PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Klinika Prawa - nabór do Kliniki Prawa na rok akademicki 2023/24

Drukuj

Rozpoczynamy nabór studentów i studentek do Kliniki Prawa w roku akademickim 2023/2024. Zajęcia te mają charakter fakultatywny i są zaliczane do grupy C (8 pkt ECTS).

Celem zajęć w „Klinice Prawa” jest stworzenie studentom możliwości poznania prawa od strony praktycznej i nabycia podstawowych umiejętności w zakresie udzielania porad prawnych. Osobami ubiegającymi się o pomoc prawną Kliniki są osoby niezamożne, nie mające wystarczających środków na skorzystanie z odpłatnych porad prawnych.

W roku akademickim 2023/2024 „Klinika Prawa” przewiduje prowadzenie działalności.

WARUNKI:

  1. W zajęciach będą mogli brać udział studenci III, IV i V roku Prawa oraz studenci III roku Administracji, zainteresowani prawem karnym, prawem cywilnym, prawem pracy, prawem administracyjnym, a także dziedzinami pokrewnymi, odznaczający się dobrymi wynikami egzaminacyjnymi z wymienionych wyżej przedmiotów, posiadający wymagane zaliczenia.
  2. Zajęcia te prowadzone będą przez cały rok akademicki. W skład zajęć wchodzą wykłady ogólno-kliniczne dla całej grupy, seminaria prowadzone w sekcjach, uczestnictwo w rozprawach sądowych, konsultacje praktyczne z opiekunem Kliniki (w konkretnych sprawach), dyżury podczas których studenci i studentki będą udzielać porad prawnych z zakresu wybranej dziedziny.
  3. Seminaria ogólno-kliniczne odbywają się zawsze w co drugi wtorek od godz. 17.00 do 19:00.
  4. Podstawą zaliczenia zajęć jest obecność na wykładach i seminariach oraz ocena pracy studenta/ki przez opiekuna w zakresie udzielania porad prawnych. 

 

OSOBY ZAINTERESOWANE proszone są o złożenie wyłącznie online CV i listu motywacyjnego na adres: dos@akademiagornoslaska.pl z dopiskiem „Nabór do Kliniki Prawa”.

List motywacyjny powinien wskazywać powody wyboru określonej sekcji Kliniki Prawa, otrzymane oceny i zaliczenia z przedmiotów związanych z wybraną sekcją, średnią ocen ze studiów, znajomość języków obcych, doświadczenia we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz główne zainteresowania. 

W liście motywacyjnym prosimy podać numer telefonu oraz adres e-mail i koniecznie nr albumu.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+