PL | EN
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Innowacyjne wykorzystanie technik manualnych w terapii neurorozwojowej

Drukuj

Innowacyjne wykorzystanie technik manualnych w terapii neurorozwojowej - DENEMS 3

                               Kurs  jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

Metoda fizjoterapeutyczna Developmental Neuro-Motor Stimulation (DENEMS) jest nie tylko metodą fizjoterapeutyczną ale przede wszystkim sposobem myślenia o usprawnianiu osób z dysfunkcjami układu nerwowego. Kierowana jest do dzieci i młodzieży cierpiących z powodu nerwowo-motorycznych zaburzeń powstających w procesie rozwoju organizmu, od urodzenia, aż do zakończenia procesów wzrostowych. W całym tym okresie podstawową zasadą metody pozostaje utrzymanie ciągłości procesu usprawniania, przez co przybiera on jednolity charakter i opiera się o spójnie ewoluujące cele terapeutyczne.

 

Cechy charakterystyczne metody DENEMS:

 • usystematyzowany proces diagnostyczny (istnieje ścisły związek pomiędzy wynikami badania a doborem środków terapeutycznych)
 • wykorzystanie biernych oddziaływań manualnych w celu poprawy stanu tkanek lub pobudzenia receptorów
 • opracowanie czynnej części terapii z uwzględnieniem progresywnego charakteru ćwiczeń zarówno dla dzieci małych, jak również starszych
 • wykorzystanie koncepcji wysokiej i niskiej stymulacji układu nerwowego zależnie od typu zaburzenia napięcia mięśniowego i ruchu
 • wykorzystanie systemu podwieszeń jako wspomagania czynnej i biernej części procesu terapeutycznego, szczególnie u dzieci starszych
 • podejście procesualne i nakierowane na realizację celu na poziomie sesji terapeutycznej, cyklu terapeutycznego i całego leczenia.

DENEMS dąży do wykorzystania pełni dostępnego poziomu samodzielności, samorealizacji oraz zwykłej codziennej szczęśliwości dla pacjentów i ich najbliższych

Grupa docelowa:

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do fizjoterapeutów (techników, licencjatów, magistrów), dyplomowanych masażystów, dyplomowanych specjalistów gimnastyki korekcyjnej, studentów fizjoterapii (od IV roku studiów), specjalistów integracji sensorycznej i  lekarzy pediatrów oraz o specjalizacji rehabilitacja ruchowa

Cel edukacyjny:

Opanowanie praktycznych umiejętności posługiwania się technikami manualnymi w fizjoterapii wieku rozwojowego. Odpowiednie przekształcanie technik manualnych w zależności od dominującego typu zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu.

Efekty kształcenia:

Uczestnicy po zakończeniu usługi osiągną następując efekty:

 • będą potrafili sprawnie przeprowadzić proces oceny napięcia mięśniowego w całym okresie rozwojowym
 • będą potrafili zaplanować na podstawie wyników badania część ‘przygotowanie do ruchu’ będącą integralna częścią pełnej jednostki terapeutycznej
 • będą potrafili wykonać wszystkie manualne techniki lokalne i globalne w każdym okresie rozwojowym 

Wiedza:

 • Absolwent charakteryzuje i rozróżnia typy zaburzeń napięcia mięśniowego
 • Absolwent rozróżnia i definiuje mechanizmy prowadzące do zaburzeń strukturalnych narządu ruchu u dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego
 • Absolwent charakteryzuje i rozróżnia techniki specyficzne dla różnych typów zaburzonego napięcia mięśniowego (techniki wysokiej i niskiej stymulacji)
 • Absolwent charakteryzuje i rozróżnia techniki specyficzne dla małych i starszych dzieci

Umiejętności:

 • Absolwent sprawnie obsługuje kartę badania metody DENEMS w części dotyczącej oceny napięcia mięśniowego
 • Absolwent potrafi z wykorzystaniem karty badania zweryfikować kryteria kwalifikacji dziecka do terapii manualnej (przygotowanie do ruchu) stanowiącej integralną część pojedynczej sesji terapeutycznej
 • Absolwent sprawnie planuje na podstawie karty badania pojedynczą sesje terapeutyczną dotyczącą terapii manualnej (przygotowanie do ruchu)
 • Absolwent sprawnie wyczuwa opór tkankowy podczas palpacji narządu ruchu
 • Absolwent sprawnie wykonuje podstawowe techniki lokalne dla tkanek miękkich
 • Absolwent sprawnie wykonuje podstawowe techniki lokalne dla stawów
 • Absolwent sprawnie wykonuje podstawowe techniki globalne dla tkanek miękkich
 • Absolwent sprawnie wykonuje przekształcanie technik lokalnych z niskiej na wysoką stymulację

Kompetencje społeczne

 • Absolwent poprawnie komunikuje się z opiekunami w celu wyjaśnienia charakteru zaburzeń występujących u dzieci w różnych okresach rozwojowych
 • Absolwent okazuje zrozumienie dla problemów rodzinnych i społecznych  wynikających z niepełnosprawności w całym okresie rozwojowym dziecka
 • Absolwent organizuje różne formy działań w zakresie promocji wiedzy diagnostycznej dotyczącej wieku rozwojowego
 • Absolwent jest świadomy własnych ograniczeń w zakresie wiedzy diagnostycznej i odczuwa potrzebę dalszego rozwoju

Program szkolenia:

 1. Planowanie procesu terapeutycznego w części ‘przygotowanie do ruchu’ na podstawie wyników karty badania
 2. Praktyczne opanowanie technik lokalnych dla tkanek miękkich i stawów u dzieci w różnym wieku
 3. Praktyczne opanowanie technik globalnych dla tkanek miękkich u dzieci w różnym wieku
 4. Przekształcanie technik lokalnych z niskiej na wysoką stymulację

 Szczegółowy harmonogram szkolenia (kilknij w odpowiedni):

Weekendowy

Tygodniowy

 Kadra szkoleniowa:

  dr Anna Gogola – Wykładowca akademicki przedmiotów związanych z fizjoterapią wieku rozwojowego, prelegent szeregu konferencji, kierownik 2 projektów naukowo-badawczych w zakresie opracowania egzoszkieletu dla dzieci, autor publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, diagnosta i terapeuta neurorozwojowy z wieloletnim stażem pracy, instruktor specjalistycznych kursów z zakresu diagnozy oraz terapii neurorozwojowej dla fizjoterapeutów i lekarzy w kraju i za granicą, współtwórca metody DENEMS.

 

 

 dr hab. Rafał Gnat - profesor nadzwyczajny AWF w Katowicach, pracownik Wydziału Fizjoterapii. Od 2012 roku pełni funkcję kierownika Laboratorium Analizy Ruchu tej uczelni. Wchodzi w skład zespołu międzynarodowych instruktorów norweskiej metody Neurac. Jest autorem wielu prac naukowych z dziedziny fizjoterapii w tematyce biomechaniki, biomechaniki klinicznej, kontroli nerwowo-mięśniowej, neurofizjologii, ewaluacji metod diagnostycznych, terapii manualnej. W swej karierze miał przyjemność dokonania przekładów kilkunastu książek związanych z dziedziną fizjoterapii na język polski. Około trzech lat temu swe zainteresowania kliniczne zwrócił w stronę terapii neurorozwojowej, czego efektem stało się opracowanie, we współpracy z dr Anną Gogolą, autorskiej metody postępowania terapeutycznego DENEMS. Jest również współautorem nowego programu oraz instruktorem studiów podyplomowych Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego realizowanych na GWSH w Katowicach.


 

Po ukończeniu kursów DENEMS 1-4 każdy uczestnik otrzyma CERTYFIKAT TERAPEUTY METODY DENEMS opatrzony indywiduanym numerem, pod którym absolwenci zostaną zapisani w rejestrze certyfikowanych terapeutów DENEMS prowadzonym przez Fundację Developmental Neuro-Motor Stimulation Institute.

                                  Kurs  jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

Ukończenie WARSZTATÓW DENEMS nie jest konieczne do uzyskania CERTYFIKATU. Osobom, które ukończyły cykl kursów DENEMS dają one możliwość poznania praktycznej aplikacji koncepcji DENEMS podczas pracy z pacjentem. Osobom zainteresowanym uczestnictwem w kursach DENEMS 1-4 pozwolą na uzyskanie ogólnego obrazu DENEMS oraz ułatwią podjecie decyzji o uczestnictwie.

W kursach DENEMS 1-4 oraz WARSZTATACH DENEMS mozna uczestniczyć w dowolnej kolejności, najkorzystniejsze dla uczestników jest jednak zachowanie układu: DENEMS 1-2-3-4. Szczególnie kłopotliwe wydaje się przejście kursu DENEMS 4 bez wcześniejszego uczestnictwa w kursie DENEMS 2, nie jest to jednak zabieg niewykonalny. W WARSZTATACH DENEMS dobrze z kolei wziąc udział przed rozpoczęciem cyklu DENEMS 1-4, bądź po jego zakończeniu.


 Zapisz się juz dzisiaj na DENEMS 4


 

CZAS TRWANIA (weekendowy): 3 dni, 20 h zegarowych

NAJBLIŻSZY TERMIN (weekendowy):  10-12.06.2022 r.

GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ (weekendowy):  PT: 13:00-18:00, SOB: 09:00-17:30, NIE: 08:00 - 14:30

MIEJSCE REALIZACJI:  Katowice, ul. Radockiego 261, Centrum Diagnostyki i Wsparcia Rozwoju Dzieci, Młodzieży oraz Dorosłych GIGANCI Z MANHATTANU 

KOSZT UCZESTNICTWA: 1500 zł/ osobę 

GRUPA liczy min 15 osób, max. 20 osób

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne. W przypadku uczestnictwa w kilku kursach DENEMS na kolejne należy koniecznie zabrać materiały poprzednich.

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

  https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

 

Zapisz się na kurs w terminie:

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+