PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Cewniki o pośrednim czasie utrzymania w naczyniu tzw. Midline. Kaniule obwodowe zakładane pod osłona USG.

Drukuj

Cewniki o pośrednim czasie utrzymania w naczyniu tzw. Midline.

Kaniule obwodowe zakładane pod osłona USG. - NOWOŚĆ

 

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

Szkolenie jest skierowane dla wszystkich pracowników medycznych, bez względu na specjalizacje w szczególności dla zespołów ratowniczych i pielęgniarskich z: chirurgii, neurochirurgii, neurologii, kardiologii, laryngologii, pulmonologii, onkologii, hematologii, interny.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z technikami uzyskiwania odpowiedniego, skutecznego i efektywnego dostępu naczyniowego, ze szczególnym uwzględnieniem cewników o pośrednim czasie utrzymania w naczyniu tzw. Midline. Według Infusion Nurses Society, Midline definiuje się jako urządzenie dostępu naczyniowego, które jest wprowadzane do żyły obwodowej, a jego czubek znajduje się na poziomie pachy lub w jego pobliżu i jest dystalny do ramienia

PROGRAM:

I. Wykład/ prezentacja

Podczas krótkiego wykładu przedstawiony zostanie przegląd zagadnień, związanych z wyborem urządzeń dostępu naczyniowego i ich implantacja przy jednoczesnym zachowaniu dobrostanu naczyń krwionośnych.

II. Warsztat/ część praktyczna

• Wybór rodzaju cewnika naczyniowego Midline, dla danego pacjenta ze względu na rodzaj leczenia.

• Ocena struktur anatomicznych

• Wybór miejsca i techniki wkłucia.

• Omówienie poszczególnych wariantów dostępu, problemów technicznych i możliwych do uniknięcia powikłań

• Wykorzystanie USG do identyfikacji naczyń.

• Podstawowe informacje dotyczące zastosowania obrazowania ultrasonograficznego niezbędne do prawidłowej implementacji wkłuć naczyniowych.

Ćwiczenia praktyczne odbywać będą się na wysokiej klasy fantomie z naczyniami zatopionymi w przeziernych dla USG mediach stałych.

Planowany przebieg szkolenia:

9.00 - cześć wykładowa – ok. 1,5 godz.

10.30 - przerwa kawowa – 15 min.

10.45 - część warsztatowa – ok. 2 godz. (w zależności od liczby uczestników) 

EFEKTY PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA:

Po ukończeniu warsztatu uczestnik będzie potrafił zidentyfikować naczynie żylne/tętnicze, ocenić drożność, średnicę, głębokość położenia. Po części praktycznej potrafi wprowadzić igłę do naczynia posługując się aparatem USG. Zajęcia praktyczne prowadzone na fantomie z naczyniami zatopionymi w przeziernych dla USG mediach stałych. Uczestnik samodzielnie wprowadzi cewnik pod osłoną USG. 

KADRA DYDAKTYCZNO- SZKOLENIOWA:

Agnieszka Wyderka RN,M.Ed - Senior Vascular Clinical Specialist PL&CZ, Clinical and Medical Affairs International - Absolwentka Akademii Świętokrzyskiej, Specjalista Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Terapii z kilkunastoletnim doświadczeniem klinicznym w pracy na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii oraz intensywnej terapii i neonatologii, w renomowanych ośrodkach klinicznych Górnego Śląska. Specjalista kliniczny zajmujący się organizowaniem warsztatów oraz szkoleń dla zaawansowanych praktyków, zapewniający skuteczną edukację kliniczną zgodna z regulacjami HCP w zakresie bezpiecznego i skutecznego korzystania z produktów medycznych a szczególności dostępów.


CZAS TRWANIA: 1 dzień,  ok. 3,5 godzin zegarowych

ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE:  max. 15 osób

TERMIN:  KURS WSTRZYMANY


 Miejsce: Akademia Górnośląska

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych Akademii Górnośląskiej, 
III piętro 
ul. Harcerzy Września 5, 
40-659 Katowice

GODZINY REALIZACJI: 09:00 - 12:30


CENA: 150 zł brutto/ osobę 

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat

szkolenie rekomendowane jest przez POLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIAREK ANESTEZJOLOGICZNYCH I INTENSYWNEJ OPIEKI (Polish Association of Anaesthesiology and Intensive Care Nurses)

UWAGI ORGANIZACYJNE

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. 32/ 35-70-605, 32/ 35-70-606,

mobil: 696-721-366, 696-728-230,

e-mail: szkolenia@akademiagornoslaska.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.AG

Zapisz się na kurs w terminie:

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+