Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Patronat

Stowarzyszenie Mensa Polska
www.mensa.org.pl

 

Partner ŚUDG

Fundacja „Elementarz”
www.elementarz.edu.pl

Zasady rekrutacji i opłaty

Drukuj

(Wyciąg z Regulaminu ŚUDG)

 II. Zasady rekrutacji i opłaty

1. Rejestracja kandydatów na Uczestnika ŚUDG odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej Organizatora (www.gwsh.pl/gaudeamus - zakładka Formularz zgłoszeniowy ŚUDG) lub bezpośrednio w siedzibie Organizatora.

2. Rejestracji dokonuje się na cały rok akademicki. W przypadku wolnych miejsc jest możliwe zapisanie uczestnika w trakcie roku akademickiego lub na semestr letni.

3. W celu zawarcia umowy na usługę edukacyjną „Śląski Uniwersytet Dziecięcy Gaudeamus” rodzic/opiekun prawny wypełnia formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie internetowej Organizatora  (www.gwsh.pl/gaudeamus   - zakłdka Formularz zgłoszeniowy ŚUDG). Zawarcie umowy jest też możliwe bezpośrednio w siedzibie Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

4. W formularzu należy wypełnić wszystkie pola.

5. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez rodzica/opiekuna prawnego, Organizatorowi ŚUDG, oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika.

6. W przypadku zakwalifikowania Uczestnika, informacja zwrotna jest wysyłana mailowo.

7. Po otrzymaniu informacji zwrotnej o przyjęciu Uczestnika, należy uiścić opłatę czesnego za cały rok akademicki z góry na dwa tygodnie przed rozpoczęciem I semestru lub w dwóch ratach. W przypadku uiszczania opłaty w ratach pierwszą ratę należy uiścić na tydzień przed rozpoczęciem zajęć w I semestrze, drugą ratę należy uiścić na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć w II semestrze. W przypadku zapisu Uczestnika w trakcie semestru/roku akademickiego odpowiednio opłatę za semestr / rok akademicki należy uiścić przy zapisie.

8. Po dokonaniu opłaty organizator powiadamia drogą mailową o przyjęciu dziecka w poczet Uczestników ŚUDG. Oznacza to przyznanie dziecku statusu Uczestnika – Studenta ŚUDG, któremu przysługują prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie.

 

Tabela opłat w roku akademickim 2018/2019

 

 

Jeden semestr    

Cały rok akademicki

(dwa semestry)

Studenci kontynuujący

140 zł

280 zł

Drugie dziecko (rodzeństwo studenta kontynuującego)   

90 zł

180 zł

 

 

 

Studenci nowi

150 zł

300 zł

Drugie dziecko (rodzeństwo nowego studenta)

100 zł

200 zł

 

Wpłaty pieniędzy należy dokonać na rachunek bankowy Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach:

- ING Bank Śląski 63 1050 1214 1000 0024 0528 7992 - Wpłata powinna być opisana w następujący sposób: „GAUDEAMUS” oraz imię i nazwisko dziecka.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+