PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Holistyczna Terapia Limfologiczna- zintegrowane techniki drenażu limfatycznego, kompresoterapii, terapii manualnej i funkcjonalnej

Drukuj

Holistyczna terapia limfologiczna  - szkolenie warsztatowe

 

Odkryj nowe horyzonty w terapii limfatycznej z kursem "Holistyczna Terapia Limfologiczna" w Akademii Górnośląskiej!

Czy chcesz zgłębić tajniki limfologii? Jesteś pracownikiem medycznym, specjalistą SPA lub studentem medycyny? Ten kurs to Twoja szansa, aby poszerzyć swoje kompetencje i stać się ekspertem w dziedzinie holistycznego podejścia do terapii limfatycznej.

Wyspecjalizuj się w zaawansowanych metodach: Nauczysz się nie tylko technik drenażu limfatycznego i kompresoterapii, ale także poznasz sposoby manualnej i funkcjonalnej terapii. Przekonaj się, jak kompleksowe podejście do terapii limfologicznej może zrewolucjonizować wyniki leczenia Twoich pacjentów.

Spojrzenie holistyczne: Zrozumiesz fizjologię i patofizjologię układu limfatycznego, co pozwoli Ci efektywnie programować terapię pacjentów z zaburzeniami naczyniowymi, obwodowymi i układu limfatycznego.

Dołącz do grona specjalistów: Nie przegap okazji do rozwinięcia swojej ścieżki kariery. Zapisz się już teraz na kurs  i otwórz się na nowe możliwości, które niesie ze sobą Holistyczna Terapia Limfologiczna. Zainwestuj w swoją przyszłość już dziś!

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

szkolenie skierowane jest do pracowników placówek medycznych, odnowy biologicznej i SPA, studentów kierunków medycznych (po skończeniu 3 roku studiów).

CEL SZKOLENIA:

głównym celem szkolenia jest nabycie umiejętności zastosowania i programowania terapii pacjentów limfologicznych. Zapoznanie uczestników z fizjologią, patofizjologia i formami terapii chorób naczyń obwodowych i układu limfatycznego oraz ich wpływie na deficyty sensoryczne i kontrolę nerwowo-mięśniową. Dostarczenie najważniejszych informacji na temat układu krwionośnego i limfatycznego, jego działania i rodzajów obrzęków. Pacjent limfologiczny i flebologiczny poza problemem samego obrzęku posiada również różnego rodzaju zaburzenia  mechanizmów synchronizacji statycznej i dynamicznej. Uwzględniając  wpływ obrzęku na tkanki organizmu człowieka, towarzyszące operacji uszkodzenie nerwów obwodowych, konsekwencje długotrwałego bólu (w tym bólu fantomowego) oraz zaburzenia kontroli nerwowo-mięśniowej na skutek ograniczenia aktywności ruchowej- istotne jest uświadomienie wagi problemu terapeutycznego i potrzeby rozszerzenia horyzontów terapeutycznych. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak diagnozować i klasyfikować obrzęki traktując je wielopłaszczyznowo nie tylko ze strony układu limfatycznego, ale również ze strony deficytów funkcjonalnych, co znacząco wpłynie na cały proces postępowania usprawniającego. Nabędą umiejętności z zakresu drenażu limfatycznego, kompresoterapii, rozluźniania napięć w obrębie tkanek miękkich, pracy z blizną oraz wykorzystania technik neurofizjologicznych w poprawie kontroli nerwowo-mięśniowej w zależności od wyznaczonego celu terapeutycznego.

EFEKTY SZKOLENIA:

WIEDZA:

 • uczestnik zdobył wiedzę w zakresie prawidłowego jak i patologicznego funkcjonowania układu krwionośnego i limfatycznego, rozróżnia rodzaje obrzęków,
 • opanował wiedzę dotyczącą zasad MDL, rodzajów chwytów i ich kolejności w obrębie różnych obszarów ciała,
 • charakteryzuje wskazania i przeciwskazania do MDL i zabiegów HTL,
 • posiadł wiedzę dotyczącą cech prawidłowej kompresoterapii i doboru gotowych wyrobów kompresyjnych,
 • posiada wiedzę w zakresie zasad postępowania w terapii blizny po zabiegu chirurgicznym we wczesnym i późnym okresie usprawniania, terapii blizn białkowych i/lub radiacyjnych,
 • nabył ogólną wiedzę na temat wpływu obrzęku na układ mięśniowo-powięziowy,
 • pozyskał wiedzę w zakresie planowania HTL uzależniając dobór technik i sposób jego wykonania od charakteru dysfunkcji i postawionego celu terapeutycznego z uwzględnieniem okresu wczesnego i przewlekłego,
 • dysponuje wiedzą dotyczącą przywracania prawidłowych programów motorycznych u pacjentów z obrzękami różnego pochodzenia w zakresie ćwiczeń stabilizacyjnych, ćw w łańcuchach otwartych, zamkniętych, ćw sensomotorycznych i planowania treningu medycznego

UMIEJĘTNOŚCI:

 • uczestnik potrafi przeprowadzić w pełni wywiad i diagnostykę przedmiotową pacjenta,
 • uczestnik potrafi zmierzyć i ocenić stopień obrzęku limfatycznego,
 • uczestnik potrafi dostosować terapię i techniki drenażu do charakteru obrzęku i
  postawionego celu,
 • uczestnik potrafi tworzyć warunki do wykonywania zabiegów HTL,
 • uczestnik, zgodnie z określonymi zasadami, wypracował sprawność manualną pozwalająca na poprawne posługiwanie się technikami drenażu limfatycznego, technikami terapii manualnej tkanek miękkich, technikami terapii blizn pooperacyjnych, białkowych i/lub radiacyjnych,
 • uczestnik potrafi wykonać bandażowanie wielowarstwowe jak również dobrać gotowe wyroby kompresyjne w zależności od rodzaju obrzęku i postawionego celu terapeutycznego,
 • uczestnik potrafi stosować drabinę progresji ćwiczeń i planować trening medyczny,
 • uczestnik potrafi optymalizować środki fizjoterapeutyczne,
 • uczestnik potrafi zaplanować proces fizjoterapii i efektywnie z niego korzystać.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • szkolenie prowadzi do nabycia kompetencji w zakresie Holistycznej Terapii Limfologicznej z wykorzystaniem zintegrowanych technik drenażu limfatycznego, kompresoterapii, terapii manualnej i funkcjonalnej z uwzględnieniem zasad realizowanych w praktyce fizjoterapeutycznej.

PROGRAM:

 1. Wprowadzenie do tematyki kursu HTL,
 2. Historia terapii obrzękowej i manualnego drenażu limfatycznego szkoła niemiecka vs szkoła polska
 3. Układ limfatyczny vs układ krwionośny- Anatomia, fizjologia i patofizjologia
 4. Rodzaje obrzęków- wysięk, przesięk, obrzęk limfatyczny (pierwotny i wtórny), obrzęk lipidowy
 5. Powikłania obrzęku lokalne i globalne
 6. Fizjoterapia obrzękowa jako metoda wielopłaszczyznowa: MDL, terapia manualna tkanek miękkich w tym blizn pooperacyjnych, białkowych i/lub radiacyjnych, kompresoterapia, trening funkcjonalny przy zachowanej kompresoterapii
 7. Cele postępowania usprawniającego
 8. Cele stosowania kompresoterapii
 9. Rodzaje kompresoterapii z uwzględnieniem rodzaju obrzęku (rękawy/pończochy  p/obrzękowe- klasy ucisku, bandażowanie- rodzaje bandaży)
 10. Ogólne zasady usprawniania pacjentów „obrzękowych”
 11. Niewłaściwa terapia przy obrzękach limfatycznych
 12. Przeciwwskazania do stosowania terapii obrzękowej i ćwiczeń
 13. Profilaktyka u pacjentów z obrzękami i skłonnych do obrzęków
 14. Diagnostyka obrzęku - wywiad, badanie przedmiotowe podparte badaniami obrazowymi (TK, MRI, USG doppler) diagnostyką palpacyjną i specyficznymi testami (test fałdu, test kciuka, test Retschow’a , objaw Stemmer’a,)
 15. Metody pomiaru i klasyfikacji obrzęku - metoda relatywna (%) i absolutna (ml)
 16. Drenaż limfatyczny wg szkoły niemieckiej (Asdonk, Foldi ) - fazy wypełnienia/opróżnienia, wpływ pompy mięśniowej, naczynia limfatyczne zbiorcze, obwodowe i narządy limfatyczne, lewy kąt żylny vs prawy kąt żylny, pnie limfatyczne, zbiornik mleczu, terytoria limfatyczne (kkd i kkg), linie wodne (T),dwa systemy limfatyczne (głęboki- podpowięziowy, powierzchowny - nadpowięziowy)
 17. Omówienie technik drenażowych wg szkoły niemieckiej: Demonstracja technik MDL: stojące koła, technika czerpaka, technika spiralna i technika mieszana poprzeczna z uwzględnieniem okolicy objętej obrzękiem.
 18. Praktyczna nauka MDL- Techniki Manualnego Drenażu limfatycznego z uwzględnieniem różnych odmian poszczególnych chwytów, kierunków, intensywności prowadzenia technik drenażowych i pozycji ułożeniowych osoby drenowanej;
  • Udrożnienie naczyń zbiorczych i opracowanie dróg przepływu limfy - aktywizacja limfangiomotoryki
  • Uruchomienie kątów żylnych
  • Postępowanie w obrębie szyjnych węzłów limfatycznych
  • Postępowanie w obrębie pachowych węzłów limfatycznych
  • Postępowanie w obrębie klatki piersiowej
  • Postępowanie w obrębie jamy brzusznej
  • Postępowanie w obrębie potylicy, karku, grzbietu
  • Postępowanie w obrębie kończyny górnej
  • Postępowanie w obrębie kończyny dolnej
  • Postępowanie w obrębie w obrębie twarzy
 19. Omówienie i demonstracja różnych wyrobów kompresyjnych, porównanie ich funkcji w zależności od rodzaju obrzęku (bandaże Short stretch, Midium stretch, Long stretch, gotowe wyroby kompresyjne płaskodziane vs okrągłodziane itd)
 20. Omówienie cech prawidłowego bandażowania i demonstracja kompresji wielowarstwowej
 21. Praktyczna nauka bandażowania kończyny górnej, kończyny dolnej
 22. Kompresja pneumatyczna w terapii przesięku, wysięku i obrzęku lipidowym
 23. Mechaniczny drenaż limfatyczny- wskazanie czy przeciwskazanie w terapii pacjentów limfologicznych?
 24. Holistyczna Terapia Przeciwobrzękowa w wybranych jednostkach chorobowych - omówienie zasad wykonywania MDL, doboru technik terapii manualnych pracy z blizną po zabiegu, bliznami białkowymi i/lub radiacyjnymi, oceny funkcjonalnej pacjenta, oceny układu mięśniowo-powięziowego i zastosowania odpowiedniej terapii:
  • mastektomia, podwójna mastektomia, kwadrantektomia,
  • terapia po mastektomii z jednoczasową rekonstrukcją IBR,
  • po rekonstrukcji odroczonej  z wykorzystaniem ekspandera tkankowego, po rekonstrukcji odroczonej  z wykorzystaniem tkanek własnych (DIEP, LD, TRAM),
  • po zabiegach Histerektomii, Prostatektomii
  • po zabiegach Urostomii/Stomii
  • po urazach
  • w ciąży i w okresie połogu
 25. Praca praktyczna: Programowanie Holistycznej Terapii Limfologicznej w wybranych jednostkach chorobowych:
  • MDL,
  • wybrane techniki terapii manualnej tkanek miękkich,
  • praca z blizną,
  • kompresoterapia,
  • ćw stabilizacyjne,
  • drabina progresji ćwiczeń-praca w łańcuchach otwartych i zamkniętych,
  • ćw sensomotoryczne,
  • medyczny trening funkcjonalny

Część praktyczna:

 • Nauka technik drenażowych MDL, kolejność chwytów w obrębie różnych obszarów ciała
 • Nauka postępowania MDL w obrębie obszarów ujściowych, dużych pni limfatycznych
 • Nauka postępowania w obrębie różnych obszarów ciała z zachowaniem zasad MDL
 • Nauka bandażowania i doboru gotowych wyrobów kompresyjnych
 • Nauka podstawowych technik terapii manualnej tkanek miękkich,
 • Nauka technik terapii blizn (blizna pooperacyjna, blizny białkowe, blizny radiacyjne) we wczesnym i późnym okresie usprawniania
 • Nauka rozluźniania mięśniowo-powięziowego i zasad ich stosowania u pacjentów obrzękowych
 • Nauka podstawowych technik drenażowych i zasad stosowania drenażu limfatycznego w przebiegu różnych jednostek chorobowych
 • Nauka oceny deficytów funkcjonalnych i zaburzeń kontroli nerwowo-mięśniowej
 • Nauka ćw stabilizacyjnych, ćw w łańcuchach otwartych i zamkniętych z uwzględnieniem drabiny progresji ćwiczeń, ćw sensomotorycznych i podstaw treningu medycznego
 • Nauka programowania HTL w różnych jednostkach chorobowych z uwzględnieniem różnego rodzaju obrzęków, okresu wczesnego i przewlekłego oraz postawionego celu terapeutycznego 

INFORMACJE DODATKOWE:

w trakcie zajęć będą prowadzone ćwiczenia praktyczne polegające na symulacji kontaktu z pacjentem. Praca w grupach.

KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA:

 

dr n. o zdr. Magdalena Sroka-Buszydlik - fizjoterapeuta. Absolwentka kierunku fizjoterapia AWF w Katowicach. Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk o zdrowiu, Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W latach ‪2000-2002‬ współorganizator imprez integracyjno-sportowych „Spartakiada” oraz przeglądów Zespołów Artystycznych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Jesienne spotkania” w BCK w Bytomiu. W latach ‪2004-2005‬ fizjoterapeutka jedenastokrotnej Mistrzyni Świata w Windsurfingu. W latach ‪2007-2012‬ kierownik rehabilitacji i koordynator SPA w "Mazowsze Medi SPA" w Ustroniu. W latach 2007 – 2010 konsultant i wykładowca, fizjoterapeuta terapii limfologicznej w klubach Amazonek. Od roku 2008 do chwil obecnej prowadzi praktykę prywatną - Centrum Leczenia Buszydlik w Ustroniu. W latach 2008 i 2009 odbyła staże zagraniczne w Niemczech (w klinice limfologicznej Feldbergklinik Dr Asdonk). Od 2019 prowadzi autorskie kursy z zakresu terapii obrzęków w sporcie, medycynie estetycznej i odnowie biologicznej. Od 2022 biegły zespolu ABC EXPERTS w Warszawie specjalizujący się w sporządzaniu opinii medycznych z zakresu fizjoterapii na zlecenia sądów, prokuratur oraz jednostek policji z całego kraju. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń certyfikowanych z zakresu fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu, profilaktyki i terapii pacjentów limfologicznych. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu terapii obrzęków i fizjoterapii onkologicznej.


CZAS TRWANIA: 4 dni, 48 godzin szkoleniowych

TERMIN: 26-29 września 2024 r - rekrutacja otwarta

GODZINY REALIZACJI:  czwartek - niedziela: 09:00 - 18:00

MIEJSCE REALIZACJI:   Budynek Fizjoterapii i Kosmetologii - Akademii Górnośląskiej, ul. Kostki Napierskiego 38, 40-659 Katowice

CENA: 1690 zł 

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia.


UWAGI ORGANIZACYJNE: na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy, obuwie zmienne oraz ręcznik.

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. 32/ 35-70-605, 32/ 35-70-606,

mobil: 696-721-366, 696-728-230,

e-mail: szkolenia@akademiagornoslaska.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.AG

Aktualne usługi w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=9407

Zapisz się na kurs w terminie:

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+