PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Kurs języka migowego

Drukuj

                                                     KURS JĘZYKA MIGOWEGO (PJM) - poziom A1

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych poznaniem języka migowego jak również dla osób pracujących w Administracji Państwowej, w Jednostkach Samorządu Terytorialnego i innych Instytucjach mających kontakt z osobami niesłyszącymi. 

CEL SZKOLENIA: 

 • Nabycie teoretycznej wiedzy o języku migowym i jego tajnikach stosowania.
 • Nabycie wiedzy o niesłyszących i ich życiu codziennym.
 • Opanowanie daktylografii: Alfabet Języka Migowego i Liczebniki
 • Opanowanie 200 podstawowych znaków ideograficznych.

EFEKTYSZKOLENIA:

 • Znajomość zagadnień prawnych oraz związanych z rehabilitacją społeczną niesłyszących.
 • Formułowanie prostych wypowiedzi w polskim języku migowym oraz systemie językowo-migowym.
 • Odczytywanie prostych nieskomplikowanych wypowiedzi w języku migowym.

W obecnej chwili na Śląsku jest blisko 10 000 osób z głęboką wadą słuchu a w całej Polsce blisko 100 000. Na co dzień potrzebują oni pomocy tłumacza języka migowego, a w perspektywie zaleceń Unii Europejskiej, oraz Ustawy o Języku Migowym z 2011 roku, każdy Urząd, szpital, przychodnia będzie potrzebował takiej osoby, która operuje językiem migowym w celu ułatwienia kontaktu osobom niesłyszącym. Nasuwa się perspektywa zdobycia pracy dla ludzi znających język migowy. 

PROGRAM KURSU:

L.P.

NAZWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH/ TEMAT SZKOLENIA

LICZBA GODZIN: WYKŁADY

LICZBA GODZIN: ĆWICZENIA

 1

TEORIA JĘZYKA MIGOWEGO I PRAKTYCZNE INFORMACJE O NIESŁYSZĄCYCH

8

-

 2

DAKTYLOGRAFIA (ALFABET I LICZEBNIKI)

8

4

 3

IDEOGRAFIA: 300 ZNAKÓW JĘZYKA MIGOWEGO Z TEMATYKI:

 • ZNAKI PODSTAWOWE
 • PRACA I WYNAGRODZENIE
 • EDUKACJA I WYKSZTAŁECENIE
 • ZDROWIE
 • DOM I RODZINA
 • MIASTO I URZĘDY
 • TURYSTYKA, KULTURA, SPORT
 • KALENDARZ I CZAS 

5

30

 4

KONWERSATORIUM MIGOWE

-

5

 

RAZEM:

60 GODZIN


WARUNKI ZALICZENIA: 

 1. Frekwencja na zajęciach
 2. Zaliczenie egzaminu z teorii, daktylografii, ideografii.
 3. Odczytywanie zadanych pytań w języku migowym.

KADRA DYDAKTYCZNO – SZKOLENIOWA:

mgr MACIEJ PILECKI: nauczyciel – surdopedagog, tłumacz języka migowego. Z uwagi na to, iż prowadzący ma rodziców niesłyszących, język migowy był jego pierwszym językiem. Od najmłodszych lat wykorzystywał go w niesieniu pomocy osobom z wadą słuchu.  W swojej karierze zawodowej od 1990 roku prowadził ponad 180 kursów języka migowego dla wielu grup społecznych i zawodowych.  Prowadzi zajęcia na kierunkach: ,,Pedagogika”, ,,Fizjoterapia”, „Asystent osoby niepełnosprawnej”, „Opiekunka środowiskowa”, „Ratownik medyczny”, „Terapeuta zajęciowy”, „Asystent stomatologiczny”, „Technik farmaceuta”, „Pielęgniarstwo”, „Opiekun w Domu Pomocy Społecznej”, „Terapeuta uzależnień”, „Technik masażysta”, „Opiekun medyczny”, „Bibliotekarz”. Jest inicjatorem i kierownikiem wielu turnusów rehabilitacyjnych dla niesłyszących i innych grup społecznych. Sprawuje nadzór nad studentami fizjoterapii odbywającymi praktyki na turnusach rehabilitacyjnych.

Prowadzi świetlice dla niesłyszących Stowarzyszenia „Grupa Wsparcia Dla Niesłyszących i ich Rodzin – Podbeskidzie” przy Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej pomagając ponad 300 osobom niepełnosprawnym.

Zna przepisy prawne dotyczące osób niepełnosprawnych co ułatwia mu walkę o ich dobro i godność. Występuję bardzo często w charakterze tłumacza przysięgłego w Sądach oraz w innych urzędach.

Od 16 roku życia tłumaczy na język migowy Msze święte dla niesłyszących.  Od 2013 roku tłumaczy na język migowy sztuki teatralne w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej. 

CZAS TRWANIA: 60 godzin szkoleniowych/ 12 dni / (jedna godzina lekcyjna to 45 minut)

TERMIN: szkolenie zamknięte/ chętnych prosimy o kontakt

możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego - min 8 osób - termin do ustalenia z grupą

GODZINY REALIZACJI: 09:00 - 13:15  

MIEJSCE REALIZACJI: budynek A - Akademii Gornośląskiej, ul. Harcerzy Września 1939 r nr 3, 40-659 Katowice

CENA: 990 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE:

grupa minimum 8 osób max 16 osób

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. 32/ 35-70-605, 32/ 35-70-606,

mobil: 696-721-366, 696-728-230,

e-mail: szkolenia@akademiagornoslaska.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.AG

Aktualne usługi w Bazie Usług Rozwojowychhttps://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=9407

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+