PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Kurs języka migowego

Drukuj

                                                     KURS JĘZYKA MIGOWEGO ( PJM ) poziom A1

 

ODBIORCY KURSU:

Przeznaczony jest dla wszystkich osób zainteresowanych poznaniem języka migowego jak również dla osób pracujących w Administracji Państwowej, w Jednostkach Samorządu Terytorialnego i innych Instytucjach mających kontakt z osobami niesłyszącymi 

 CEL KURSU: 

  • Nabycie teoretycznej wiedzy o języku migowym i jego tajnikach stosowania.
  • Nabycie wiedzy o niesłyszących i ich życiu codziennym.
  • Opanowanie daktylografii: Alfabet Języka Migowego i Liczebniki
  • Opanowanie 200 podstawowych znaków ideograficznych.

PLANOWANE EFEKTY I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

  • Znajomość zagadnień prawnych oraz związanych z rehabilitacją społeczną niesłyszących.
  • Formułowanie prostych wypowiedzi w polskim języku migowym oraz systemie językowo-migowym.
  • Odczytywanie prostych nieskomplikowanych wypowiedzi w języku migowym.

 

PROGRAM KURSU:

L.P.

NAZWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH/ TEMAT SZKOLENIA

LICZBA GODZIN: WYKŁADY

LICZBA GODZIN: ĆWICZENIA

 1

TEORIA JĘZYKA MIGOWEGO I PRAKTYCZNE INFORMACJE O NIESŁYSZĄCYCH

8

-

 2

DAKTYLOGRAFIA (ALFABET I LICZEBNIKI)

8

4

 3

IDEOGRAFIA: 300 ZNAKÓW JĘZYKA MIGOWEGO Z TEMATYKI:

-ZNAKI PODSTAWOWE

-PRACA I WYNAGRODZENIE

-EDUKACJA I WYKSZTAŁECENIE

-ZDROWIE

-DOM I RODZINA

-MIASTO I URZĘDY

-TURYSTYKA, KULTURA, SPORT

-KALENDARZ I CZAS

 

 

 

 

30

 

 

 

5

 4

KONWERSATORIUM MIGOWE

-

5

 

                                                               RAZEM

         60 GODZIN


 

Ilość godzin: 60 (jedna godzina lekcyjna to 45 minut)/ 6 dni ( sobota-niedziela) POZIOM A1

 

PLANOWANE EFEKTY I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

W obecnej chwili na Śląsku jest blisko 10 000 osób z głęboką wadą słuchu a w całej Polsce blisko 100 000. Na co dzień potrzebują oni pomocy tłumacza języka migowego, a w perspektywie zaleceń Unii Europejskiej, oraz Ustawy o Języku Migowym z 2011 roku, każdy Urząd, szpital, przychodnia będzie potrzebował takiej osoby, która operuje językiem migowym w celu ułatwienia kontaktu osobom niesłyszącym. Nasuwa się perspektywa zdobycia pracy dla ludzi znających język migowy.

 

KADRA DYDAKTYCZNO – SZKOLENIOWA

mgr MACIEJ PILECKI: nauczyciel – surdopedagog, tłumacz języka migowego.

Z uwagi na to, iż prowadzący ma rodziców niesłyszących, język migowy był jego pierwszym językiem. Od najmłodszych lat wykorzystywał go w niesieniu pomocy osobom z wadą słuchu.  W swojej karierze zawodowej od 1990 roku prowadził ponad 180 kursów języka migowego dla wielu grup społecznych i zawodowych.  Prowadzi zajęcia na kierunkach: ,,Pedagogika”, ,,Fizjoterapia”, „Asystent osoby niepełnosprawnej”, „Opiekunka środowiskowa”, „Ratownik medyczny”, „Terapeuta zajęciowy”, „Asystent stomatologiczny”, „Technik farmaceuta”, „Pielęgniarstwo”, „Opiekun w Domu Pomocy Społecznej”, „Terapeuta uzależnień”, „Technik masażysta”, „Opiekun medyczny”, „Bibliotekarz”. Jest inicjatorem i kierownikiem wielu turnusów rehabilitacyjnych dla niesłyszących i innych grup społecznych. Sprawuje nadzór nad studentami fizjoterapii odbywającymi praktyki na turnusach rehabilitacyjnych.

Prowadzi świetlice dla niesłyszących Stowarzyszenia „Grupa Wsparcia Dla Niesłyszących i ich Rodzin – Podbeskidzie” przy Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej pomagając ponad 300 osobom niepełnosprawnym.

Zna przepisy prawne dotyczące osób niepełnosprawnych co ułatwia mu walkę o ich dobro i godność. Występuję bardzo często w charakterze tłumacza przysięgłego w Sądach oraz w innych urzędach.

Od 16 roku życia tłumaczy na język migowy Msze święte dla niesłyszących.  Od 2013 roku tłumaczy na język migowy sztuki teatralne w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej.


 

WARUNKI ZALICZENIA: 

  1. Frekwencja na zajęciach
  2. Zaliczenie egzaminu z teorii, daktylografii, ideografii.
  3. Odczytywanie zadanych pytań w języku migowym.


CZAS TRWANIA: 60 godzin szkoleniowych/ 12 dni / (jedna godzina lekcyjna to 45 minut)

NAJBLIŻSZY TERMIN:  10.09.2022 - 20.11.2022 r. ( 12 dni )  - KURS ODWOŁANY

ZAJĘCIA  ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH:  

10-11.09.2022,  24-25.09.2022, 08-09.10.2022 ,  22-23.10.2022,  05-06.11.2022, 19-20.11.2022

 

 CENA:   790 zł brutto/osobę

GODZINY REALIZACJI: 9:00 - 13:15  Sobota - niedziela

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek A GWSH, ul. Harcerzy Września 1939 nr 3, Katowice

 

      możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego - min 8 osób - termin do ustalenia z grupą

 

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały, zaświadczenie ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE:

grupa minimum 8 osób max 16 osób

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+