PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Elektrokardiografia w ratownictwie medycznym z elementami elektroterapii

Drukuj

Elektrokardiografia w ratownictwie medycznym z elementami elektroterapii - NOWOŚĆ

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

szkolenie skierowane jest do ratowników medycznych i pielęgniarek, pielęgniarzy systemu, innych osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu elektrokardiografii (EKG) i elektroterapii w ratownictwie medycznym.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest doskonalenie i poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników kursu prawidłowej interpretacji EKG oraz wykonania elektroterapii.

PROGRAM:

 1. Krótka historia EKG.
 2. Anatomia i fizjologia układu krążenia – budowa klatki piersiowej, budowa serca, układ bodźcotwórcz – przewodzący, potencjał czynnościowy kardiomiocytów.
 3. Technika wykonania EKG.
 4. Rodzaje aparatów EKG.
 5. Linia izoelektryczna.
 6. Oś elektryczna.
 7. Odprowadzenia, trójkąt Einthovena, modyfikacje Goldbergera i Wilsona.
 8. Załamki, odcinki, odstępy oraz ich morfologia w poszczególnych odprowadzeniach.
 9. Prawidłowy zapis EKG.
 10. Technika szybkiej interpretacji EKG w medycynie ratunkowej.
 11. Analiza oraz interpretacja zaburzeń rytmu serca, zaburzenia przewodnictwa.
 12. Rodzaje zaburzeń rytmu serca w EKG.
 13. Obraz zaburzeń rytmu serca w EKG.
 14. Bloki SA, AV I, II typ 1, II typ 2 i III stopnia.
 15. Blok LBBB, RBBB.
 16. Zespoły preekscytacji WPW, LGL.
 17. Zespół MAS, zespół LQTS, zespół Brugadów.
 18. Analiza oraz interpretacja EKG w Ostrych Zespołach Wieńcowych (OZW) - STEMI
  i NSTE-OZW.
 19. Zatorowość płucna w obrazie EKG.
 20. EKG a zatrucia, hipotermia, wady serca, zapalenie mięśnia sercowego, niewydolność serca, wady zastawek, rytmy ze sztucznego rozrusznika, cechy efektu leczenia glikozydami naparstnicy.
 21. Podstawy elektroterapii - stymulacja elektryczna i kardiowersja elektryczna. Wskazania i zasady przygotowania pacjenta do elektroterapii, wykonanie zabiegów, opieka nad chorym po stymulacji elektrycznej i kardiowersji elektrycznej.

Forma szkolenia: wykład, ćwiczenia. 

Liczba punktów edukacyjnych dla ratowników medycznych: 8 + 8 = 16 pkt.


 KADRA DYDAKTYCZNO- SZKOLENIOWA:

dr n. o zdr. Tomasz Kulpok i mgr Bartłomiej Placek

Szkolenie prowadzone jest przez wykwalifikowany personel medyczny – instruktorów z zakresu ratownictwa medycznego, posiadających aktualne uprawnienia instruktorskie w zakresie ACLS, PALS i BLS/AED AHA. Instruktorzy prowadzący zajęcia posiadają duże doświadczenie praktyczne jak i teoretyczne – łącząc pracę zawodową w ZRM/SOR z prowadzeniem zajęć edukacyjnych na kierunkach medycznych w Uczelniach Wyższych i Uniwersytetach Medycznych. Dodatkowym atutem naszych instruktorów jest ciągłe zaangażowanie w rozwój ratownictwa medycznego w Polsce poprzez organizowanie pracy ZRM, SOR-ów oraz udział w licznych konferencjach, zjazdach i szkoleniach z zakresu ratownictwa medycznego, medycyny ratunkowej w Polsce i na świecie.


 CZAS TRWANIA: 2 dni, 16 godzin szkoleniowych

ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE:  min. 20, max. 30 osób

TERMIN: 16-17.09.2024 r. - rekrutacja otwarta


 MIEJSCE REALIZACJI:  Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych Akademii Górnośląskiej, ul. Harcerzy Września 5, 40-659 Katowice

GODZINY REALIZACJI: 09:00 - 15:00

CENA: 700 zł brutto/ osobę /cena promocyjna

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat


 UWAGI ORGANIZACYJNE

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. 32/ 35-70-605, 32/ 35-70-606,

mobil: 696-721-366, 696-728-230,

e-mail: szkolenia@akademiagornoslaska.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.AG

Aktualne usługi w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=9407

Zapisz się na kurs w terminie:

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+