Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
czesne
500 zł / miesiąc
studia niestacjonarne
Kierunek studiów Psychologia prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Koło Naukowe Psychologii Stosowanej

Drukuj

Koło Naukowe Psychologii Stosowanej powstało w październiku 2012 roku.

Jest organizacją studentów Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej zainteresowanych szeroko pojętą tematyką psychologii. KNPS działa przy Katedrze Psychologii kierowaną przez prof. zw. dr hab. Zofie Ratajczak.

Pomysłodawczyniami Koła są Kierownik Katedry Psychologii prof. zw. dr hab. Zofia Ratajczak i Pełnomocnik ds. kierunku Psychologia dr Renata Rosmus.

Funkcję przewodniczącej Koła pełni Joanna Musioł.

 

Cele naszej działalności: doskonalenie i rozpowszechnianie wiedzy z zakresu psychologii, rozwijanie umiejętności praktycznych przydatnych w pracy psychologa,  wymiana poglądów naukowych , zainteresowań i doświadczeń studentów;integracja środowiska studenckiego, wspieranie prac badawczych i twórczości studentów, popularyzacja psychologii jako dziedziny użytecznej w życiu codziennym każdego człowieka, rozszerzenie działalności poza społeczność akademicką

 

Nasze formy działania:

 • regularne spotkania członków Koła
 • prace naukowe członków Koła
 • organizowanie spotkań naukowych
 • udział w konferencjach naukowych
 • publikowanie prac Członków Koła w zeszytach naukowych, w biuletynach, w monografiach
 • samokształcenie się Członków Koła
 • udział w zajęciach praktycznych organizowanych w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz w Oddziale Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach
 • udział w prelekcjach prowadzonych przez pracowników naukowo – dydaktycznych Katedry Psychologii
 • współpraca z Działem Współpracy z Zagranicą, Biurem Karier oraz Samorządem Studentów GWSH
 • współpraca z Biurem Karier
 • inne działania związane z realizacją celów Koła

 

Publikacje Koła Naukowego Psychologii Stosowanej:

 • A. Pawlak, W. Orłowska, M. Dolińska, K. Nowak P. Janoska,: Poczucie samotności wśród adolescentów. Czasopismo naukowe Politechniki Opolskiej ”Turystyka, Sport i Zdrowie” 2012, nr 1. ISSN 2084-1256.
 • A. Pawlak, P. Janoska, K. Nowak: Poczucie skuteczności przedsiębiorczej a style radzenia sobie ze stresem. W: Z. Ratajczak: Przedsiębiorczość na czas kryzysu. Szkice psychologiczne.Wydawnictwo Difin 2013, 141-157.
 • A. Pawlak, P. Janoska: A feeling of stress among the workers in Polish prisons. The theoretical analysis. Południowo – Kazachstański Uniwersytet Państwowy im. M. Auezova w Szymkencie w Kazachstanie. Zeszyty Naukowe 2013, tom 9, 1-3.
 • A. Pawlak, B. Masny: Experience of polish small family companies with reference to challenges of “Kazakhstan 2050”. Południowo – Kazachstański Uniwersytet Państwowy im. M. Auezova w Szymkencie w Kazachstanie. Zeszyty Naukowe 2014, s.110-112.
 • A. Pawlak, P. Piechaczek: Quality of life for people over 50. The theoretical analysis. Tulski Uniwersytet Zarządzania i Biznesu im. N. D. Demidovaw Rosji. Zeszyt konferencyjny 2014, s. 260-263. ISBN 978-5-906-711-10-6.
 • A. Pawlak, J. Musioł: Self-presentation as the manipulation of the impress. Tulski Uniwersytet Zarządzania i Biznesu im. N. D. Demidovaw Rosji. Zeszyt konferencyjny 2014, s. 263-267. ISBN 978-5-906-711-10-6.
 • A. Pawlak, P. Piechaczek, J. Musioł: „Uwarunkowanie osobowościowo – temperamentalne pracoholizmu”. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa 2015. Przyjęte do publikacji.

 

Konferencje naukowe i sympozja organizowane lub współorganizowane przez Koło:

 • Konferencja naukowa w 40 rocznicę śmierci Antoniego Kępińskiego. Przeciw melancholii – perspektywy nauki i wiary. Polska Akademia Umiejętności, Kraków 15.06.2012.
 • II Konferencja Naukowa z cyklu Psychologia w Biznesie pt.: „Przedsiębiorczość a zjawiska kryzysowe”. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa. Katowice 15.11.2012. Referat: A. Pawlak, K. Nowak, P. Janoska:  Poczucie skuteczności przedsiębiorczej a style radzenia sobie ze stresem.
 • Rozpracowani, czyli co powinieneś wiedzieć wchodząc na rynek pracy”. Konferencja Naukowa. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 23.04.2013.
 • Sympozjum SzkolenioweKosmetologii Onkologicznej pt: „Gabinet kosmetyczny miejscem edukacji i doradztwa profilaktyki chorób nowotworowych skóry i nie tylko”. Instytut Nauk Medycznych, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 26.05.2013.
 • Festiwal Turystyczny „Trip Day”. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 18.10.2013.
 • III Konferencja Naukowa z cyklu Psychologia w Biznesie pt.: „Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego. Postawy i zachowania wobec zmian o charakterze kryzysowym”. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 14.11.2013.
 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Psychologia w biznesie. Nowe koncepcje i zastosowania. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 20.11.2014. Referat: A. Pawlak. J. Musioł, P. Piechaczek „Uwarunkowanie osobowościowo - temperamentalne pracoholizmu”.

 

czesne
500 zł / miesiąc
studia niestacjonarne
Kierunek studiów Psychologia prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.
Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+