PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
Baza dydaktyczna

Koło Naukowe Turystyki

Drukuj

Motto: Łatwiej jest podróżować, niż się zatrzymać, ponieważ póki zdążasz do celu, możesz tkwić w marzeniach. Dopiero kiedy się zatrzymasz, spotykasz się z rzeczywistością ∼Anthony de Mello

Koło Naukowe Turystyki Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach powstało w 2015 roku, obecnie prowadzone jest przez dr Annę Staszewską, prof. AG.

Celem Koła jest pogłębianie wiedzy i pasji o podróżowaniu z równoczesnym zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Celami szczegółowymi są następujące elementy: rozwijanie umiejętności praktycznych z zakresu pilotażu i organizacji czasu wolnego, zachowania i propagowania kodeksu etyki w turystyce oraz poszerzanie indywidualnych zainteresowań Studentów.

Cele powyższe Koło realizuje poprzez:

  • Organizowanie dyskusji dotyczących rozwoju turystyki.
  • Propagowanie aktywności w ramach zrównoważonego rozwoju.
  • Organizowanie działalności turystycznej, w tym aktywnych form wypoczynku.
  • Organizowanie akcji z zakresu ekologii oraz popularyzacja wiedzy dotyczącej działań ekologicznych.
  • Współpraca z różnymi organizacjami, stowarzyszeniami oraz przedsiębiorstwami turystycznymi.
  • Organizowanie oraz uczestnictwo w imprezach, konferencjach z zakresu turystyki i rekreacji.
  • Udział w przedsięwzięciach prowadzonych przez Uczelnię.
  • Inspirowanie Studentów do różnorodnych działań na rzecz rozwoju turystyki na poziomie lokalnym oraz regionalnym.
  • Podejmowanie inicjatyw na rzecz aktywności zawodowej Studentów w turystyce i rekreacji.
  • Podejmowanie współpracy i współdziałanie z innymi kołami i organizacjami studenckimi i młodzieżowymi w Polsce i na świecie.

Aktualne informacje o działalności Koła można znaleźć: https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Turystyki-GWSH-Katowice-105503525100413

Kontakt do opiekuna: Anna.Staszewska@gwsh.pl

 

Publikacja o Szlakach Kobiet w Polsce wykonana w ramach zajęć studentów i studentek Turystyki
w GWSH: Herstorie w wybranych województwach w Polsce

Publikacja dotycząca kuchni i szlaków kulinarnych w Polsce wykonana w ramach zajęć studentów i studentek Turystyki w GWSH: Szlaki kulinarne w Polsce

 

 

 

 

 

 

Turystyka a COVID-19 
W ramach walki z wirusem różne organizacje przekazują informacje o planowanych zmianach oraz skutkach pandemii. Wiadomości zebrała dr Anna Staszewska z Katedry Turystyki GWSH. więcej

 

Turystyka w dobie pandemii - pomoc dla przedsiębiorstw turystycznych

Dr Anna Staszewska z Katedry Turystyki GWSH zebrała informacje dotyczące pakietu pomocowego dla przedsiębiorstw turystycznych w województwie śląskim. więcej

 

GWSH na konferencji organizowanej przez Śląską Organizację Turystyczną oraz Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych

Studenci Koła Naukowego Turystyki GWSH uczestniczyli w konferencji „Zarządzanie markami turystycznymi – dobre praktyki”, która miała miejsce 5 listopada 2020 r.  więcej

 

Katowice-Piotrowice

ul. Kostki Napierskiego 38

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+