Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Interdyscyplinarne podejście do zabezpieczenia narządu ruchu przed rozwojem deformacji u dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego

Drukuj

Kurs przeznaczony dla:  techników fizjoterapii, fizjoterapeutów z tytułem licencjata, lekarzy (specjalistów rehabilitacji medycznej) oraz studentów (od 5 semestru fizjoterapii).

 

Cel szkolenia:

Prezentacja interdyscyplinarnego podejścia do usprawniania osób z mózgowym porażeniem z wykorzystaniem zarówno metod fizjoterapeutycznych, jak również metod inwazyjnych – neurochirurgicznych, chirurgicznych oraz ortopedycznych. Zapoznanie się z pracą zespołu interdyscyplinarnego stosującego w pracy klinicznej standardy dotyczące prewencji oraz leczenia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Główną wartością tego szkolenia jest zapoznanie się ze standardami pracy jedynego w Polsce zespołu interdyscyplinarnego oraz możliwość zaprezentowania problemów diagnostycznych i klinicznych pacjentów prowadzonych przez uczestników kursu.

 

Efekty szkolenia:

Wiedza

 • Posiada wiedzę na temat pracy zespołu interdyscyplinarnego w usprawnianiu dzieci z ciężkimi postaciami mózgowego porażenia
 • Posiada ogólną wiedzę na temat zaopatrzenia ortotycznego oraz kryteriów doboru w zależności od wyznaczonego celu usprawniania
 • Posiada wiedzę na temat programów prewencyjnych stosowanych w usprawnianiu osób z mózgowym porażeniem w innych krajach,
 • Potrafi dobrać odpowiednie metody fizjoterapeutyczne oraz zastosować w odniesieniu do pacjentów z różnymi typami mózgowego porażenia
 • Potrafi samodzielnie przeprowadzić ocenę typu zaburzonego napięcia mięśniowego i pokierować do właściwego specjalisty zajmującego się leczeniem inwazyjnym
 • Ma umiejętność samokształcenia się, potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty
 • wykazuje wiedzę z zakresu interpretacji zasad BHP podczas stosowania zaopatrzenia ortotycznego

Umiejętności

 • potrafi zastosować odpowiednie metody fizjoterapeutyczne w usprawnianiu osób z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu neurochirurgii, chirurgii i ortopedii podczas diagnozy pacjenta z mózgowym porażeniem
 • zna i potrafi stosować zasady komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi,
 • zna zasady funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego,
 • potrafi opisać i wyjaśnić korzyści płynące z pracy w zespole interdyscyplinarnym

 

Kompetencje społeczne

 • jest świadom własnych ograniczeń,
 • okazuje zrozumienie dla problemów wynikających z niepełnosprawności,
 • potrafi uczestniczyć w różnych formach działań w zakresie usprawniania osób z ciężkimi typami mózgowego porażenia dziecięcego,
 • potrafi propagować i aktywnie kreować pracę w zespole interdyscyplinarnym,

 

KADRA DYDAKTYCZNO-SZKOLENIOWA

      prof. dr hab. Sławomir Snela – wybitny specjalista w dziedzinie  ortopedii dziecięcej, ordynator w Rzeszowskim Szpitalu, współpracownik prof. I. Wośko, twórcy polskiej ortopedii dziecięcej. Uczestnik zagranicznych stażów i wielu konferencji naukowych z dziedziny ortopedii dziecięcej. Autor wielu publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych.

      dr n. k.f. Anna Gogola - fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta NDT Bobath, pracownik naukowy, autorka publikacji z zakresu fizjoterapii w czasopismach krajowych i zagranicznych, czynny uczestnik szeregu konferencji. Instruktorka posiada wieloletni staż pracy z dziećmi, co w połączeniu z pracą badawczą i naukową daje dobre podstawy do prowadzenia samodzielnych szkoleń w kraju i za granicą.

      dr n. med. Tadeusz Łyczakowski - specjalista chirurg dziecięcy. Absolwent Krakowskiej Akademii Medycznej, były pracownik Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii w Krakowie i fellow Mc Gill University w Montrealu w Kanadzie oraz uczestnik szkoleń z zakresu rekonstrukcyjnej chirurgii dziecięcej w Massachusetts General Hospital w Bostonie i Philadelphia University w USA. Obecnie współpracownik CenterMed Kraków, Szpital i Przychodnia w Krakowie.

      lek. med. Jerzy Luszawski - specjalista neurochirurg, lekarz w Klinice Neurochirurgii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach,  po szkoleniu w USA rozpoczął leczenie spastyczności metodą selektywnej rizotomii korzeni grzbietowych, dzięki czemu Katowice stały się głównym ośrodkiem w Polsce wykonującym te operacje u dzieci.

 Adam Kołakowski - Eo-Funktion Polska,  magister Rehabilitacji ( Nr. KRF 39461), Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu. Od 2005 roku fizjoterapeuta w Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji Zabajka w Stawnicy, a od 2008 roku Dyrektor ds. Rehabilitacji tego Ośrodka. Od 2010 roku  wyłączny dystrybutor na terenie Polski urządzeń wspomagających stanie i chodzenie dla osób z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego: NF-Walker, Innowalk, Innowalk-pro, norweskiej firmy Made for Movement, Innowalk, Innowalk-pro, norweskiej firmy Made for Movement, Innowalk, Innowalk-pro, norweskiej firmy Made for Movement.  Dzięki pracy fizjoterapeuty w Ośrodku Zabajka, którego pacjentami są dzieci i młodzież z terenu całej Polski, a także Europy, posiada bardzo duże doświadczenie w pracy z dziećmi z szeroko pojętymi dysfunkcjami OUN.  W 2009 roku, w trakcie pracy terapeutycznej nawiązałem kontakt z norweską firmą Made for Movement. Bardzo dobra jakość produktów, ale przede wszystkim „jakość” terapii jaki dzieciom niepełnosprawnym oferuje NF-Walker spowodowało związanie się z norweską firmą na stałe, co dało możliwość zaoferowania polskim dzieciom możliwość  korzystania z zaopatrzenia ortopedycznego na najwyższym światowym poziomie.

Agnieszka Ciukszo - Vigo Ortho Polska,  doktorantka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Fizjoterapia. Od kilku lat zajmuje się projektowaniem indywidualnego zaopatrzenia ortopedycznego dla Pacjentów z zaburzeniami funkcjonowania układu nerwowego (MPDz, przepuklina oponowo-rdzeniowa) oraz ze schorzeniami narządu ruchu (artrogrypoza, wrodzone wady kończyn). Swoje doświadczenie zdobywała w kraju i za granicą. Prelegentka na kursach dla terapeutów NDT Bobath. Uczestniczka wielu konferencji o tematyce leczenia i rehabilitacji pacjentów neurologicznych. Sekretarz Stowarzyszenia ISPO Polska.

      Ponadto w kursie biorą udział przedstawiciele wiodących firm ortotycznych w Polsce:

-        Piotr Markowicz- Akson,

-        Krzysztof Nowak- LIW Care Technology Sp. z o.o.,

 

RAMOWY PROGRAM KURSU:

1 dzień

9.00 - 10.30 Cele usprawniania dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego na poszczególnych poziomach funkcjonalnych skali Gross Motor Function Classification System (GMFCS) – dr A. Gogola

10.30 - 10.45 – przerwa

10.45 - 12.15 Efekty interdyscyplinarnego podejścia do usprawniania dziecka z poziomu I/II według skali GMFCS– dr A. Gogola

Efekty interdyscyplinarnego podejścia do usprawniania dziecka z poziomu V według skali GMFCS– dr A. Gogola

12.15 - 12.45 – przerwa obiadowa

12.45 - 13.30 Kryteria doboru ortoz na kończyny dolne uwarunkowane typem chodu (klasyfikacja amsterdamska) – mgr A. Ciukszo (Vigo) – praca z pacjentem

13.30 – 14.15 Kryteria doboru ortozy dynamicznej NF Walker. Demonstracja ortozy dynamicznej NF Walker w aspekcie funkcjonalnym, poznawczym oraz społecznym – mgr A. Kołakowski (eo- Function) - praca z pacjentem

14.15 – 14.30 – Przerwa kawowa

14.30 – 15.00 Wykorzystanie nowoczesnych, mechatronicznych technologii w usprawnianiu osób z dysfunkcjami układu nerwowego – DreamMotion – prezentacja prototypu pierwszego polskiego egzoszkieletu pediatrycznego- (Filip Wątorek, Piotr Woźniak?, ATMAT)

15.0016.00 Workshop – Demonstracja doboru zaopatrzenia ortopedycznego przez zespół fizjoterapeutyczno- ortotyczny - praca z pacjentem.

 

2 dzień

9.00 – 10.30 - Ewolucja obrazu biodra neurogennego w przebiegu postaci spastycznej mózgowego porażenia dziecięcego.  Praktyczne wyznaczanie wskaźnika migracji głowy kości udowej - prof. dr. hab. Sławomir Snela 

10.30 - 10.45 przerwa kawowa

10.45 – 12.15 Podstawowe wskazania do kompleksowego leczenia operacyjnego narządu ruchu  w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego. Zasady doboru wskazań  do zabiegów operacyjnych - prof. dr. hab. Sławomir Snela 

12.15 – 12.45 przerwa obiadowa

12.45 – 14.15 Neurochirurgiczne metody redukcji spastyczności (selektywna rizotomia korzeni grzbietowych, neurotomie, implantacja pompy baklofenowej) - mechanizm działania, wskazania i przeciwwskazania. Zasady kwalifikacji dzieci do operacji rizotomii grzbietowej – lek. med. Jerzy Luszawski

14.15 – 15.00 Typowe problemy rehabilitacyjne w okresie pooperacyjnym u dzieci leczonych metodami neurochirurgicznymi. Efekty bezpośrednie i długofalowe operacji neurochirurgicznych zmniejszających spastyczność. Łączenie leczenia neurochirurgicznego i ortopedycznego - lek. med. Jerzy Luszawski

15.00 - 15.15 przerwa kawowa

15.15 – 17.30 Zasady diagnostyki, leczenia przed- i -pooracyjnego dzieci z mózgowym porażeniem z wykorzystaniem techniki fibrotomii (metoda Ulzibata). Omówienie metody i wyników leczenia. Zagadnienia etyczne związane z bólem i cierpieniem osób niepełnosprawnych ruchowo - dr n med Tadeusz Łyczakowski.

 

3 dzień

9.00 – 10.30 Workshop - Demonstracja pracy interdyscyplinarnego zespołu – dobór strategii leczenia dziecka z mózgowym porażeniem z wykorzystaniem metod zachowawczych oraz inwazyjnych (prof. dr hab. S. Snela, dr A. Gogola, dr T. Łyczakowski, lek med. J. Luszawski, mgr A. Ciukszo, mgr A. Kołakowski) – praca z pacjentem

10.30 – 10.45 przerwa kawowa

10.45 – 12.15 1)Panel dyskusyjny z udziałem interdyscyplinarnego zespołu. Omówienie wyboru strategii leczenia prezentowanych pacjentów.

12.15 – 12.30 przerwa kawowa

12.30 – 14.00

2) Panel dyskusyjny z udziałem interdyscyplinarnego zespołu oparty na prezentacji przypadków pacjentów będących pod opieką uczestników kursu. Uczestnicy kursu proszeni są o przygotowanie krótkiego opisu swojego pacjenta (3/5 minut) zawierające co najmniej: GMFCS, sposób poruszania się (video lub typ chodu), informację o nasileniu spastyczności w poszczególnych grupach mięśni (np. skala Ashworth), ograniczeniach zakresu ruchu biernego w stawach, RTG bioder, ocenę odruchów ścięgnistych i stopotrząsu, choroby współistniejące oraz pytania do zespołu interdyscyplinarnego. 

 

W trakcie trwania kursu będzie dostępna ekspozycja zaopatrzenia ortopedycznego do prawidłowego pozycjonowania dzieci w leżeniu, siedzie, staniu (eo-funktion, Liwcar, Akson, Vigo).

 

CZAS TRWANIA: 3 dni, 23 godziny szkoleniowe

NAJBLIŻSZY TERMIN:  25-27.10.2019 r.  -szkolenie odwołane

GODZINY REALIZACJI:    pt: 9.00 - 16.00, sob. 9.00 - 17.30, niedz. 9.00 - 14.00

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek C GWSH, ul. Kostki Napierskiego 38

KOSZT UCZESTNICTWA: 890 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+