PL | EN
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

AGILE Projekt Management ® Practiotioner - akredytowane szkolenie z egzaminem

Drukuj

 

                      AGILE Project Management ® Practitioner – akredytowane szkolenie z egzaminem

 

FORMUŁA SZKOLEŃ: stacjonarna lub zdalna          

CZAS TRWANIA (godz.): 16h (2 dni)

 

DLACZEGO? 

Szkolenie pozwala na pogłębienie wiedzy z zakresu brytyjskiej metody tzw. zwinnego zarządzania różnymi aspektami organizacji (głównie o charakterze projektowym) AGILE Project Management. Uczestnicy mają możliwość zapoznania się  z szczegółowymi informacjami na temat pracy w zespole projektowym, w szczególności z perspektywy Kierownika Projektu. Kurs zaawansowany zakończony jest egzaminem na poziomie Practitioner, potwierdzany odpowiednim certyfikatem, honorowanymi  w środowisku biznesowym współczesnych przedsiębiorstw. 

Charakterystyka AGILE Project Management 

AGILE to nowoczesne podejście do zarządzania, które może obejmować zarządzanie niewielkim zespołem ludzi, ale również zwinne zarządzanie projektem. Okazuje się, że nie wszystkie projekty da się z sukcesem realizować w sposób tradycyjny. 

Dlaczego? Między innymi ze względu na to, że: 

 • Przy uruchamianiu projektu klient nie zawsze jest w stanie precyzyjnie określić jakich produktów lub jakich funkcjonalności oczekuje, co bardzo utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia planowanie całego przedsięwzięcia. 
 • Projekty realizowane są w bardzo zmiennym otoczeniu. Zmian jest tak dużo, że ostateczny wynik jest często całkiem inny  od tego, co planowaliśmy. 
 • Dostarczone przez dostawcę rozwiązanie zawiera funkcjonalności, które później w ogóle nie są wykorzystywane przez klienta. 

 I jaki jest wtedy rezultat? Projekty kończą się po terminie, klient otrzymuje nie to czego oczekuje, a jakość produktów  jest kwestionowana. Pociąga to za sobą zmniejszenie zwrotu z inwestycji. 

Stąd potrzeba innego sposobu zarządzania - AGILE, metody zwinnej, ale jednocześnie posiadającej wbudowane mechanizmy zarządzania projektami. Wymagania te spełnia właśnie Agile Project Management. AGILE oznacza więc zmianę sposobu myślenia. 

Preferuje takie elementy, jak: 

 •        Transparentność – praca zespołu oraz postęp projektu są widoczne dla wszystkich! 
 •        Bliską pracę z klientem – działamy wspólnie w jednym zespole! 
 •        Prace kończone zawsze na czas! 
 •        Końcowe rozwiązanie faktycznie zaspokaja potrzebę biznesową! 

DLA KOGO? 

Kurs przeznaczony jest dla Kierowników Projektu, Liderów Zespołów, Sponsorów, Analityków Biznesowych, kandydatów do tych ról oraz członków zespołów projektowych wobec których oczekuje się zaawansowanej wiedzy z metod zwinnych, jak również umiejętności praktycznego zastosowania technik i narzędzi Agile. Do udziału zachęcamy również tych, którzy chcieliby w swojej pracy oraz działaniach swoich zespołów wprowadzić zwinne techniki i narzędzia podnoszące efektywność. 

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Dzięki uczestnictwu w szkoleniach, kursanci będą mogli pogłębić swoją wiedzę na temat zasad i terminologii metody Agile obejmującą pryncypia, filozofię, główne role, proces, dokumentację oraz praktyki zwinnego podejścia do projektów. Ponadto warsztaty  przygotowują do pełnienia poszczególnych ról zespołu Agile (zwłaszcza roli Kierownika Projektu) w sposób bardzo praktyczny. Zdobycie powyższej wiedzy pozwoli uczestnikom skuteczniej realizować projekty w pracy zespołowej. Udział w warsztatach  to również szansa na wymianę doświadczeń z praktykami środowiska projektowego. Zdobyty certyfikat Practitioner ułatwia start przy pracy w zespołach projektowych i zwiększa wartość pracownika na rynku pracy. 

 

PROGRAM KURSU

 1.   Wprowadzenie do szkolenia 
 2.   Role i obowiązki – punkt widzenia Kierownika Projektu 
 3.   Agile Project Management – cykl życia 
 4.   Efektywne korzystanie z produktów DSDM 
 5.   Dostarczaj na czas – łączenie MoSCoW i Stosowania Timeboxów 
 6.   Ludzie, zespoły i interakcje  
 7.   Wymagania i Historyjki Użytkownika
 8.   Szacowanie jak i kiedy
 9.   Planowanie projektu z cyklu życia
 10.  Jakość - Nigdy nie idź na kompromis w kwestii życia
 11.  Zarządzanie ryzykiem 
 12.  Dostosowanie podejścia - DSDM
 13.  Egzamin próbny z omównieniem
 14.  Egzamin AGILE - PM Practitoner

Wymagane przygotowanie uczestników

Do udziału w szkoleniu konieczne jest posiadanie certyfikatu Agile PM Foundation. Ponadto zawsze wskazana jest chęć zdobywania nowej wiedzy i otwartość na wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami.  

ZAPLANUJ SWOJĄ ŚCIEŻKĘ SZKOLENIOWĄ

 1.     AGILE Project Management ® Foundation – akredytowane szkolenie z egzaminem - kliknij w link
 2.     Komunikacja w zespołach projektowych – warsztat z symulacją biznesową Królewski Ogród - kliknij w link
 3.     AGILE Project Management ® Practitioner – akredytowane szkolenie z egzaminem

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

dr Piotr Pinoczek - Doktor ekonomii o specjalności: nauki o zarządzaniu, absolwent studiów podyplomowych Public Relations. Akredytowany trener PRINCE2®, Agile Project Management® Change Management®, Portfolio, Programme and Project Offices® (P3O) oraz Management of Portfolio® (MoP). Posiada także certyfikaty Six Sigma, IPMA i Managing Successful Programmes®. Prowadzi również szkolenia w oparciu o PMBOK® Guide oraz z obszaru managementu (jakość, optymalizacja procesów, innowacyjność, strategia, komunikacja, coaching, motywowanie, design thinking). Doświadczenie zawodowe zdobywał przez ponad  19 lat zdobywał jako manager operacyjny i szef projektów w firmach polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego. Za swoje działania wielokrotnie wyróżniony nagrodami, listami gratulacyjnymi i licznymi referencjami. Od ponad 16 lat jest czynnym project manager. Konsultant zajmujący się tworzeniem strategii biznesowych dla organizacji, a także koncepcji przeprowadzania zmian, uporządkowania zarządzania wieloma projektami i budowania programów motywacyjnych. Wspiera przedsiębiorstwa i zespoły zadaniowe jako Agile Coach, przygotowując załogę do realizacji projektów w oparciu o tzw. podejście zwinne i na zasadzie samoorganizacji. 

Autor kilkunastu referatów na konferencje naukowe, branżowe i komercyjne opublikowanych w wydawnictwach uniwersyteckich  oraz współautor naukowych projektów badawczych. Członek zespołu redakcyjnego polskiej edycji książki „Making sense of change management”. Partner merytoryczny organizacji PMI Chapter (Project Management Institute) Oddział Śląsk.  

Marcin Szybkowski - Z wykształcenia i zamiłowania historyk oraz pasjonat gier, a także możliwości ich wykorzystania w edukacji. Praktyk zarządzania projektami, który stworzył szereg symulacji biznesowych.  Jego symulacje w przystępny i interaktywny sposób podejmują istotne problemy organizacji, takie jak: zarządzanie projektami, procesami biznesowymi, zespołami, informacją oraz bezpieczeństwem informacji. Certyfikowany kierownik projektu AgilePM oraz PRINCE2, Scrum, posiada także certyfikat ITIL oraz Change Management. 

Podczas warsztatów, wykorzystując naukowe metody, realizuje potencjał pracowników i wprowadza skuteczne zmiany,  które zwiększają efektywność zespołów oraz konkurencyjność firm. 

W przeszłości zarządzał projektami lokalizacyjnymi oraz edukacyjnymi, a także tworzył merytoryczne programy konferencji w Nowej Zelandii. Obecnie realizuje projekty szkoleniowe z warsztatami symulacyjnymi m.in. dla sektora IT, finansowego, produkcyjnego, usługowego, publicznego.

 

CZAS TRWANIA:  2ni, 16 h szkoleniowych

TERMIN: w trakcie ustalania

GODZ:   9:00 - 16:00

MIEJSCE szkolenia stacjonarnego: Katowice, Budynek A GWSH, ul. Harcerzy Września 1939 r. nr 3

 

Koszt uczestnictwa:  2800 zł brutto/osobę -  zdalne 

Koszt uczestnictwa:  2800 zł  brutto/osobę -  stacjonarne 

 

 Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego - min 10 osób - termin do ustalenia z grupą

 

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia, egzamin 

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 728 230, 696 721 366, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+