PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Bajkoterapia w pracy z dziećmi

Drukuj

                                                               Bajkoterapia w pracy dziećmi

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

szkolenie adresujemy przede wszystkim do: nauczycieli, psychologów, pedagogów, terapeutów zajęciowych oraz rodziców, którzy chcą poznać możliwości zastosowania bajkoterapii w pracy z dziećmi. 

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest pokazanie możliwości zastosowania biblioterapii oraz bajkoterapii w pracy pedagogicznej i terapeutycznej z dziećmi. 

Podczas szkolenia przedstawione zostaną min. takie zagadnienia jak; pojęcie bajkoterapii, rodzaje bajek terapeutycznych, cele i zasady wprowadzania bajek terapeutycznych na zajęciach z dziećmi oraz organizacja procesu terapeutycznego.

EFEKTY SZKOLENIA: 

Wiedza: 

 • Uczestnik uzyska wiedzę, czym jest bajkoterapia w edukacji oraz terapii.
 • Jaka jest rola i rodzaje bajek: bajka psychoedukacyjne, bajka psychoterapeutyczna, bajka relaksacyjna.
 • Bajka indywidualna w pracy z dzieckiem. 
 • Dowiesz się, jak stymulować rozwój dziecka  oraz  jak rozbudzać kreatywność dzieci poprzez ciekawe ćwiczenia bajkoterapii – ze słowem i obrazem.
 • Pokażę Ci również jak można tworzyć bajki dla dzieci i przekonasz się, że nie musi to być trudne, a często bywa nawet zabawne. 

Umiejętności:

 • Poprzez udział w warsztatach uczestnik doświadczy  jak  można stymulować rozwój dziecka  oraz  jak rozbudzać kreatywność dzieci poprzez ciekawe ćwiczenia bajkoterapii – ze słowem i obrazem.
 • Zobaczy  jak można tworzyć bajki dla dzieci i  będzie mógł się przekonać, że nie musi to być trudne, a często bywa nawet zabawne.

Kompetencje społeczne:

 • Uczestnik podczas zajęć warsztatowych będzie mógł poznać zasady tworzenia zajęć o charakterze bajkoterapeutycznym skierowanym do grupy lub indywidualnego dziecka.

PROGRAM: 

 1.     Bajkoterpia, charakterystyka,  rodzaje bajek.
 2.     Założenia bajkoterapii.
 3.     Bajka psychoedukacyjne.
 4.     Bajka psychoterapeutyczna.
 5.     Bajka relaksacyjna.
 6.     Bajka indywidualna.
 7.     Bajka  w pracy indywidualnej  z dzieckiem oraz grupą.
 8.     Literackie zabawy twórcze.
 9.     Warsztaty kreatywnego tworzenie bajek. 

KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA:

Monika Ostrowska-Cichy dyplomowana arteterapeutka, wykładowczyni, nauczycielka, edukatorka sztuki. Wspólnie ze studentami  pracy socjalnej prowadzi autorski projekt społeczno-artystyczny „Akcja pisania Bajek” skierowany do dzieci ze środowisk wykluczonych.  Zrealizowała  10 edycji projektu dla placówek opiekuńczo-wychowawczych ora placówek wsparcia dziennego, w akcji wzięło udział  210 przyszłych pracowników socjalnych, powstało 135 bajek dających wsparcie ponad 155. Projekt odbywa się pod  honorowy patronatem Rzecznika Praw Dziecka, UNICEF Polska oraz Polskiego Komitetu Wychowania przez Sztukę InSEA. W  2017 roku „ Akcja pisania Bajek” otrzymała tytuł „Lokalni bohaterowie inspirują” organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Członkini Polskiego Komitetu Wychowania przez Sztukę InSEA oraz  Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. 

CZAS TRWANIA: 5 godzin dydaktycznych.

TERMIN: w trakcie ustalania

GODZINY REALIZACJI: sobota 9.00 – 13.00

MIEJSCE REALIZACJI: budynek A - Akademii Górnośląskiej, ul. Harcerzy Września 1939 r. nr 3, 40-659 Katowice

CENA: 250 zł

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. 32/ 35-70-605, 32/ 35-70-606,

mobil: 696-721-366, 696-728-230,

e-mail: szkolenia@akademiagornoslaska.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.AG

Aktualne usługi w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=9407

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+