PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Klinika Prawa - informacje dla osób ubiegających się o pomoc prawną

Drukuj

Kto może skorzystać z porad prawnych?

Pomoc prawna przez Studentów świadczona jest osobom niezamożnym, których sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z odpłatnej pomocy profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego).

 

Czy możemy odmówić udzielenia porady prawnej?

Tak, wtedy, gdy:

  • nie zostaną spełnione wymogi opisane powyżej;
  • osoba znajduje się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, a także gdy zachowuje się w sposób niekulturalny;
  • istnieje zagrożenie dla zdrowia lub życia.

 

W jaki sposób udzielana jest pomoc prawna?

Pomoc prawna udzielana jest bezpośrednio podczas spotkania w ramach dyżurów, których harmonogram znajduje się na stronie internetowej uczelni w zakładce Klinika Prawa AG:
(link).

 

Jakie dokumenty należy przygotować na spotkanie?

Przed spotkaniem należy dokładnie przemyśleć problem prawny, z którym będą się Państwo zwracać o poradę, zwłaszcza o uporządkowanie faktów.

Wszelką dokumentację (TYLKO oryginały – w przypadku BRAKU – czytelne kserokopie), która ma związek ze sprawą, z którą Państwo zgłosicie się do Kliniki Prawa.

 

Kiedy i w jaki sposób otrzymam poradę prawną?

Pomoc prawna udzielana jest osobiście w siedzibie Kliniki Prawa AG w Katowicach – w razie konieczności może być wyznaczony kolejny termin PORADY. Nie udzielamy porad telefonicznie ani w formie e-mail.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+