadczenie, kluczowi partnerzy
4. Kluczowe działania – co robisz?
- umiejętności, a usługi i oferta firmy
- wyróżniki Twoich działań


Dzień II
5. Oferowana wartość – jak możesz pomóc?
- problemy, trudności, potrzeby klienta
- jaką wartość dajesz klientowi
- kluczowa wartość
6. Klienci – komu pomagasz?
- grupa docelowa i jej charakterystyka
- mój idealny klient
7. Relacje z klientami i kanały dotarcia – w jakie interakcje wchodzisz?
- komunikacja wartości
- autentyczna komunikacja marki
- kanały dotarcia / świadczenia usług
8. Koszty – co dajesz?
- koszty finansowe
- koszty pozafinansowe
9. Przychody – co dostajesz w zamian?
- strategia cenowa
- oferta firmy
10. Podsumowanie – prezentacja i omówienie modeli biznesowych uczestników

KTO PROWADZI ZAJĘCIA:

Katarzyna Westerowska: Obszar specjalizacji: Coaching, coaching kariery, doradztwo biznesowe - wspieranie osób zakładających działalność gospodarczą: odkrywanie potencjału i mocnych stron przedsiębiorcy, badanie
predyspozycji zawodowych, tworzenie biznesplany, opracowywanie modeli biznesowych, tworzenie podstaw marki
osobistej. Doświadczenie zawodowe: Od ponad 10 lat pracuje w branży rozwojowej zarządzając projektami doradczo- szkoleniowymi. Prowadzi warsztaty i szkolenia rozwojowe, z kompetencji miękkich, zarządzania projektami i odkrywania potencjału zawodowego. Wspiera osoby rozpoczynające działalność gospodarczą -
tworzenie modeli biznesowych, pozyskiwanie dotacji na utworzenie i rozwój przedsiębiorstw, tworzenie biznesplanów. Współpracowała m.in. z GWSH w Katowicach, Mazowiecką Grupą Szkoleniowo-Doradczą, POLBI Sp. z o.o. Współwłaścicielka Strefy Dobry Start S.C. Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: Od 2017 roku świadczy usługi z zakresu doradztwa zawodowego, coachingu (gł. coachingu kariery) wspierając ludzi w realizacji
celów zawodowych. Pracuje z osobami chcącym założyć działalność gospodarczą i rozwijającymi jednoosobowe działalności gospodarcze w zakresie pozyskiwania dotacji na utworzenie firmy, tworzenia podstaw funkcjonowania
przedsiębiorstw, tworzenia modeli biznesowych i biznesplanów. Realizuje szkolenia z tzw. kompetencji miękkich, zarządzania projektami i dot. odkrywania własnego potencjału i ścieżki spełnienia zawodowego. Wykształcenie: Wykształcenie wyższe: Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek politologia. Studia podyplomowe Coaching for life and business (GWSH Katowice) i Zarządzanie w firmie (WSB w Chorzowie). Ukończyła szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego, Racjonalnej Terapii Zachowania, Team Coachingu, Action Learningu, marketingu internetowego.

CZAS TRWANIA:  2 dni, 16 godzin zegarowych

TERMIN:  szkolenie zamknięte/ chętnych prosimy o kontakt

 

GODZINY REALIZACJI:  08.30-16.30                

MIEJSCE REALIZACJI: Budynek A GWSH Katowice, ul. Harcerzy Września 3

KOSZT UCZESTNICTWA:  990 zł brutto/ osobę 

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. +48 32 357 06 05/06, 696 728 230, 696 721 366, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+