Katowice

GWSH, budynek C

8 grudnia 2017

Agenda poniżej

12 prelegentów

Wyłącznie profesjonaliści

150 miejsc

Rejestracja otwarta

Konferencja

Celem konferencji jest analiza problematyki dotyczącej bólu zarówno somatycznego, jak również psychicznego stanowiących następstwo uszkodzenia układu nerwowego we wczesnym okresie rozwoju. O ile metody leczenia bólu somatycznego są w przeważającej mierze postepowaniem standardowym, tak problematyka bólu psychicznego jest tematem często pomijanym. Konferencja podzielona jest zatem na dwie części, w pierwszej podniesiona zostanie tematyka prewencji, diagnozy i leczenia bólu somatycznego, natomiast w drugiej części rozważane będą te kwestie w kontekście bólu psychicznego. W tej części problematyka w znacznej części koncentrować się będzie na tematach trudnych w interpretacji, zwłaszcza w odniesieniu do zagadnienia seksualności osób niepełnosprawnych. Ponadto podniesione zostaną kwestie etyczne związane z bólem i cierpieniem osób niepełnosprawnych ruchowo.

Tematycznie konferencja dedykowana jest trzem grupom zawodowym: lekarzom, fizjoterapeutom oraz psychoterapeutom. Szczegółowa analiza konsekwencji wczesnego uszkodzenia układu nerwowego w proponowanych obszarach pozwala na szersze spojrzenie na pacjenta uczestniczącego w procedurach medycznych i fizjoterapeutycznych. Pozwala jednym słowem dostrzec medykom liczne dylematy występujące w sferze psychicznej u pacjentów leczonych z powodu zaburzeń somatycznych.

Trójwymiarowe spojrzenie na problemy osób z niepełnosprawnością ruchową umożliwi lepsze  wzajemne rozumienie działań specjalistów pracujących w  różnych obszarach.

Relacja z I edycji Ogólnopolskiej Konferencji Medyczno-Fizjoterapeutycznej: http://www.gwsh.pl/wydarzenia/ogolnopolska-konferencja-fizjoterapeutyczna-2015.html

Relacja z II edycji Ogólnopolskiej Konferencji Medyczno-Fizjoterapeutycznej:
http://www.gwsh.pl/wydarzenia/II-ogolnopolska-konferencji-medyczno-fizjoterapeutyczna.html

Agenda

 • 9.00 - 9.30 Rejestracja Uczestników konferencji
 • 9.30 - 9.40 Przywitanie Gości przez Władze Uczelni (Aula 500, II piętro)
 • 9.40 - 11.15 Część 1 (Aula 500, II piętro)
  • 9.40 - 10.00 - mgr Wacław Adamczyk  
   „Neurobiologiczne mechanizmy powstawania bólu”
  • 10.00 - 10.20 dr hab. n. med. Jacek Durmała
   „Zespoły bólowe kręgosłupa u chorych ze skoliozą idiopatyczną – spotkanie teorii z praktyką”
  • 10.20 - 10.40 - dr n. k.f. Anna Gogola
   „Wieloaspektowe konsekwencje niepełnosprawności ruchowej u dzieci i młodzieży w świetle współczesnej literatury”
  • 10.40 - 10.55 - prof. dr hab. n. med. Jakub Taradaj 
   „Przegląd wybranych metod fizykalnych w leczeniu dolegliwości bólowych u pacjentów neurologicznych: fakty i mity”
  • 10.55 - 11.15 - dr Rafał Piasek
   „Paliatywne leczenie operacyjne narządu ruchu u chorych z ciężkimi dysfunkcjami układu nerwowego”

   

 • 11.15 - 11.45 Przerwa kawowa (parter, sala wystawiennicza)
 • 11.45 - 15.10 Część 2 (Aula 500, II piętro)
  • 11.45 - 12.05 - dr n. med. Tadeusz Łyczakowski
   „Zagadnienia etyczne związane z bólem i cierpieniem osób niepełnosprawnych ruchowo”
  • 12.05 - 12.30 - dr n. społ. spec. psychoterapii Andrzej Mzyk
   „Meandry życia seksualnego jednostki”
  • 12.30 - 13.00 - dr n. med. Agnieszka Kapinos-Gorczyca, dr n. hum. Katarzyna Sitnik-Warchulska
   „Wolność czy niewola? Psychiatryczne i psychologiczne aspekty niepełnosprawności ruchowej ”
  • 13.00 - 13.20 - Mariusz Mituś
   „Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną w drodze do niezależności życiowej ”
  • 13.20 - 13.50 - lek. med. Maria Król
   „Aktualne możliwości wpierania wszystkich dziedzin życia osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin w celu umożliwienia pełnego uczestnictwa w życiu społecznym ”

   

 • 13.50 - 14.10 Podsumowanie części wykładowej konferencji
 • 14.10 - 15.10 Przerwa obiadowa (parter, sala wystawiennicza)
 • 15.10 - 16.40 Moduł III (sale warsztatowe)
  Warsztaty. Uczestnicy konferencji skorzystać mogą z jednego z poniższych warsztatów:
  • Warsztat 1 - dr n. k.f. Maciej Biały   
   „Zespół bólowy przedniego przedziału stawu kolanowego - diagnostyka i leczenie”
  • Warsztat 2 - dr n. społ. spec. psychoterapii Andrzej Mzyk 
   „Meandry  życia seksualnego jednostki - perspektywa socjologiczna. Psychodrama”
  • Warsztat 3 - dr hab. n. k.f. Małgorzata Matyja prof. nadzw. AWF               
   „Prewencja  przeciążeń układu ruchu u dzieci z zaburzoną kontrolą posturalną - demonstracja diagnozy i terapii”

 

Komitet naukowy:

 • prof. dr hab. n. med. Jacek Durmała
 • prof. dr hab. Jakub Taradaj
 • dr hab. Rafał Gnat prof. nadzw. AWF

Komitet organizacyjny:

 • dr hab. n. k.f. Małgorzata Matyja prof. nadzw. AWF
 • dr n. k.f. Anna Gogola
 • Beata Lenard
 • Michał Wieczorek

Patroni i Partnerzy

Konferencję wspierają:

Rejestracja udziału w Konferencji

Warunki uczestnictwa:

I - zasady ogólne

 1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza, a następnie potwierdzenie drogą e-mailową ze strony Organizatora.
 2. Rejestrując się Uczestnik akceptuje niniejsze Warunki Uczestnictwa w Konferencji.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Fizjokonferencji jest wniesienie opłaty rejestracyjnej.
 4. Opłatę rejestracyjną należy wnosić na konto GWSH:  ING Bank Śląski  64 1050 1214 1000 0023 3466 7124 z dopiskiem:  „Fizjokonferencja oraz Imię i Nazwisko uczestnika”.
 5. Opłata obejmuje:  uczestnictwo we wszystkich prelekcjach i wybranym warsztacie, materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz lunch, certyfikat uczestnictwa.
 6. Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegów.
 7. Faktura zostanie wystawiona po uiszczeniu opłaty rejestracyjnej i przesłana pocztą.
 8. Istnieje możliwość otrzymania faktury pro-forma. Prośby należy zgłaszać na adres konferencje@gwsh.pl
 9. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 10. GWSH zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji.

 

II - Wysokość opłaty rejestracyjnej

 • Cena promocyjna przy rejestracji i wpłacie do dnia 30.11.2017 – 240,00 zł (cena regularna 290 zł)
 • Specjalna cena promocyjna dla wszystkich Studentów przy rejestracji i wpłacie do dnia 6.12.2017 – 99 zł (cena regularna 199 zł)

 

III - Warunki rezygnacji

 1. Rezygnacja wymaga złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji (np.: e-mail na adres konferencje@gwsh.pl).
 2. Jeżeli rezygnacja zostanie złożona: a. do dnia 18.11.2017 r. włącznie - zwracane jest 100% opłaty rejestracyjnej b. do dnia 25.11.2017 r. włącznie – zwracane jest 50% opłaty rejestracyjnej. c. po dniu 25.11.2017 r. – Organizator obciąży Uczestnika pełną opłatą rejestracyjną.
 3. W przypadku nieobecności na Konferencji, opłata rejestracyjna nie jest zwracana.

Miejsce

Konferencja organizowana jest w budynku C Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, zlokalizowanym w Katowicach-Piotrowicach przy ul. Kostki Napierskiego 38.