PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Intensywny kurs języka polskiego (A1)

Drukuj

Wakacyjny intensywny kurs języka polskiego (A1) - NOWOŚĆ

 

KRÓTKI OPIS KURSU

Podstawowy kurs języka polskiego

Polish language course for beginners

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE: Kurs przeznaczony jest dla osób, które nigdy nie uczyły się polskiego lub chcą przypomnieć sobie podstawy tego języka.

The course is addressed to those who have never learnt Polish or those who want to revise the basics.

CEL KURSU: Głównym celem kursu jest osiągnięcie przez uczestników poziomu biegłości językowej A1 (podstawowa znajomość języka polskiego).

The main goal is to reach the A1 level of language proficiency (the basic knowledge of the Polish language).

EFEKTY KURSU:

Wiedza:

Nabycie wiedzy gramatycznej, leksykalnej i kulturowej związanej z językiem polskim i życiem w Polsce.

Acquiring grammar, lexical and cultural knowledge related to the Polish language and life in Poland.

Umiejętności:

Nabycie umiejętności prowadzenia prostej rozmowy w języku polskim, reagowania na proste komunikaty i proszenia o informacje/pomoc.

Acquiring ability to conduct a simple conversation in Polish, react to simple messages and ask for information/help.

Kompetencje społeczne:

Znajomość języka polskiego pomoże uczestnikom w codziennym życiu i studiowaniu w Polsce. Pomoże zrozumieć nie tylko język, ale i ludzi, którzy się nim posługują – ich kulturę, zwyczaje, typowe zachowania.

Knowing Polish language will help in everyday life and studying in Poland. It will not only help in understanding the language itself but also people who speaks Polish – their culture and customs.


PROGRAM:

 • Przedstawianie się, przywitanie i pożegnanie; podstawowe zwroty.

  Introducing oneself, greeting and saying goodbye; basic phrases.

 •  Alfabet i wymowa.

   Alphabet and pronunciation.

 • Opis osoby: narodowość, wygląd, ubranie, charakter, wiek, zainteresowania, zawód.                       

          Description of a person: nationality, look, clothes, personality, age, interests, profession

 • Rodzina.
  Family.

 • Rutyna, dni tygodnia, godziny.
  Daily routine, days of the week, hours.

 • Jedzenie, picie, wizyta w restauracji.
  Food and drinks, visiting a restaurant.

 • Zakupy (typy sklepów, ceny).
  Shopping (types of stores, prices).

 • Mieszkanie (opis, wynajem).
  Apartments (describing, renting).

 • Podróże.
  Traveling.

 • Sport.
  Sports.

 • Miasto (miejsca, pytanie o drogę),
  City (places, asking for directions).

 • Święta i tradycje.
  Holidays and traditions.

 • Zdrowie i wizyta u lekarza.
  Health and seeing a doctor.

 • Pogoda.
  Weather.

 • Gramatyka: rodzaje.
  Grammar: genders.

 • Gramatyka: przypadki (biernik, dopełniacz, narzędnik, miejscownik).
  Grammar: cases (accusative, genitive, instrumental, locative).

 • Gramatyka: czas teraźniejszy, przeszły i przyszły.
  Grammar: present, past and future tense.

KADRA DYDAKTYCZNA:


mgr Adriana Biedrowska – absolwentka filologii polskiej (2015) i studiów podyplomowych z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Śląskim (2017). Lektorka języka polskiego współpracująca ze szkołami językowymi, firmami oraz szkołami wyższymi. Uczy polskiego na wszystkich poziomach zaawansowania, prowadzi kursy grupowe, indywidualne oraz specjalistyczne (polski medyczny, polski w biznesie). Redaktorka, korektorka, miłośniczka języka polskiego.  

Adriana Biedrowska, MA – graduated in Polish philology (2015) and postgraduate studies in teaching Polish as a foreign language at the University of Silesia (2017). Polish language teacher cooperating with language schools, companies and universities. She teaches Polish at all levels of advancement, both groups and individual students. She also conducts specialist courses (medical Polish, business Polish). Editor, proofreader, Polish language lover.


CZAS TRWANIA:  90 godzin (120 godzin lekcyjnych)

90 hours (120 academic hours)

TERMIN: 24.06.2024–27.09.2024 z przerwą (with a break) 15–26.07.2024 - rekrutacja otwarta

GODZINY REALIZACJI:

poniedziałek 15.00 –18.00

środa 15.30 –17.30

piątek 15.00 –17.30

days:

Monday 3.00 – 6.00 PM

Wednesday 3.30 – 5.30 PM

Friday 3.00 PM – 5.30 PM

Maksymalna ilość uczestników kursu: 8 osób

CENA: 1800 zł/ brutto/ osoba


UWAGI ORGANIZACYJNE:

Kurs odbędzie się w formie stacjonarnej.

The course will be conducted on-site.

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. 32/ 35-70-605, 32/ 35-70-606,

mobil: 696-721-366, 696-728-230,

e-mail: szkolenia@akademiagornoslaska.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.AG

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+