PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Diagnostyka wieku rozwojowego – wykorzystanie wiedzy naukowej w praktyce klinicznej fizjoterapeuty

Drukuj

            Diagnostyka wieku rozwojowego – wykorzystanie wiedzy naukowej w praktyce klinicznej fizjoterapeuty - NOWOŚĆ

Diagnostyka rozwojowa człowieka jest trudnym zagadnieniem, ponieważ obejmuje zarówno różne sfery rozwoju, jak również znaczną dynamikę i zmienność toczących się procesów. Odrębnej ocenie podlegać mogą rozwój fizyczny, poznawczy, emocjonalny i społeczny. Wychodząc naprzeciw tym problemom opracowano kartę badania obejmującą cały okres rozwojowy, która pozwala zdefiniować dotknięty największymi zaburzeniami obszar w sferze fizycznej. W karcie tej zaproponowano zintegrowane baterie testów oceniających jakość przetwarzania sensorycznego oraz rozwoju motorycznego, jak również strukturę mięśni i stawów.

Ocena tych parametrów pozwala na zdefiniowanie głównego problemu pacjenta oraz odpowiednie zaplanowanie fizjoterapii.

DLACZEGO KURS DIAGNOSTYKA WIEKU ROZWOJOWEGO?

Program opiera się na:

 • Wieloletnich doświadczeniach klinicznych i naukowych instruktorów
 • Przeglądzie światowej literatury przedmiotu
 • Wiedzy dotyczącej rozwoju dziecka, która została opisana w dwóch recenzowanych podręcznikach, ze szczególnym uwzględnieniem zmienności i wariantowości rozwoju podstawowych wzorców ruchowych od momentu ich pojawienia się do uzyskania pełnej dojrzałości (np. siadania, wstawania, chodu)

DLA KOGO?

 • Dla fizjoterapeutów z tytułem magistra lub licencjata, studentów po 3 roku studiów
 • Dla lekarzy pediatrów, neurologów dziecięcych

CO MOŻNA OSIĄGNĄĆ?

 • Praktyczne umiejętności diagnozowania dzieci i młodzieży w różnych okresach rozwoju z zachowaniem ciągłości ontogenetycznej
 • Umiejętność posługiwania się kartą diagnostyczną w praktyce zawodowej
 • Umiejętność wnioskowania, prognozowania oraz planowania terapii na podstawie wyników uzyskanych podczas badania

PROGRAM:

Dzień 1

 1. Wykład: Współczesne podejście do diagnostyki wieku rozwojowego – przegląd światowej literatury.
 2. Seminarium: Analiza komponentów karty diagnostycznej dotyczącej oceny rozwoju dziecka młodszego (od urodzenia do 3 roku życia):
  • wywiad – analiza kontekstu środowiska oraz zasobów osobistych badanego dziecka;
  • ocena wrażliwości układów sensorycznych – określenie normy oraz odchyleń w zakresie funkcji podstawowych narządów zmysłu;
  • ocena cech somatycznych i behawioralnych – omówienie czynników mających wpływ na strukturę i funkcjonowanie organizmu dziecka (np. wewnątrzmacicznych);
 3. Seminarium: Ocena rozwoju ruchowego dziecka od urodzenia do 7 miesiąca życia, wyrażona podczas obserwacji:
  • wzorców ruchowych w pozycji supinacyjnej, pronacyjnej oraz bocznej
  • testów (próba: kontroli głowy w siadzie, podporu na kończynach dolnych, Landaua, spadochronowa, trakcyjna).

8 h lekcyjnych + 1h przerwy

Dzień 2

 1. Seminarium: Ocena rozwoju ruchowego dziecka od 8 do 12 mies. życia, wyrażona podczas obserwacji wzorców ruchowych: czworakowania, siadania, siadu, wstawania oraz stania i chodzenia.
 2. Seminarium: Ocena rozwoju dziecka od 13 mies. życia do 3 roku życia, wyrażona podczas obserwacji wzorców ruchowych: siadania, siadu, wstawania, chodzenia oraz sprawności motorycznej.
 3. Seminarium: Analiza komponentów karty diagnostycznej dotyczącej oceny rozwoju dziecka w wieku przejściowym (przedszkolnym) z nieznacznymi dysfunkcjami ruchowymi wyrażona podczas oceny:
  • globalnych testów motorycznych;
  • chodu;
  • statyki ciała (w tym miednicy);
 4. Seminarium: Analiza komponentów karty diagnostycznej dotyczącej oceny dziecka starszego (od 6 roku do zakończenia procesów wzrostu) z nieznacznymi dysfunkcjami ruchowymi wyrażona podczas oceny:
  • globalnych testów motorycznych;
  • lokalnych testów motorycznych;
  • chodu;
  • statyki ciała (w tym miednicy);

8 h lekcyjnych + 1h przerwy

Dzień 3

 1. Seminarium: Analiza komponentów karty diagnostycznej dotyczącej oceny dziecka ze znacznymi dysfunkcjami ruchowymi i intelektualnymi (ocena funkcji motoryki dużej).
 2. Seminarium: Ocena napięcia tkankowego (diagnostyka różnicująca staw-mięsień).
 3. Seminarium: Badania dodatkowe. Prognoza. Podsumowanie całego procesu diagnostycznego.
 4. Klinika: demonstracja oceny dziecka (ewentualnie analiza materiału filmowego).

8 h lekcyjnych + 1h przerwy 


 KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA:

dr Anna Gogola - dr Anna Gogola – Wykładowca akademicki przedmiotów związanych z fizjoterapią wieku rozwojowego, prelegent szeregu konferencji, kierownik 2 projektów naukowo-badawczych w zakresie opracowania egzoszkieletu dla dzieci, autor publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, diagnosta i terapeuta neurorozwojowy z wieloletnim stażem pracy, instruktor specjalistycznych kursów z zakresu diagnozy oraz terapii neurorozwojowej dla fizjoterapeutów i lekarzy w kraju i za granicą, współtwórca metody DENEMS. 

dr hab. Rafał Gnat - profesor nadzwyczajny AWF w Katowicach, pracownik Wydziału Fizjoterapii. Od 2012 roku pełni funkcję kierownika Laboratorium Analizy Ruchu tej uczelni. Wchodzi w skład zespołu międzynarodowych instruktorów norweskiej metody Neurac. Jest autorem wielu prac naukowych z dziedziny fizjoterapii w tematyce biomechaniki, biomechaniki klinicznej, kontroli nerwowo-mięśniowej, neurofizjologii, ewaluacji metod diagnostycznych, terapii manualnej. W swej karierze miał przyjemność dokonania przekładów kilkunastu książek związanych z dziedziną fizjoterapii na język polski. Około trzech lat temu swe zainteresowania kliniczne zwrócił w stronę terapii neurorozwojowej, czego efektem stało się opracowanie, we współpracy z dr Anną Gogolą, autorskiej metody postępowania terapeutycznego DENEMS. Jest również współautorem nowego programu oraz instruktorem studiów podyplomowych Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego realizowanych na GWSH w Katowicach. 


CZAS TRWANIA: 3 dni, 20 h zegarowych

ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE: min. 15 osób, max. 20 osób

TERMIN:  18-20.10.2024 r. - rekrutacja otwarta

GODZINY REALIZACJI: piątek: 13:00 - 18:00, sobota: 09:00 - 17:00, niedziela: 08:00 - 15:00

MIEJSCE REALIZACJI: Budynek Fizjoterapii i Kosmetologii - Akademii Górnośląskiej, ul. Kostki Napierskiego 38, 40-659 Katowice


CENA: 2000 zł/ osobę 

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne. 

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. 32/ 35-70-605, 32/ 35-70-606,

mobil: 696-721-366, 696-728-230,

e-mail: szkolenia@akademiagornoslaska.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.AG

Aktualne usługi w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=9407

Zapisz się na kurs w terminie:

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+