PL | EN
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

Kurs języka migowego

Drukuj

                                                     KURS JĘZYKA MIGOWEGO ( PJM ) pierwszy i drugi ETAP

 

ODBIORCY KURSU:

Przeznaczony dla osób pracujących w Administracji Państwowej, w Jednostkach Samorządu Terytorialnego i innych Instytucjach mających kontakt z osobami niesłyszącymi jak również dla wszystkich osób zainteresowanych poznaniem języka migowego.

 CEL KURSU: I ETAP

 • Nabycie teoretycznej wiedzy o języku migowym i jego tajnikach stosowania.
 • Nabycie wiedzy o niesłyszących i ich życiu codziennym.
 • Opanowanie daktylografii: Alfabet Języka Migowego i Liczebniki
 • Opanowanie 200 podstawowych znaków ideograficznych.

PLANOWANE EFEKTY I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • Znajomość zagadnień prawnych oraz związanych z rehabilitacją społeczną niesłyszących.
 • Formułowanie prostych wypowiedzi w polskim języku migowym oraz systemie językowo-migowym.
 • Odczytywanie prostych nieskomplikowanych wypowiedzi w języku migowym.

PROGRAM I ETAP:

L.P.

DZIAŁ

ZAGADNIENIA

ILOŚĆ GODZIN

1

TEORIA JĘZYKA MIGOWEGO

GENEZA POWSTANIA JĘZYKA I EWALUACJA NA PRZESTRZENI WIEKÓW – ŚWIAT, POLSKA

2

2

INFORMACJE O NIESŁYSZĄCYCH

JAKOŚĆ ŻYCIA NIESŁYSZĄCYCH, BARIERY W KOMUNIKOWANIU SIĘ, URZADZENIA POMAGAJACE W ŻYCIU. SZKOLNICTWO I ZATRUDNIENIE…

3

3

DAKTYLOGRAFIA

ALFABET JĘZYKA MIGOWEGO

LICZEBNIKI GŁÓWNE, PORZĄDKOWE,

DZIAŁANIA MATEMATYCZNE…

5

4

IDEOGRAFIA

POZNANIE 200 PODSTAWOWYCH ZNAKÓW JĘYKA MIGOWEGO Z ZAKRESU: POZNAJMY SIĘ, WYWIAD, ZDROWIE, DOM I RODZINA,

15

5

KONWERSATORIUM MIGOWE

ĆWICZENIA Z WYKORZYSTANIEM POZNANYCH ZNAKÓW-PRAKTYKA

5

 

 

RAZEM

30

 

Ilość godzin: 30 (jedna godzina lekcyjna to 45 minut)

CENA: 450 zł brutto/osobę

Zakres materiału:

Zakończenie I etapu: Sprawdzenie znajomości wiedzy – egzamin. Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu I etapu szkolenia, który dające możliwość kontynuowania nauki w II etapie.

 

CELE KURSU: II ETAP

Opanowanie przez uczestników:

 • Ideografii języka migowego – 800 znaków pojęciowych,
 • Utrwalenie daktylografii,
 • Zagadnień prawnych rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
 • Formułowania wypowiedzi w systemie językowo – migowym,
 • Odczytywania wypowiedzi w języku migowym,

PLANOWANE EFEKTY I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

W obecnej chwili na Śląsku jest blisko 10 000 osób z głęboką wadą słuchu a w całej Polsce blisko 100 000. Na co dzień potrzebują oni pomocy tłumacza języka migowego, a w perspektywie zaleceń Unii Europejskiej, oraz Ustawy o Języku Migowym z 2011 roku, każdy Urząd, szpital, przychodnia będzie potrzebował takiej osoby, która operuje językiem migowym w celu ułatwienia kontaktu osobom niesłyszącym. Nasuwa się perspektywa zdobycia pracy dla ludzi znających język migowy.

PROGRAM II ETAPU:

CENA: 890 zł brutto/osobę

Ilość godzin: 90 (jedna godzina lekcyjna to 45 minut zegarowych)

L.P.

NAZWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

LUB TEMAT SZKOLENIA

LICZBA GODZIN: WYKŁADY

LICZBA GODZIN: ĆWICZENIA

 1.

TEORIA JĘZYKA MIGOWEGO I ZAGADNIENIA PRAWNE REHABILITACJI NIESŁYSZĄCYCH

5

-

 2.

DAKTYLOGRAFIA (ALFABET I LICZEBNIKI)

-

3

3.

IDEOGRAFIA: 800 ZNAKÓW JĘZYKA MIGOWEGO Z TEMATYKI:

 

-PRACA I WYNAGRODZENIE

-EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE

-MIASTO, KULTURA I SPORT, TURYSTYKA

-CZAS I KALENDARZ

-POLITYKA, POMOC SPOŁECZNA

-DOM I RODZINA, KUCHNIA, ZDROWIE

-NAZWY GEOGRAFICZNE

 

 

 

 

12

6

12

3

9

18

6

 

 

 

 

 4.

KONWERSATORIUM MIGOWE

-

16

 

                                                               RAZEM

         90 GODZIN

 

Zakończenie II etapu: Egzamin przed trzy osobową komisją z udziałem osoby niesłyszącej. Otrzymanie zaświadczenia daje prawo ubiegania się o Certyfikat Tłumacza Języka Migowego (w Warszawie).

 

KADRA DYDAKTYCZNO – SZKOLENIOWA

mgr MACIEJ PILECKI: nauczyciel – surdopedagog, tłumacz języka migowego.

Z uwagi na to, iż prowadzący ma rodziców niesłyszących, język migowy był jego pierwszym językiem. Od najmłodszych lat wykorzystywał go w niesieniu pomocy osobom z wadą słuchu.  W swojej karierze zawodowej od 1990 roku prowadził ponad 180 kursów języka migowego dla wielu grup społecznych i zawodowych.  Prowadzi zajęcia na kierunkach: ,,Pedagogika”, ,,Fizjoterapia”, „Asystent osoby niepełnosprawnej”, „Opiekunka środowiskowa”, „Ratownik medyczny”, „Terapeuta zajęciowy”, „Asystent stomatologiczny”, „Technik farmaceuta”, „Pielęgniarstwo”, „Opiekun w Domu Pomocy Społecznej”, „Terapeuta uzależnień”, „Technik masażysta”, „Opiekun medyczny”, „Bibliotekarz”. Jest inicjatorem i kierownikiem wielu turnusów rehabilitacyjnych dla niesłyszących i innych grup społecznych. Sprawuje nadzór nad studentami fizjoterapii odbywającymi praktyki na turnusach rehabilitacyjnych.

Prowadzi świetlice dla niesłyszących Stowarzyszenia „Grupa Wsparcia Dla Niesłyszących i ich Rodzin – Podbeskidzie” przy Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej pomagając ponad 300 osobom niepełnosprawnym.

Zna przepisy prawne dotyczące osób niepełnosprawnych co ułatwia mu walkę o ich dobro i godność. Występuję bardzo często w charakterze tłumacza przysięgłego w Sądach oraz w innych urzędach.

Od 16 roku życia tłumaczy na język migowy Msze święte dla niesłyszących.  Od 2013 roku tłumaczy na język migowy sztuki teatralne w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej.

 

WARUNKI ZALICZENIA: na poszczególnych Etapach

 1. Frekwencja na zajęciach
 2. Zaliczenie egzaminu z teorii, daktylografii, ideografii.
 3. Odczytywanie zadanych pytań w języku migowym.


CZAS TRWANIA: 2 razy w tyg po 45 min plus 2 w razy przerwa 2,5 godziny zegarowe

I ETAP: 2x w tygodniu, 10 dni, 30 godzin lekcyjnych

II ETAP:  2x w tygodniu, 30 dni, 90 godzin lekcyjnych - w trakcie ustalania terminu

NAJBLIŻSZY TERMIN:  w trakcie ustalania

 możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego - min 10 osób - termin do ustalenia z grupą

ZAJĘCIA  ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH:   w trakcie ustalania

GODZINY REALIZACJI:  13:00 - 15:30 

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek A GWSH, ul. Harcerzy Września 1939 nr 3, Katowice

KOSZT UCZESTNICTWA:

- 450 zł brutto/osobę I ETAP,  

- 890 zł brutto/osobę II ETAP

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały, zaświadczenie ukończenia I etapu,

Po ukończeniu II etapu uczestnik otrzymuje również zaświadczenie dające prawo ubiegania się o Certyfikat Tłumacza Języka Migowego (w Warszawie).

UWAGI ORGANIZACYJNE:

I ETAP – GRUPA liczy min. 10 osób – max. 20 osób

II ETAP – GRUPA liczy min. 8 osób – max. 12 osób

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+