PL | UA | EN | KZ
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Innowacyjne wykorzystanie technik manualnych w terapii neurorozwojowej

Drukuj

Innowacyjne wykorzystanie technik manualnych w terapii neurorozwojowej

 

Grupa docelowa:

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do fizjoterapeutów (techników, licencjatów, magistrów), dyplomowanych masażystów, dyplomowanych specjalistów gimnastyki korekcyjnej, studentów fizjoterapii (od IV roku studiów), lekarzy pediatrów oraz o specjalizacji rehabilitacja ruchowa.

Cel edukacyjny:

Opanowanie praktycznych umiejętności posługiwania się technikami manualnymi w fizjoterapii wieku rozwojowego. Odpowiednie przekształcanie technik manualnych w zależności od dominującego typu zaburzeń napięcia mięśniowego i ruchu.

Efekty kształcenia:

Uczestnicy po zakończeniu usługi osiągną następując efekty:

 • będą potrafili sprawnie przeprowadzić proces oceny napięcia mięśniowego w całym okresie rozwojowym
 • będą potrafili zaplanować na podstawie wyników badania część ‘przygotowanie do ruchu’ będącą integralna częścią pełnej jednostki terapeutycznej
 • będą potrafili wykonać wszystkie manualne techniki lokalne i globalne w każdym okresie rozwojowym 

Wiedza:

 • Absolwent charakteryzuje i rozróżnia typy zaburzeń napięcia mięśniowego
 • Absolwent rozróżnia i definiuje mechanizmy prowadzące do zaburzeń strukturalnych narządu ruchu u dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego
 • Absolwent charakteryzuje i rozróżnia techniki specyficzne dla różnych typów zaburzonego napięcia mięśniowego (techniki wysokiej i niskiej stymulacji)
 • Absolwent charakteryzuje i rozróżnia techniki specyficzne dla małych i starszych dzieci

Umiejętności:

 • Absolwent sprawnie obsługuje kartę badania metody DENEMS w części dotyczącej oceny napięcia mięśniowego
 • Absolwent potrafi z wykorzystaniem karty badania zweryfikować kryteria kwalifikacji dziecka do terapii manualnej (przygotowanie do ruchu) stanowiącej integralną część pojedynczej sesji terapeutycznej
 • Absolwent sprawnie planuje na podstawie karty badania pojedynczą sesje terapeutyczną dotyczącą terapii manualnej (przygotowanie do ruchu)
 • Absolwent sprawnie wyczuwa opór tkankowy podczas palpacji narządu ruchu
 • Absolwent sprawnie wykonuje podstawowe techniki lokalne dla tkanek miękkich
 • Absolwent sprawnie wykonuje podstawowe techniki lokalne dla stawów
 • Absolwent sprawnie wykonuje podstawowe techniki globalne dla tkanek miękkich
 • Absolwent sprawnie wykonuje przekształcanie technik lokalnych z niskiej na wysoką stymulację

Kompetencje społeczne

 • Absolwent poprawnie komunikuje się z opiekunami w celu wyjaśnienia charakteru zaburzeń występujących u dzieci w różnych okresach rozwojowych
 • Absolwent okazuje zrozumienie dla problemów rodzinnych i społecznych  wynikających z niepełnosprawności w całym okresie rozwojowym dziecka
 • Absolwent organizuje różne formy działań w zakresie promocji wiedzy diagnostycznej dotyczącej wieku rozwojowego
 • Absolwent jest świadomy własnych ograniczeń w zakresie wiedzy diagnostycznej i odczuwa potrzebę dalszego rozwoju

Program szkolenia:

 1. Planowanie procesu terapeutycznego w części ‘przygotowanie do ruchu’ na podstawie wyników karty badania
 2. Praktyczne opanowanie technik lokalnych dla tkanek miękkich i stawów u dzieci w różnym wieku
 3. Praktyczne opanowanie technik globalnych dla tkanek miękkich u dzieci w różnym wieku
 4. Przekształcanie technik lokalnych z niskiej na wysoką stymulację

 Szczegółowy harmonogram szkolenia (kilknij w odpowiedni):

Weekendowy

Tygodniowy

 Kadra szkoleniowa:

  dr Anna Gogola - Pracownik Wydziału Fizjoterapii AWF Katowice, terapeutka neurorozwojowa, absolwentka licznych kursów z zakresu fizjoterapii pediatrycznej oraz ogólnych kursów z zakresu fizjoterapii (m. in. Neurac, Neurodynamika). Jest współautorką programu oraz instruktorką studiów podyplomowych Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego realizowanego na GWSH w Katowicach, kierownikiem B+R projektu DreamMotion – opracowanie nowatorskich, mechatronicznych technologii w celu rehabilitacji osób z ciężkimi dysfunkcjami układu nerwowego. Ponadto jest współautorką koncepcji interdyscyplinarnego podejścia do leczenia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego, która została zaaplikowana w praktyce w Centrum Wcześniaka i Małego Dziecka w Dąbrowie Górniczej. Jest również współautorką metody fizjoterapeutycznej DENEMS oraz jest wieloletnią instruktorką innych szkoleń z zakresu terapii neurorozwojowej. W swej karierze opublikowała wiele prac z zakresu fizjoterapii pediatrycznej w czasopismach krajowych i zagranicznych.

 

 

 

 dr hab. Rafał Gnat - Profesor nadzwyczajny AWF w Katowicach, pracownik Wydziału Fizjoterapii. Od 2012 roku pełni funkcję kierownika Laboratorium Analizy Ruchu tej uczelni. Wchodzi w skład zespołu międzynarodowych instruktorów norweskiej metody Neurac. Jest autorem wielu prac naukowych z dziedziny fizjoterapii w tematyce biomechaniki, biomechaniki klinicznej, kontroli nerwowo-mięśniowej, neurofizjologii, ewaluacji metod diagnostycznych, terapii manualnej. W swej karierze miał przyjemność dokonania przekładów kilkunastu książek związanych z dziedziną fizjoterapii na język polski. Około trzech lat temu swe zainteresowania kliniczne zwrócił w stronę terapii neurorozwojowej, czego efektem stało się opracowanie, we współpracy z dr Anną Gogolą, autorskiej metody postępowania terapeutycznego DENEMS. Jest również współautorem nowego programu oraz instruktorem studiów podyplomowych Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego realizowanych na GWSH w Katowicach.

  

CZAS TRWANIA (weekendowy): 3 dni, 20 h zegarowych

NAJBLIŻSZY TERMIN (weekendowy):  15-17.10.2021 r.

GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ (weekendowy):  PT: 13:00-18:00, SOB: 09:00-17:30, NIE: 08:00 - 14:30

CZAS TRWANIA (tygodniowy): 4 dni, 20 h zegarowych

NAJBLIŻSZY TERMIN (tygodniowy): w trakcie ustalania

GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ (tygodniowy):  15:00 - 20:00

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek C GWSH, ul. Kostki Napierskiego 38/ Budynek B GWSH ul. Harcerzy Września 1939 r nr 5.

KOSZT UCZESTNICTWA: 1500 zł/ osobę

GRUPA liczy min 15 osób, max. 20 osób

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

  https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

 

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+