PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Funkcjonariusz w służbie celno-skarbowej

Drukuj

 

Szkolenie/kurs dla osób chcących się przekwalifikować.

 

Funcjonariusz w Służbie Celno-Skarbowej.

Służba Celno-Skarbowa jest najmłodszą Służbą w Polsce powołaną do życia 1.03.2017 r. w miejsce dotychczasowej Służby Celnej i stanowi pion w ramach Krajowej Administracji Skarbowej.

Jest to umundurowana i uzbrojona służba prawa podatkowego, celnego i hazardowego, jest również organem ścigania a nabywając nowe uprawnienia w 2017 wstąpiła w szereg służb specjalnych w Polsce.

Służbę w jednostkach Krajowej Administracji Skarbowej pełnią funkcjonariusze, którzy na wstępie muszą przejść w ramach postępowania kwalifikacyjnego tzw. rekrutację, która w ich ocenie nie należy do łatwych.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

Kurs przeznaczony jest dla młodych ludzi, którzy chcą wstąpić w szeregi Służby Celno-Skarbowej ale również dla ludzi już doświadczonych zawodowo, którzy pragną się przekwalifikować i przystąpić do rekrutacji w ramach Służby Celno-Skarbowej (obecnie brak ograniczenia wiekowego przy przyjęciu do służby).

 

Cel Szkolenia:

Zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania Służby Celno-Skarbowej, jej zadaniami, strukturą i genezą. Przybliżenie przebiegu wieloetapowego procesu postępowania kwalifikacyjnego do służby celno-skarbowej i przebiegu późniejszej służby przygotowawczej. Poznanie zasad służby, obowiązków i praw funkcjonariusza oraz stopni i stanowisk służbowych. Zapoznanie z rodzajem, zakresem i sposobami wykonywanych kontroli celno-skarbowych, uprawnieniami funkcjonariuszy w ramach w.w kontroli.

 

Wiedza:

- uczestnik zna ogólną wiedzę w zakresie funkcjonowania Służby Celno-Skarbowej w ramach Krajowej Administracji Skarbowej,

- uczestnik zna etapy przebiegu procesu postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celno-Skarbowej,

- uczestnik zna obowiązki i prawa funkcjonariusza a przede wszystkim wie na czym polega służba, w jakim zakresie prowadzone są kontrole oraz jakiego typu sprawców przestępstw i wykroczeń ściga się i wykrywa poprzez prowadzenie dochodzeń i śledztw w ramach służby.

 

Umiejętności:

- uczestnik posiadł ogólną wiedzę w zakresie funkcjonowania Służby Celno-Skarbowej w ramach Krajowej Administracji Skarbowej,

- uczestnik poszerzył zakres swojej wiedzy o zadaniach umundurowanej i uzbrojonej służby prawa podatkowego, celnego i hazardowego,

- uczestnik zna zasady i etapy przebiegu procesu postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celno-Skarbowej.

- uczestnik zna obowiązki i prawa funkcjonariusza a przede wszystkim wie na czym polega służba, w jakim zakresie prowadzone są kontrole oraz jakiego typu sprawców przestępstw i wykroczeń ściga się i wykrywa poprzez prowadzenie dochodzeń i śledztw w ramach służby.

 

Kompetencje społeczne:

- uczestnik wykazuje wiedzę o Służbie Celno-Skarbowej w ramach Krajowej Administracji Skarbowej,

- uczestnik samodzielnie potrafi ocenić czy  jest w stanie wykonywać obowiązki funkcjonariusza celno-skarbowego w ramach służby,

- uczestnik wykazuje wiedzę niezbędną w procesie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celno-Skarbowej,

- uczestnik ma możliwość dalszego rozwoju zawodowego świadomie rekrutując do Służby Celno-Skarbowej po to aby móc stać na czele elitarnej grupy funkcjonariuszy strzegącej bezpieczeństwa finansowego Państwa.

 

PROGRAM:

1. Służba Celno-Skarbowa (SCS) w ramach Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) - geneza KAS i SCS;  zadania i zakres działania KAS i SCS; organy KAS i ich zadania; jednostki organizacyjne KAS; szczególne uprawnienia organów KAS oraz funkcjonariuszy SCS.

Czas trwania 2 h.

2. Kontrola Celno- Skarbowa - rodzaje i zakres kontroli celno-skarbowej; sposób przeprowadzania kontroli; uprawnienia funkcjonariuszy celno-skarbowych w ramach kontroli.

Czas trwania 2 h. 

3. Służba w Służbie Celno-Skarbowej - przebieg służby, postępowanie kwalifikacyjne (rekrutacja), służba przygotowawcza, zasady służby, stanowiska i stopnie służbowe, obowiązki i prawa funkcjonariusza, uposażenie i inne świadczenia pieniężne funkcjonariusza, odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariusza.

Czas trwania 3 h.

 4.  Zapoznanie z ciekawymi i specyficznymi czynnościami służbowymi w zależności od miejsca pełnienia służby (porty lotnicze, porty morskie, przejścia kolejowe, oddziały pocztowe,  itd.).

Czas trwania: 1 h.


KADRA DYDAKTYCZNO-SZKOLENIOWA:

mgr Sylwia Brzozowska - aspirant Służby Celno-Skarbowej w stanie spoczynku. 26 lat służby w ramach Izby Celnej w Katowicach a potem Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Pełnienie obowiązków służbowych w przeważającej mierze związanych ze zwalczaniem przestępczości w komórce dochodzeniowo-śledczej. Ponadto wykonywanie kontroli pasażerów i towarów w  Porcie Lotniczym Katowice-Pyrzowice, sprawowanie kontroli zatrudnienia cudzoziemców a na koniec kierowanie komórką dochodzeniowo-śledczą . Wykładała na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Obecnie zajmuje się edukacją dzieci i młodzieży.


CZAS TRWANIA: 1 dzień, 8 h szkoleniowych

MIEJSCE REALIZACJI: Budynek A AKADEMII GÓRNOŚLĄSKIEJ, 40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 1939 r. nr 3

NAJBLIŻSZY TERMIN: 18.06.2022 r. - szkolenie odwołane

GODZINY REALIZACJI: 9:00 – 16:00

KOSZT UCZESTNICTWA:  500 zł / przy zapisie do końca kwietnia 400 zł PROMOCJA

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek, certyfikat ukończenia szkolenia

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+