PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Mieszanki olejków eterycznych w aromaterapii, farmacji i perfumiarstwie naturalnym (szkolenie warsztatowe)

Drukuj

Mieszanki olejków eterycznych w aromaterapii, farmacji i perfumiarstwie naturalnym

 (szkolenie warsztatowe)

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

warsztat skierowany do osób zainteresowanych olejkami eterycznymi, aromaterapią, farmacją, podstawami perfumiarstwa naturalnego.

CEL SZKOLENIA:

 • zapoznanie uczestników z aromaterapią, olejkami eterycznymi i innymi naturalnymi substancjami aromatycznymi o właściwościach terapeutycznych
 • organizacja warsztatu pracy w aromaterapii – podstawowe narzędzia i zasady w pracy, bezpieczeństwo, źródła wiedzy
 • nauka tworzenia mieszanek do aromaterapii, wybieranie i tworzenie właściwego medium dla mieszanek

EFEKTY SZKOLENIA:

Wiedza:

 • Uczestnik wie co to jest aromaterapia, olejki eteryczne i perfumy naturalne,
 • Uczestnik wie jak stosowane mogą być olejki eteryczne w farmacji i kosmetyce,
 • Uczestnik zna właściwości terapeutyczne i zapachowe wybranych olejków eterycznych i innych przetworów z roślin aromatycznych,
 • Uczestnik wie na czym polegają interakcje farmakologiczne,
 • Uczestnik wie jak łączyć olejki eteryczne i inne substancje aromatyczne dla uzyskania pożądanych efektów zapachowych i terapeutycznych,
 • Uczestnik zna wady i zalety stosowania mieszanek olejków,
 • Uczestnik zna najważniejsze zasady bezpiecznego tworzenia aromatycznych produktów (wybór drogi podania, medium, stężenia)

Umiejętności:

 • Uczestnik zna przykładowe receptury stosowane w farmacji, kosmetyce i aromaterapii np. na wody kolońskie, spirytus aromatyczny oraz nauczą się ich analizy i modyfikacji pod swoje potrzeby,
 • Uczestnik umie wyszukiwać receptury w źródłach różnego typu, historycznych i współczesnych i z nich korzystać,
 • Uczestnik potrafi wybierać i tworzyć różne podłoża (np. maść, krem), do których mogą dodawać substancje aromatyczne,
 • Uczestnik potrafi tworzyć własne mieszanki olejków eterycznych o wybranych właściwościach zapachowych i terapeutycznych,
 • Uczestnik potrafi wskazywać potencjalne zagrożenia toksykologiczne wybranych olejków i ich mieszanin.

Kompetencje społeczne:

 • Uczestnik nabył umiejętności samodzielnego tworzenia mieszanek do aromaterapii przeznaczonych dla dzieci i dorosłych o różnych potrzebach,
 • Uczestnik ma możliwość dalszego pogłębiania wiedzy w dziedzinie aromaterapii i rozwijania warsztatu pracy,
 • Uczestnik dzieli się wiedzą o aromaterapii jako metodzie wspierania zdrowia oraz pomaga sobie i innym (rodzinie, znajomym, klientom lub pacjentom)

PROGRAM:

 1. Olejki eteryczne i inne substancje aromatyczne stosowane w aromaterapii, kosmetyce i farmacji – rys historyczny, źródła wiedzy, status prawny, właściwości, bezpieczeństwo
 2. Wyszukiwanie i analiza receptur na wybranych przykładach
 3. Praca z zapachem – nazywanie i analiza zapachów, podstawy perfumiarstwa
 4. Organizacja warsztatu pracy – narzędzia i zasady
 5. Praktyczne zajęcia z dobierania i tworzenia podłoży (baz) dla substancji aromatycznych
 6. Tworzenie własnych mieszanek

KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA:

mgr Marta K. Grochowalska - z wykształcenia jest nauczycielką i tłumaczką. Substancjami aromatycznymi i aromaterapią zajmuje się zawodowo od 2019 r. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji branżowych, popularnonaukowych i naukowych na temat aromaterapii, olejków eterycznych i perfum naturalnych oraz współautorką książki “Mieszanki olejków eterycznych do aromaterapii. Ponad 140 przepisów. Tradycja, badania, praktyka” napisanej wraz z Aleksandrem K. Smakoszem.
Prowadzi tematyczny profil @aromarta na Instagramie i blog na stronie aromarta.pl poświęcony zapachowi i naturalnym substancjom aromatycznym. Od 2021 r. współpracuje z Wydawnictwem Pharmacopola, obecnie jako redaktor działu Aromaterapia. Od 2022 r. prowadzi zajęcia na pierwszych w Polsce studiach podyplomowych na kierunku aromaterapia w Akademii Górnośląskiej. Od 2023 r. prowadzi zajęcia na kierunku Olejki eteryczne – technologie wytwarzania i praktyczne zastosowanie z aromaterapią na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej.
Jej zainteresowania badawcze obejmują nie tylko zastosowanie terapeutyczne i kosmetyczne substancji aromatycznych naturalnych i pochodzenia naturalnego jak aromaterapia i perfumiarstwo, towaroznawstwo surowców aromatycznych, ale także kulturowe i historyczne znaczenie tych fascynujących substancji. Ukończyła liczne kursy poświęcone aromaterapii i perfumiarstwu naturalnemu w kraju i za granicą.

 

mgr farm. Aleksander K. Smakosz - doktorant w Katedrze Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Naukowo zajmuje się fitochemią, etnofarmakologią historyczną, toksykologią roślin, farmakognozją substancji aromatycznych i przypraw, chemią kosmetyków oraz historią kulinariów. Jest autorem kilkudziesięciu wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych, oraz kilkudziesięciu artykułów w formie rozdziałów w monografiach naukowych oraz artykułów (popularno) naukowych z zakresu nauk farmaceutycznych, historii nauki i ziołolecznictwa.
Jest właścicielem i redaktorem naczelnym wydawnictwa Pharmacopola. Do najważniejszych książek należą (jako redaktor i/albo autor): „Historia naturalna przypraw”, „Etnofarmakologia rogu jednorożca”, „Epidemie: historyczne metody leczenia i prewencji”, „Wpływ alchemii na współczesny świat”, "Mieszanki olejków eterycznych do aromaterapii” (napisana wraz z Martą K. Grochowalską) oraz „Człowiek jako lek i obiekt badań”.
Za swoją działalność publicystyczną i popularyzatorską został wyróżniony przez Polską Agencję Prasową i Ministerstwo Nauki w konkursie „Popularyzator Nauki”.
Od 2021 r. współpracuj z marką Herbiness, gdzie zajmuję się oceną toksykologiczną olejków i mieszanek olejków eterycznych, opracowywaniem kart charakterystyki, certyfikatów alergenów i certyfikatów zgodności z IFRA. Pełni również rolę konsultanta dla przemysłu kosmetycznego i żywnościowego oraz wykładowcy z zakresu toksykologii, fitochemii, etnofarmakologii i regulacji prawnych dot. olejków eterycznych.


CZAS TRWANIA: 1 dzień, 8 h zegarowych

TERMIN - 01.06.2024 r. - rekrutacja otwarta

GODZINY REALIZACJI: niedziela: 10:00 - 18:00

MIEJSCE REALIZACJI:  Budynek A lub B - Akademii Górnośląskiej, ul. Harcerzy Września 1939 roku nr 3/ Budynek C Fizjoterapii i Kosmetologii - Akademii Górnośląskiej, ul. Kostki Napierskiego 38, 40-659 Katowice


CENA: 990 zł brutto/osobę/ CENA PROMOCYJNA

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, surowce, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: 

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. 32/ 35-70-605, 32/ 35-70-606,

mobil: 696-721-366, 696-728-230,

e-mail: szkolenia@akademiagornoslaska.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.AG

Zapisz się na kurs w terminie:

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+