Hornoslezská vysoká škola obchodní

AKCE:

0 Kč

ZÁPISNÉ

Vzdělávací nabídka

Tisk

Studijní programy

 

Studium je koncipováno podle kreditového systému ECTS, kdy předměty každého ročníku studia souhrnně tvoří 60 kreditů. Standardní doba bakalářského studia jsou tři roky (reprezentované 180 kredity) a standardní doba navazujícího magisterského studia jsou dva roky (120 kreditů). Studium se uskutečňuje v prezenční i kombinované formě. 

 Studium v českém jazyce na Fakultě managementu v Katovicích s konzultačním střediskem v Ostravě:

Obor: Management - bakalářské prezenční a kombinované studium

specializace:

 • management a marketing prodeje
 • řízení bezpečnosti v obchodě a administrativě

 

Obor: Management - magisterské prezenční a kombinované studium

specializace:

 • management ve veřejné správě
 • řízení lidských zdrojů

Management představuje oblast řízení podniků, územních celků i přeshraničních oblastí. Současně přináší podnětné návody na zlepšení základních nutných mezilidských vztahů ve vazbě nejen v oblasti ekonomické ale i při ochraně životního prostředí. Absolvováním tohoto studijního zaměření získá absolvent široký přehled potřebný k řízení nejen podnikatelsky zaměřených firem ale i znalosti využitelné pro řízení veřejné správy a podniků zaměřených na sociální podnikání. Zároveň absolventi tohoto studijního oboru jsou velmi žádáni do organizací zabývající se oblastí řízení krizových situací, do oblasti poradenství i do nadnárodních společností. 

 

Obor: Cestovní ruch - bakalářské prezenční a kombinované studium

specializace:

 • mezinárodní cestovní ruch
 • hotelnictví

 

Obor: Cestovní ruch - magisterské prezenční a kombinované studium

specializace:

 • manažer v mezinárodním cestovním ruchu
 

Cestovní ruch představuje významnou oblast podnikání v oblasti zábavy a prožitků. V uplynulém století se stal i oblastí poskytující široký záběr poznání nejen pamětihodností a přírodních zvláštností, ale i oblastí poskytující zajímavé uplatnění v rámci zaměstnání. Představuje totiž složitý konglomerát služeb, které stále více jsou využívány veřejností a tak se stávají oblastí, které poskytují možnosti uplatnění odborníků různého zaměření. Absolventům tohoto oboru je nabízeno uplatnění nejen v cestovních kancelářích a cestovních agenturách, ale také v oblasti využívání památek i pamětlivostí, v organizacích zajišťujících zájezdovou činnost s kulturním, sportovním i poznávacím charakterem. Rozsáhlé a pestré možnosti poskytuje absolventům oboru oblast řízení ubytování jak v podobě hotelů, penzionů tak kempů přičemž jsou nabízeny i vedoucí pozice v oblasti gastronomie. Stále více jsou žádání absolventi oboru pro služby na výletních lodích, které podnikají jak odpočinkové tak poznávací plavby . 

 

Studium pro absolventy VOŠ: absolventi vyšších odborných škol mohou studovat bakalářský studijní program ve zkrácené formě, a to po započtení již absolvovaných předmětů shodných s výukovým programem studijního oboru a specializace.

Právní postavení studenta: student má práva a povinnosti vyplývající ze studijního řádu, právně je postaven na roveň studentům studujícím na území České republiky podle zákona 111/1998 ve znění pozdějších předpisů.

Právní postavení absolventa: absolvent bakalářského studia získá titul "licencjat", absolvent magisterského studia pak titul "magister". Na základě mezivládní dohody mezi Českem a Polskem o vzájemném uznávání dokladů o studiu a titulů lze tyto tituly rovnocenně uplatnit v praxi. Lze rovněž požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR o vystavení nostrifikačního dokladu potvrzujícího uznání vzdělání. [stáhněte]

 Studium na Zahraniční fakultě HVŠO v Ostravě:

Obor: Mezinárodní vztahy - bakalářské prezenční a kombinované studium

specializace:

 • mezinárodní cestovní ruch
 • mezinárodní obchod

 

Obor: Mezinárodní vztahy - magisterské prezenční a kombinované studium

specializace:

 • ekonimika a právo v mezinárodním obchodě
 • mezinárodní cestovní ruch a hotelnictví
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego
ul. Harcerzy Września 3
40-659 Katowice