PL | EN
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

AGILE Projekt Management ® Foundation - akredytowane szkolenie z egzaminem

Drukuj

AGILE Project Management ® Foundation – akredytowane szkolenie z egzaminem

 

FORMUŁA SZKOLEŃ: stacjonarna lub zdalna          

CZAS TRWANIA (godz.): 16h (2 dni)

Kurs przedstawia popularną brytyjską metodę zwinnego zarządzania wytwarzaniem produktów i realizacją projektów AGILE Project Management. Podejście „agile” jest uznanym na całym świecie sposobem pracy innowacyjnych przedsiębiorstw działających w zmiennym otoczeniu. Szkolenie podstawowe kończy się egzaminem na poziomie Foundation, potwierdzanym międzynarodowym certyfikatem.

DLA KOGO?

Kurs przeznaczony jest dla Kierowników  Projektu,  Sponsorów,  Analityków  Biznesowych,  członków  zespołów  projektowych  oraz wszystkich tych, których interesuje zwinne zarządzanieprojektami.

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

 •  zrozumienie zasad i terminologii Agile obejmującej: pryncypia, filozofię, role, proces, dokumentację oraz   praktyki zwinnego podejścia doprojektów;
 •  zdobycie umiejętności pracy zespołowej w projektach zwinnych;
 •  szansa na wymianę doświadczeń z praktykami środowiska projektowego;
 •  certyfikat Agile PMFoundation.

PROGRAM KURSU

 1.     Wprowadzenie doszkolenia
 2.     Czym    jest    Agile?   Wybór    odpowiedniego   podejścia zwinnego
 3.     Filozofia, Pryncypia i Zmienne Projektu
 4.     Przygotowanie na sukces
 5.     Proces DSDM
 6.     Ludzie – Role i obowiązkiDSDM
 7.     Produkty DSDM
 8.    Kluczowe praktyki – Nadawanie priorytetów i Timeboxing
 9.    Planowanie i kontrola w cyklu życiA
 10.    Inne  praktyki:  Warsztaty  Facylitowane,  Modelowanie   i Rozwój Iteracyjny
 11.    Egzamin próbny
 12.    Egzamin

Zwieńczeniem szkolenia jest egzamin Agile PM Foundation: test jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań, czas: 40 minut. Uzyskanie wyniku co najmniej 50% (25 punktów) oznacza zaliczenie egzaminu i zdobycie certyfikatu.

Wymagane przygotowanie uczestników

Do udziału w szkoleniu nie  jest  wymagane  specjalne  przygotowanie.  Wystarczy  chęć zdobywania  nowej  wiedzy  i  otwartość na wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami. 

ZAPLANUJ SWOJĄ ŚCIEŻKĘ SZKOLENIOWĄ

 1.     AGILE Project Management ® Foundation – akredytowane szkolenie z egzaminem
 2.     Komunikacja w zespołach projektowych – warsztat z symulacją biznesową Królewski Ogród - kliknik w link
 3.     AGILE Project Management ® Practitioner – akredytowane szkolenie z egzaminem - kliknik w link

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

dr Piotr Pinoczek - Doktor ekonomii o specjalności: nauki o zarządzaniu, absolwent studiów podyplomowych Public Relations. Akredytowany trener PRINCE2®, Agile Project Management® Change Management®, Portfolio, Programme and Project Offices® (P3O) oraz Management of Portfolio® (MoP). Posiada także certyfikaty Six Sigma, IPMA i Managing Successful Programmes®. Prowadzi również szkolenia w oparciu o PMBOK® Guide oraz z obszaru managementu (jakość, optymalizacja procesów, innowacyjność, strategia, komunikacja, coaching, motywowanie, design thinking). Doświadczenie zawodowe zdobywał przez ponad  19 lat zdobywał jako manager operacyjny i szef projektów w firmach polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego. Za swoje działania wielokrotnie wyróżniony nagrodami, listami gratulacyjnymi i licznymi referencjami. Od ponad 16 lat jest czynnym project manager. Konsultant zajmujący się tworzeniem strategii biznesowych dla organizacji, a także koncepcji przeprowadzania zmian, uporządkowania zarządzania wieloma projektami i budowania programów motywacyjnych. Wspiera przedsiębiorstwa i zespoły zadaniowe jako Agile Coach, przygotowując załogę do realizacji projektów w oparciu o tzw. podejście zwinne i na zasadzie samoorganizacji. 

Autor kilkunastu referatów na konferencje naukowe, branżowe i komercyjne opublikowanych w wydawnictwach uniwersyteckich  oraz współautor naukowych projektów badawczych. Członek zespołu redakcyjnego polskiej edycji książki „Making sense of change management”. Partner merytoryczny organizacji PMI Chapter (Project Management Institute) Oddział Śląsk. 

Marcin Szybkowski - Z wykształcenia i zamiłowania historyk oraz pasjonat gier, a także możliwości ich wykorzystania w edukacji. Praktyk zarządzania projektami, który stworzył szereg symulacji biznesowych.  Jego symulacje w przystępny i interaktywny sposób podejmują istotne problemy organizacji, takie jak: zarządzanie projektami, procesami biznesowymi, zespołami, informacją oraz bezpieczeństwem informacji. Certyfikowany kierownik projektu AgilePM oraz PRINCE2, Scrum, posiada także certyfikat ITIL oraz Change Management. 

Podczas warsztatów, wykorzystując naukowe metody, realizuje potencjał pracowników i wprowadza skuteczne zmiany,  które zwiększają efektywność zespołów oraz konkurencyjność firm. 

W przeszłości zarządzał projektami lokalizacyjnymi oraz edukacyjnymi, a także tworzył merytoryczne programy konferencji w Nowej Zelandii. Obecnie realizuje projekty szkoleniowe z warsztatami symulacyjnymi m.in. dla sektora IT, finansowego, produkcyjnego, usługowego, publicznego.

 

CZAS TRWANIA:  2ni, 16 h szkoleniowych

TERMIN:   w trakcie ustalania

GODZ:   9:00 - 16:00

MIEJSCE szkolenia stacjonarnego: Katowice, Budynek A GWSH, ul. Harcerzy Września 1939 r. nr 3

 

Jest możliowść połaczenia szkolenia Agile PM z egzaminem i symulacją Królewski Ogród)

kliknij: Kurs w GWSH - Komunikacja w zespołach projektowych - warsztat z symulacją biznesową Królewski Ogród

 Termin: w trakcie ustalania

 

Koszt uczestnictwa:  1600 zł brutto/osobę - zdalne

Koszt uczestnictwa:   2700  zł  brutto/osobę - stacjonarne

 

 Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego - min 10 osób - termin do ustalenia z grupą

 

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia, egzamin 

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 728 230, 696 721 366, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

 

 

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+