PL | EN
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

Dział współpracy z zagranicą
- International Office

 • ul. Harcerzy Września 3
  40-659 Katowice, bud. A, pok. 100
 • tel.: +48 32 35 70 603
 • int.office@gwsh.pl

Dział Współpracy z zagranicą

Drukuj

Dział Współpracy z Zagranicą (DWZ) jest odpowiedzialny za współpracę Uczelni z jej partnerami zagranicznymi.

Do głównych zadań DWZ zalicza się  koordynację unijnego programu Erasmus+ (wymiana pracowników i studentów Uczelni), wspracie rekrutacji studentów zagranicznych jak i inne działania związane z szeroko rozumianymi stosunkami międzynarodowymi.

Ponadto, w współpracy z naszymi partnerami zagranicznymi oferujemy naszym studentom możliwość uczestnictwa w:

 • wymianie studenckiej subsydiowanej z środków unijnych (m.in. program Erasmus+)
 • kilkumiesięcznych studenckich praktykach zagranicznych Erasmus+
 • dofinansowanych letnich kursach językowych za granicą
 • międzynarodowych semianariach naukowych i szkołach letnich
 • konkursach międzynarodowych, podczas których nasi studenci zdobywają prestiżowe miejsca i nagrody
 • i inne

Studenci uzyskają w naszym dziale informacje o różnych stypendiach zagranicznych, możliwościach studiowania lub szkolenia języka za granicą. .

Poza wyjazdami DWZ zajmuje się również przyjazdami studentów zagranicznych na studia, obozy szkoleniowe w GWSH jak i przyjazdami kadry zagranicznej i innych gości, który prowadzą spotkania tematyczne lub wykłady gościnne z studentami.

DWZ realizuje wiele inicjatyw wspólnie z studentami współpracującymi w ramach uczelnianych  organizacji studenckich (Samorząd Studencki, Klub Erasmus, Związek Przyjaźni Polsko-Niemieckiej im. Eichendorffa).

Oferta DWZ skierowana jest również do kadry naukowej Uczelni (wyjazdy stypendiale w celu prowadzenia zajęć w uczelniach zagranicznych) jak i pracowników Uczelni (wyjazdy szkoleniowe za granicę).

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+