Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Spotkanie organizacyjne

Drukuj

Spotkanie organizacyjne

dla studentów rozpoczynających naukę w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej
im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
w semestrze zimowym 2014/2015

 

27 WRZEŚNIA 2014 roku (sobota)

Spotkanie odbędzie się w auli I (budynek A) ul. Harcerzy Września 3 (siedziba główna Uczelni)

 

 • godzina 09.00 – spotkanie dla studentów studiów niestacjonarnych oraz stacjonarnych następujących kierunków studiów rozpoczynających naukę w siedzibie głównej Uczelni:

  • Fizjoterapia (studia I – go stopnia);
  • Kosmetologia (studia I – go stopnia);
  • Psychologia (studia jednolite magisterskie);
  • Pedagogika (studia I – go stopnia);
  • Turystyka i Rekreacja (studia I – go stopnia);
  • Turystyka i Rekreacja (studia II – go stopnia) – nie dotyczy absolwentów GWSH studiów I stopnia

Program spotkania:

  • przywitanie studentów przez PROREKTORA UCZELNI – prof. nadzw. dr hab. Andrzeja Bisztygę;
  • prezentacje przygotowane przez Dział Obsługi Studentów, Internetowe Biuro Obsługi, Dział Współpracy z Zagranicą, Dział Stypendiów, Dział Rektorski
  • wydanie legitymacji studenckich

 

 • godzina 10.30 – spotkanie dla studentów studiów niestacjonarnych oraz stacjonarnych następujących kierunków studiów rozpoczynających naukę w siedzibie głównej Uczelni:

  • Zarządzanie (studia II – go stopnia) – nie dotyczy absolwentów GWSH studiów I-go stopnia;
  • Zarządzanie (studia I – go stopnia);
  • Administracja (studia I – go stopnia);
  • Finanse i Rachunkowość (studia I – go stopnia);
  • Informatyka (studia I – go stopnia);
  • Prawo (jednolite studia magisterskie)

Program spotkania:

  • przywitanie studentów przez PEŁNOMOCNIKA DZIEKANA ds. kierunku Psychologia – dr Renatę Rosmus
  • przywitanie studentów przez PROREKTORA UCZELNI – prof. nadzw. dr hab. Andrzeja Bisztygę;
  • prezentacje przygotowane przez Dział Obsługi Studentów, Internetowe Biuro Obsługi, Dział Współpracy z Zagranicą, Dział Stypendiów, Dział Rektorski
  • wydanie legitymacji studenckich

Po zakończonych spotkaniach wydawane będą legitymacje studenckie w budynku A w siedzibie głównej Uczelni w sali 206 (I piętro) do godziny 15.00 włącznie.

 


  

Spotkanie dla studentów Wydziału Zamiejscowego w Żorach
odbędzie się dnia 27 WRZEŚNIA 2014 roku o godzinie 10.00 przy ul. Boryńskiej 2 w Żorach, w auli I budynku GWSH.

 • W tym dniu wydawane będą również legitymacje studenckie dla w/w studentów w Dziale Obsługi Studentów GWSH w Żorach po zakończonym spotkaniu (do godziny 15-tej włącznie).
Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+