Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Patronat

Stowarzyszenie Mensa Polska
www.mensa.org.pl

 

Partner ŚUDG

Fundacja „Elementarz”
www.elementarz.edu.pl

Zasady rekrutacji i opłaty

Drukuj

(Wyciąg z Regulaminu ŚUDG)

 II. Zasady rekrutacji i opłaty

1. Rejestracja kandydatów na Uczestnika ŚUDG odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej Organizatora (www.gwsh.pl/gaudeamus - zakładka Formularz zgłoszeniowy ŚUDG) lub bezpośrednio w siedzibie Organizatora.

2. Rejestracji dokonuje się na cały rok akademicki. W przypadku wolnych miejsc jest możliwe zapisanie uczestnika w trakcie roku akademickiego lub na semestr letni.

3. W celu zawarcia umowy na usługę edukacyjną „Śląski Uniwersytet Dziecięcy Gaudeamus” rodzic/opiekun prawny wypełnia formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie internetowej Organizatora  (www.gwsh.pl/gaudeamus   - zakłdka Formularz zgłoszeniowy ŚUDG). Zawarcie umowy jest też możliwe bezpośrednio w siedzibie Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

4. W formularzu należy wypełnić wszystkie pola.

5. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez rodzica/opiekuna prawnego, Organizatorowi ŚUDG, oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika.

6. W przypadku zakwalifikowania Uczestnika, informacja zwrotna jest wysyłana mailowo.

7. Po otrzymaniu informacji zwrotnej o przyjęciu Uczestnika, należy uiścić opłatę czesnego za cały rok akademicki z góry na dwa tygodnie przed rozpoczęciem I semestru lub w dwóch ratach. W przypadku uiszczania opłaty w ratach pierwszą ratę należy uiścić na tydzień przed rozpoczęciem zajęć w I semestrze, drugą ratę należy uiścić na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć w II semestrze. W przypadku zapisu Uczestnika w trakcie semestru/roku akademickiego odpowiednio opłatę za semestr / rok akademicki należy uiścić przy zapisie.

8. Po dokonaniu opłaty organizator powiadamia drogą mailową o przyjęciu dziecka w poczet Uczestników ŚUDG. Oznacza to przyznanie dziecku statusu Uczestnika – Studenta ŚUDG, któremu przysługują prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie.

 

Opłaty w roku akademickim 2020/2021

 

Studenci kontynuujący - 150 zł (jeden semestr ), 300 zł (cały rok akademicki - dwa semestry)

Drugie dziecko (rodzeństwo studenta kontynuującego) - 100 zł (jeden semestr), 200 zł (cały rok akademicki - dwa semestry)

Studenci nowi - 160 zł (jeden semestr ), 320 zł (cały rok akademicki - dwa semestry)

Drugie dziecko (rodzeństwo studenta nowego) - 110 zł (jeden semestr), 220 zł (cały rok akademicki - dwa semestry)

 Uwaga!  W przypadku opłaty za cały rok akademicki do dnia 24.09.2020r. - obowiązuje 10% zniżka.

 

Wpłaty pieniędzy należy dokonać na rachunek bankowy Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach:

- ING Bank Śląski  64 1050 1214 1000 0023 3466 7124 - Wpłata powinna być opisana w następujący sposób: „GAUDEAMUS” oraz imię i nazwisko dziecka

 

 

Regulamin ŚUDG

 

Patronat

Stowarzyszenie Mensa Polska
www.mensa.org.pl

 

Partner ŚUDG

Fundacja „Elementarz”
www.elementarz.edu.pl

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+