PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Kompleksowe Zarządzanie w Klinice Medycyny Estetycznej: Umiejętności Miękkie

Drukuj

Kompleksowe Zarządzanie w Klinice Medycyny Estetycznej: Umiejętności Miękkie

 

CEL SZKOLENIA: 

 • Zrozumienie podstawowych zachowań pacjentów i technik radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.
 • Rozwój umiejętności zarządzania emocjami oraz budowania empatii i pozytywnych relacji.
 • Opanowwanie skutecznych technik komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
 • Zdolność do efektywnego rozwiązywania problemów i negocjacji w nietypowych sytuacjach.

To szkolenie ma na celu wyposażenie menagerów klinik medycyny estetycznej w niezbędne umiejętności miękkie, które pomogą im w codziennym zarządzaniu kliniką oraz w interakcjach z pacjentami i zespołem.

PROGRAM:

Dzień 1: Zachowania, Relacje i Emocje

Podstawy zachowań pacjentów

 • Omówienie typowych zachowań pacjentów w klinikach medycyny estetycznej.
 • Analiza czynników wpływających na zachowania pacjentów.
 • Praktyczne ćwiczenia z rozpoznawania i interpretowania zachowań.

Techniki radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i pacjentami

 • Identyfikacja trudnych sytuacji w klinice.
 • Strategie radzenia sobie z trudnymi pacjentami.
 • Praktyczne scenariusze i ćwiczenia z rozwiązywania problemów.

Techniki zarządzania emocjami własnymi i pacjenta

 • Wprowadzenie do technik zarządzania emocjami.
 • Strategie radzenia sobie ze stresem i emocjami własnymi.
 • Techniki zarządzania emocjami pacjenta.

Dzień 2: Rozwijanie Empatii, Relacje i Komunikacja

Rozwijanie empatii i budowanie pozytywnych relacji

 • Wprowadzenie do empatii w kontekście medycyny estetycznej.
 • Techniki rozwijania empatii w relacjach z pacjentami.
 • Budowanie zaufania i poztywnych z pacjentami i członkami zespołu.

Negocjacje w nietypowych sytuacjach

 • Wprowadzenie do negocjacji w kontekście kliniki.
 • Strategie negocjacji w nietypowych i trudnych sytuacjach.
 • Ćwiczenia praktyczne z negocjacji.

Komunikacja werbalna i niewerbalna

 • Znaczenie komunikacji w relacjach z pacjentami i członkami zespołu.
 • Techniki skutecznej komunikacji werbalnej.
 • Czytanie i wykorzystanie sygnałów niewerbalnych.
 • Techniki rozwiązywania problemów poprzez efektywną komunikację.

KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA:

dr Małgorzata Ruprich, prof. AG, Prodziekan kierunku Kosmetologia na Wydziale Medycznym Akademii Górnośląskiej w Katowicach, wykładowca akademicki. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie zarządzania i jakości. Praca doktorska w zakresie marketingu branży kosmetycznej. Absolwentka studiów menadżerskich MBA w Oxford Brookes University w dziedzinie zarządzania strategicznego oraz magister kosmetologii. Autorka publikacji i prac naukowych z dziedziny zarządzania w branży kosmetycznej i medycznej oraz kosmetologii, tatuażu, makijażu permanentnego i medycznego.

Członek Rady Naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym. Recenzent prac naukowych, autor artykułów w prasie branżowej. Prelegent konferencji naukowych i biznesowych w Polsce i za granicą. W pracy zawodowej specjalizuje się m.in. w medycznych aspektach tatuażu i makijażu permanentnego, powikłaniach i działaniach niepożądanych po zabiegach kosmetycznych oraz marketingu w obszarze nauk o zdrowiu.

 

CZAS TRWANIA: 2 dni

TERMIN: 23-24 września 2024 r. - rekrutacja otwarta

GODZINY REALIZACJI: 

MIEJSCE REALIZACJI:  Budynek A lub B - Akademii Górnośląskiej, ul. Harcerzy Września 1939 roku nr 3, 40-659 Katowice

CENA: 5000 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: 

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. 32/ 35-70-605, 32/ 35-70-606,

mobil: 696-721-366, 696-728-230,

e-mail: szkolenia@akademiagornoslaska.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.AG

 

Zapisz się na kurs w terminie:

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+