Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Event Manager

Drukuj

Kurs przeznaczony dla osób poszukujących nowych umiejętności, koordynatorów projektów, pracowników działów PR, pracowników oraz  kierowników działów organizacji konferencji /  szkoleń w obszarze MICE, pracowników branży  HoReCa    (sprzedaż i marketing )

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu Event Managera.

PLANOWANE EFEKTY I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Wiedza

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 -  jak zorganizować różnego rodzaju spotkania firmowe, eventy, a także wyjazdy integracyjne i imprezy komercyjne,

 - Zapoznają się z najnowszymi trendami organizacji imprez,

 - Wykształcą umiejętność planowania oraz realizacji eventu,

 - Dowiedzą się jak słuchać klienta aby zrozumieć jego potrzeby oraz sprostać jego oczekiwaniom,

Umiejętności

Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności w zakresie:

 - umiejętność planowania oraz realizacji eventu,

 - negocjowania warunków z podwykonawcami,

 - samodzielnego poprowadzenia imprezy „od A do Z”

 

Kompetencje społeczne

1. Uczestnik rozumie konieczność interdyscyplinarnego podejścia do problemów związanych z organizacją eventów

 

PROGRAM:

w zakresie wiedzy

1. Zarządzanie projektem eventowym

– wprowadzenie do zagadnień branżowych,

– poznanie czym jest event marketing,

– podejście strategiczne i operacyjne,

– schematy zachowań w trakcie eventów – potrzeby klienta.

 

2. Budżet eventu

– operatywne zarządzanie kosztami – tworzenie kosztorysu,

– tematy finansowe – sztuka negocjacji,

– polityka wynagrodzeń za event,

– aspekty księgowe.

 

3. Mierzenie efektywności eventu

– podsumowanie projektu i weryfikacja jego efektywności,

– tworzenie koncepcji imprezy i prezentacja jej efektów.

 

4. Podstawy prawne a organizacja imprez

– ustawa o usługach turystycznych – kto może je organizować,

– wykorzystywanie i przetwarzanie danych – ochrona danych osobowych,

– prawo autorskie i współpraca z ZAiKS, STOART, ZPAV, SAWP,

– wykorzystywanie wizerunku uczestników wydarzeń,

– ochrona kreatywnej koncepcji na etapie przetargu.

 

5. Reklama i sponsoring produktów sensytywnych

– budowanie dynamiki wydarzeń,

– jak prawidłowo wybrać, zaplanować i wdrożyć akcję promocyjną.

 

6. Zarządzanie eventami pod kątem umowy

– umowy eventowe – korzyści i ryzyko,

– ubezpieczenia wymagane w branży eventowej,

– rodzaje ryzyka w zależności od eventów,

– sytuacje kryzysowe w trakcie wydarzenia – jak sobie z nimi radzić?

 

w zakresie umiejętności           

Kursant potrafi zaprojektować oraz przeprowadzić organizację eventu.

Kursant potrafi posługiwać się niezbędnymi narzędziami do organizacji eventu.

 

PROWADZĄCY:

Łukasz Szołtys - - Magister Hotelarstwa i Turystyki, absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oraz programu MBA na uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Dyrektor marketingu i sprzedaży w dużych spółkach handlowych, 8 lata doświadczenia na stanowiskach dyrektora hotelu. Regionalny kierownik Sprzedaży / Partner hotelu Arłamów ****,   Somelier ( Członek Polskiego Stowarzyszenia Somelierów ) obecnie Dyrektor Bazy Noclegowej w Przedsiębiorstwie Uzdrowiskowym Ustroń S.A. oraz właściciel firmy szkoleniowo - eventowej .

 

 

 

CZAS TRWANIA: 1 dzień 8 godzin szkoleniowych

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, ul. Harcerzy Września 1939 nr 3, Budynek A GWSH

NAJBLIŻSZY TERMIN:    08.02.2018 - Piątek godz.: 9:00 - 16:00 - SZKOLENIE ODWOŁANE

KOSZT UCZESTNICTWA:   550 zł brutto/osobę  grupa min 5 osób

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, autorski podręcznik/materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia,

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. 32 357 06 06, 32 357 06 05, 696 728 230, 696 721 366 e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+