PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Bezpłatne szkolenia w ramach dni otwartych studiów podyplomowych

Drukuj

Dzień Otwarty
Już 12 września zapraszamy na Dzień otwarty Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach! Przygotowaliśmy wydarzenia, dzięki którym poznacie Państwo uczelnię, wykładowców i ich sposób prowadzenia zajęć łącząc przyjemne z pożytecznym – Dzień otwarty GWSH to cykl bezpłatnych certyfikowanych szkoleń z naszymi najlepszymi trenerami, naukowcami i praktykami biznesu. Każde ze szkoleń jest jednocześnie prezentacją tematyki poruszanej na konkretnym kierunku studiów podyplomowych, a imienny, nieodpłatny certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany przez GWSH uzupełni Państwa CV o kolejne doświadczenie. Program szkoleń znajduje się w tabeli poniżej:

 

Godziny trwania

Kierunek studiów podyplomowych

Temat szkolenia

9:00-13:00

Zarządzanie zasobami ludzkimi BESTSELLER

MOTYWACJA POD LUPĄ – czyli  co motywuje pracowników do efektywnej pracy

Negocjacje i mediacje

ABC mediacji - zostań mediatorem!

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - BHP

 Ocena ryzyka zawodowego w praktyce - metody klasyfikacji i pomiaru

Socjoterapia

Osobowość nowoczesna w aspektach niedostosowania społecznego

Coaching (cz. 1) NOWOŚĆ

Coaching dla Ciebie - podstawowe techniki i narzędzia
+ prezentacja Stowarzyszenia Efektywnego Coachingu

HR Business Partner NOWOŚĆ

HR Business Partner - jak to działa? Strategie personalne w nowoczesnym wydaniu

 

13:30-17:30

Kadry i płace BESTSELLER

Czas pracy w praktyce - zastosowanie przepisów

Prawo i administracja

Podstawowe aspekty prawa w biznesie

Studia menedżerskie

Sięgnij po sukces - Drivery (modele Analizy Transakcyjnej)

Zarządzanie Jednostkami Służby Zdrowia

Nowoczesny manager w ochronie zdrowia

Employer branding NOWOŚĆ

 

Wpływ kultury organizacyjnej na proces kształtowania wizerunku  pracodawcy (2h)

Badanie zaangażowania oraz satysfakcji pracowników motywacyjnymi aspektami kształtowania wizerunku pracodawcy (2h)

+ prezentacja firmy Marco

Coaching (cz. 2) NOWOŚĆ

Sesje indywidualne z coachami

 

Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymają, poza certyfikatami uczestnictwa, vouchery promocyjne na ofertę edukacyjną naszej uczelni.

Dodatkowe atrakcje:

  • Stoiska branżowe
  • Strefa food truck

Poniżej prezentujemy Państwu informacje o prowadzących i opisy szkoleń, które będą odbywać się w ramach Dnia otwartego oraz zarys odpowiadających im studiów podyplomowych.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kapitał ludzki, czyli wiedza i kwalifikacje pracowników, jest najcenniejszym elementem zasobów organizacji i źródłem rynkowej przewagi. Nasze studia oferują wiedzę niezbędną do sprawnego zarządzania działem personalnym w firmie i wdrażania projektów związanych z najnowszymi rozwiązaniami z dziedziny Human Resources. Jednocześnie w ramach studiów prowadzonych jest szereg treningów niezbędnych do pracy z ludźmi. Zarządzanie zasobami ludzkimi daje studentom wiedzę dotyczącą zagadnień organizacyjnych związanych z efektywnością organizacji, przewidywaniem i tworzeniem zasobów dla jej przyszłych potrzeb oraz zmianami struktury i kultury organizacyjnej.

Co nas wyróżnia?

Absolwenci poza dyplomem GWSH otrzymują również certyfikat ukończenia treningów i szkoleń Training Partners – firmy z 15-letnim stażem na rynku, prowadzącej treningi, szkolenia i projekty badawcze oraz doradcze i wdrożeniowe.

Kto prowadzi szkolenie?

Jan Mądry - jest prezesem Training Partners. Od ponad 20 lat zajmuje się problematyką między innymi zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, zarządzania zespołem produkcyjnym, budowania relacji, kreowania autorytetu lidera zespołu i pozafinansowego motywowania pracowników. Specjalizuje się w dużych projektach szkoleniowych dla firm produkcyjnych. Współtworzył projekt Polskiej Mapy Motywacji – ogólnopolskiego badania motywacji pozafinansowej oraz program studiów z zakresu ZZL.

REJESTRACJA - ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 

Negocjacje i mediacje

Negocjowanie i mediowanie jest ciekawą alternatywą siłowych metod rozwiązywania konfliktów i sporów. Od lat 70-tych ten obszar stanowi istotny element zachodniej, demokratycznej kultury politycznej, prawnej i biznesowej. W trakcie zajęć słuchacze zdobędą wiedzę między innymi z zakresu komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu,  technik wywierania wpływu społecznego oraz prawa karnego i cywilnego. Opanują umiejętność stosowania strategii i technik negocjacyjnych oraz procedur mediacyjnych pozwalających na konstruktywne rozwiązywanie sporów. Co więcej, nasze studia są prowadzone według standardów kształcenia mediatorów Ministerstwa Sprawiedliwości.

Co nas wyróżnia?

Ukończenie studiów daje uprawnienia do samodzielnego prowadzenia mediacji i ubiegania się o wpis do Sądu Okręgowego na listę stałych mediatorów sądowych.

Kto prowadzi szkolenie?

Aleksandra Skwara - psycholog, terapeuta oraz doświadczony mediator sądowy i pozasądowy. Od 1999 roku wykorzystuje swoje umiejętności w praktyce, prowadząc mediacje karne, rodzinne i cywilne. Jest wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Katowicach. Uczyła się od najlepszych europejskich i międzynarodowych specjalistów – między innymi od Christophera Moore (USA), Lisy Parkinson (Wielka Brytania), Constanzy Marzotto (Włochy) czy Daniela Bustelo (Hiszpania).

REJESTRACJA - NEGOCJACJE I MEDIACJE

 

Ocena ryzyka zawodowego w praktyce - metody klasyfikacji i pomiaru

Nasze studia z zarządzania BHP są jednymi najbardziej kompleksowych kierunków z tego zakresu w regionie. Analitycy rynku pracy prognozują, że zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zakresie BHP w ciągu najbliższych lat będzie systematycznie wzrastać. Bezpieczeństwo procesów produkcyjnych oraz jakość, trwałość i stabilność warunków pracy stanowi ogromne wyzwanie w zakresie gospodarowania potencjałem organizacyjnym nowoczesnych przedsiębiorstw. W dzisiejszych czasach służba BHP powinna być profesjonalnym, merytorycznym, a przede wszystkim pełnoprawnym partnerem wspierającym kierownictwo organizacji w kształtowaniu i zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy – nasze studia umożliwią Państwu tę ewolucję.

Co nas wyróżnia?

Słuchacze będą mogli, w ramach wniesionej opłaty za studia, wziąć udział w realizowanych w ramach programu studiów ponadprogramowych kursach pozwalających na uzyskanie dodatkowych certyfikatów/zaświadczeń:

  • Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (PN-EN ISO 18001) – wystawiony przez QUALISO,
  • Metodyka i dydaktyka szkoleń BHP – wystawiony przez CSD Kontra.

Kto prowadzi szkolenie?

Piotr Kubala - Specjalista BHP Rafako S.A.

REJESTRACJA - ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

 

Socjoterapia

Gromadzenie wiedzy i doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą, dydaktyczną i terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą z niedostosowaniem społecznym oraz konfrontowanie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością – to najskuteczniejsze połączenie, dzięki któremu absolwenci naszej socjoterapii są najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie i w swojej pracy korzystają ze sprawdzonych praktyk. Absolwenci uzyskają kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w ramach pracy z grupą i pomocy indywidualnej z dziećmi oraz młodzieżą z zaburzeniami zachowania, niedostosowanymi społecznie lub zagrożonymi na drodze rozwoju społecznego.

Co nas wyróżnia?

Absolwenci uzyskują kwalifikacje formalne uprawniające do pracy zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dn. 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z dnia 27 marca 2009 r.).

Kto prowadzi szkolenie?

Aleksander Wolski - doktor nauk społecznych w zakresie socjologii oraz ceniony wykładowca – jest kierownikiem ośrodka zamiejscowego, pełnomocnikiem dziekana i rektora. Wielokrotnie uczestniczył w audycjach radiowych i telewizyjnych w roli eksperta. Jest ponadto wieloletnim praktykiem z zakresu rozwoju osobistego. Zajmuje się pracą z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz analizą społeczną dla przemysłu energetycznego i wydobywczego.

REJESTRACJA - SOCJOTERAPIA

 

Coaching

Świat coachingu staje się coraz bardziej integralną częścią sprawnego funkcjonowania biznesu (Coaching for Business) i życia (Coaching for Life). Coaching stanowi skuteczne i efektywne narzędzie dla osób szukających możliwości rozwoju i sprawnego realizowania swoich celów. Prognozy pokazują, że rozwoju rynku i zapotrzebowanie na różne rodzaje i formy coachingu będą szybko wzrastały przez najbliższe lata, a zawód coacha będzie się cieszył coraz większym prestiżem. 

Co nas wyróżnia?

  • Dzięki uczestnictwu w studiach absolwenci uzyskują potwierdzenie spełnienia wymogów certyfikacyjnych (godziny szkoleń akredytowanych, sesji mentorskich).
  • Absolwenci kierunku zyskają specjalne zniżki na sesje mentorskie (3 sesje w cenie 200 zł każda), których realizacja jest wymogiem niezbędnym dla certyfikacji International Coach Federation/VCC

Kto prowadzi szkolenie?

Przemysław Kik - od 10 lat prowadzi coachingi indywidualne i grupowe, posiada również wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej. Specjalizuje się we wdrażaniu systemów motywacyjnych, wycenie stanowisk i ocenie pracowniczej oraz planowaniu i realizacji szkoleń, m.in. z zakresu: przywództwa, zarządzania projektami i czasem, konfliktu w organizacji i komunikacji, modeli kompetencyjnych w rekrutacji, oceny pracowniczej oraz motywowania pracowników. Pracował dla firm takich jak: TenStep Polska,  Interim Management, Herbapol Wrocław S.A., PGE S.A., KGHM Polska Miedź S.A.

REJESTRACJA - COACHING

 

Coaching - sesje indywidualne

To gratka dla wszystkich uczestników porannego szkolenia z coachingu. Sesje indywidualne realizowane są poprzez Stowarzyszenie Efektywnego Coachingu.

"Stowarzyszenie Efektywnego Coachingu SEC zostało założone przez absolwentów GWSH z kierunku Coaching Life & Business. Naszą misją jest promowanie coachingu wśród społeczeństwa poprzez organizację eventów, otwartych i zamkniętych spotkań, sesji coachingowych zarówno indywidualnych jak i grupowych. Jako coachowie pracujemy zgodnie z standardami i kompetencjami określonymi przez ICF. Coaching jest dla nas metodą dzięki, której nasi klienci wzmacniają swoje indywidualne kompetencje, budują wartościowe postawy oraz dążą do zmierzonego celu bądź rezultatu. Poprzez uczestniczenie w procesie coachingowym stają się bardziej zdyscyplinowani, zmotywowani i kreatywni w swoim życiu.

 

HR Business Partner

Efektywne gospodarowanie potencjałem organizacyjnym na szybko zmieniającym się rynku oraz rozwijanie tego potencjału wymagają coraz doskonalszych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Pojawia się zatem konieczność budowania globalnego partnerstwa wewnątrz organizacji, w którego tworzeniu znaczącą rolę odgrywają działy HR, rozumiane już nie tylko jako kadry i płace, a przede wszystkim motory wzrostu.

Co nas wyróżnia?

  • Możliwość uczestnictwa w profesjonalnym badaniu (bez dodatkowych opłat) pozwalającym na  określenie potencjału zawodowego Career Capital Questionnaire (CCQ) ze wskazówkami dla dalszego rozwoju zawodowego.
  • Dodatkowy warsztat „Osobowość a kariera” pokazujący sposoby wykorzystania swoich mocnych stron w pracy HR Business Partnera

Kto prowadzi szkolenie?

Kornelia Połomska-Kuc - konsultant HR, trener kompetencji managerskich, filolog i wykładowca. Działa w branży personalnej, głównie na stanowiskach dyrektora personalnego w zagranicznych i polskich firmach produkcyjnych, m.in. Alstom, Maflow, Grupa Powen-Wafapomp. Doradzała organizacjom w zakresie wdrażania systemów kompetencyjnych, systemów ocen, zarządzania przez cele oraz kompleksowych systemów płacowo-premiowych. Aktualnie prowadzi projekty coachingowe dla najwyższej kadry managerskiej oraz szkolenia z przywództwa, motywowania, komunikacji i ustalania celów, a także projekty rekrutacyjne.

REJESTRACJA - HR BUSINESS PARTNER

 

Kadry i płace - prawo i praktyka gospodarcza

To kierunek, którego program obejmuje pełen zakres wiedzy niezbędnej do wykonywania funkcji zarządczych i administracyjnych: kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych – przygotowując słuchaczy do pełnienia obowiązków na samodzielnych stanowiskach we wskazanych obszarach. Uczestnicy zostaną szczegółowo zapoznani z przepisami prawa usprawniającego pracę działu kadrowego, co pozwoli im na efektywne realizowanie swoich zadań zawodowych. Ukończenie studiów podniesie również poziom zdolności osobistych słuchaczy, w tym szczególnie kompetencji społecznych.

Co nas wyróżnia?

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest zgodne z wytycznymi określonymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Duży nacisk w programie położony jest na ubezpieczenia ZUS (32 godziny) i kompetecncje interpersonalne kadrowca (40 godzin).

Kto prowadzi szkolenie?

Przemysław Jeżek - specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS.

REJESTRACJA - KADRY I PŁACE

 

Prawo i administracja

Na tym kierunku poświęcamy wiele godzin na zagadnienia praw i obowiązków stron stosunków administracyjno-prawnych. Szczegółowo omówione zostaną przepisy procedury administracyjnej, przepisy szczegółowe jak i postępowania przed sądami administracyjnymi. Słuchacze zdobędą rozeznanie w najważniejszych sferach administracji, zwłaszcza administracji gospodarczej. Użyteczna będzie wiedza na temat najnowszych regulacji prawnych, w tym umiejętność stosowania ich w praktyce.

Co nas wyróżnia?

Przekazujemy praktyczne umiejętności w zakresie negocjowania umów, uczymy zarządzać ludźmi i ryzykiem oraz obrazujemy zasady stosowania procedur administracyjnych.

Kto prowadzi zajęcia?

Tomasz Moll – doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest wykładowcą akademickim, prowadzi ponadto zajęcia na studiach podyplomowych oraz szkolenia dla praktyków z zakresu prawa. Współpracuje z uznaną kancelarią adwokacką, ukończył szkolenia: „Mediacje – przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora” oraz „Mediacje i negocjacje w biznesie”. Jest ekspertem z dziedziny prawa samorządu terytorialnego oraz specjalistą z zakresu mediacji w administracji. Dodatkowo aktywnie działa w Komisji ds. Wspierania Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

REJESTRACJA - PRAWO I ADMINISTRACJA

 

Studia menedżerskie

Nowoczesna i wszechstronnie wykształcona kadra zarządzająca to podstawa sukcesu każdej organizacji. Przekazujemy kompleksową i najnowszą wiedzę teoretyczną oraz kształtujemy umiejętności menedżerskie z szerokiego obszaru zarządzania organizacją i wdrażania efektywnej polityki przedsiębiorstw. Nasza propozycja dla Państwa obejmuje zarówno syntetyczne narzędzia wspierające w podejmowaniu decyzji strategicznych jak i rozwijanie umiejętności miękkich. Omawiane podczas studiów i proponowanego szkolenia drivery to jeden z modeli Analizy Transakcyjnej. Wykorzystywany jest w świecie biznesu do nowoczesnego zarządzania relacjami, organizacji pracy, zarządzania czasem czy rozumieniu stylów pracy.

Co nas wyróżnia?

Nieszablonowe, kreatywne podejście do tematu pracy managera - znaczną część programu zajmują nowatorskie przedmioty, takie jak gry psychologiczne, media relations, change management.

Kto prowadzi zajęcia?

Ilona Stawczyk - wykładowca MBA, Certyfikowany Trener i Konsultant w zakresie nauczania i kształtowania kompetencji menedżerskich. Posiada liczne certyfikaty, między innymi z zakresu Rekrutacji i Selekcji oraz Trenera Umiejętności Społecznych. Członek i założyciel Polskiego Towarzystwa Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej. Prowadziła szkolenia min dla: Prevoiz-Vie Groupe Prevoiz, ING Bank Śląski S.A, Dyrektorów BZWBK. Jest autorem programów realizowanych w ramach studiów podyplomowych na GWSH w Katowicach.

REJESTRACJA - STUDIA MENEDŻERSKIE

 

Zarządzanie Jednostkami Służby Zdrowia

Perspektywy rozwoju ochrony zdrowia w Polsce i sukcesywne przemiany, które w niej zachodzą, obligują nas to tego, żeby podjąć się wykształcenia wyspecjalizowanej kadry menedżerskiej, przygotowanej dokładnie pod potrzeby tej istotnej branży. Zarządzanie jednostkami służby zdrowia to kierunek wyprzedzający oczekiwania rynku – daje managerom wszechstronną wiedzę, potrzebną polskim placówkom medycznym wobec wyzwań prorynkowych przemian. 

Co nas wyróżnia?

Nasi studenci bez trudu odnajdą się na stanowiskach kierowniczych wszystkich szczebli, a umiejętności syntetycznej analizy i oceny zjawisk gospodarczych będą niezwykle pomocne w rozwiązywaniu problemów zarządzania pracownikami.

Kto prowadzi zajęcia?

Wojciech Głód - niezależny trener i konsultant biznesowy. Zajmuje się doradztwem ekonomicznym w jednostkach ochrony zdrowia. Jest specjalistą w szkoleniach z dziedziny: zarządzania zmianą, zarządzania w sektorze publicznym oraz narzędzi menedżerskich. Uczestniczy i koordynuje projekty badawcze i doradcze w zakresie przedsiębiorczości oraz kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw.  Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów menedżerskich m.in. w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach.

REJESTRACJA - ZARZĄDZANIE JEDNOSTKAMI SŁUŻBY ZDROWIA

 

Employer branding

Kształtowanie pożądanego wizerunku i marki pracodawcy jest obecnie jednym z najważniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.  Firmy i instytucje publiczne w coraz większym stopniu inwestują w swój wizerunek, opracowując i wdrażając strategie działań employer brandingowych przy wykorzystaniu różnorodnych innowacyjnych narzędzi.  Coraz doskonalsze działania marketingowe, wkomponowane w procesy zarządzania zasobami ludzkimi, stanowią fundament, wokół którego powstał program niniejszych studiów.

Co nas wyróżnia?

Studia realizowane są w oparciu o doskonałe standardy naszych biznesowych partnerów - firmy MARCO, której prezes i właściciel jednocześnie otrzymał w roku 2015 prestiżową nagrodę –  statuetkę „Gliwickiego Lwa”, oraz firmami Training Partners oraz Intendi consulting-szkolenia-coaching.

Kto prowadzi zajęcia?

Tomasz Nowicki - certyfikowany Trener Biznesu, właściciel firmy doradczo-szkoleniowej, specjalizującej się w life coachingu, executive coachingu oraz doradztwie biznesowym. W pracy dydaktycznej zajmuje się między innymi tematyką doskonalenia kompetencji menedżerskich i sprzedażowych. W działalności doradczej specjalizuje się we wdrażaniu systemów HR w organizacjach, projektowaniu i wprowadzaniu systemów zwiększających efektywność marketingu i sprzedaży oraz prowadzeniem i nadzorowaniem rekrutacji i selekcji pracowników.

Dariusz Kosiorek - trener biznesu, dyplomowany coach i konsultant oraz praktyk zarządzania. Pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. rozwoju w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Pracował dla takich organizacji jak: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze, Akademia Biznesu MDDP, Demos Polska, Nemiroff, Commercial Union, Plus Discount, Mona Classic. Jest autorem publikacji z zakresu mechanizmów kształtowania satysfakcji z pracy, motywacji i zarządzania jakością, kultury organizacyjnej oraz modeli doskonałości biznesowej.

REJESTRACJA - EMPLOYER BRANDING

 

 ul. Harcerzy Września 3, pok. A 118
40-659 Katowice 
Budynek A

Katowice - tel. (32) 35 70 606, (32) 35 70 582, (32) 35 70 528 

podyplomowe@gwsh.pl

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+