Hornoslezská vysoká škola obchodní

AKCE:

0 Kč

ZÁPISNÉ

Proč právě HVŠO?

Tisk

Proč právě naše vysoká škola HVŠO?

Hornoslezská vysoká škola obchodní je renomovanou soukromou vysokou školou s více než dvacetiletou tradicí. Poskytuje široké spektrum vzdělávacích oborů, z nichž řada je současně nabízena jen ojediněle a zpravidla místně vzdálenými vzdělávacími institucemi. Podle zjištění portálu Perspektywy i deníkuGazeta Prawna „je nejlepší neveřejnou vysokou školou poskytující vzdělání v ekonomických oborech“. Wiadomości Turystyczne, což je jediný čtrnáctideník v oboru vydávaný ve Varšavě, ji dokonce označil za zcela nejlepší vysokou školu ve Slezsku a zároveň druhou v Polsku mezi vysokými školami zaměřenými na cestovní ruch. Jako jediná v euroregionu Slezska je členem World Tourism Organization při OSN.

Koncepce studijních oborů je moderní, členěná do větších předmětových bloků s důrazem na odborné zaměření v souladu s oborovým profilem. Státní závěrečné zkoušky už nejsou opakováním zkoušek teoretických znalostí získaných v průběhu studia, ale jen praktickou obhajobou závěrečné bakalářské či magisterské práce.

Jednotlivé předměty jsou zajišťovány těmi nejlepšími akademickými pracovníky i odborníky z praxe, jejichž kvalifikace přesně odpovídá obsahu výuky – nejsou tedy prvotně školou zaměstnávaní. Výuka podle rozvrhu je organizována moderně blokově, tedy nikoliv středoškolským způsobem pravidelného týdenního rozvrhu. Studenti se tak mohou intenzívněji věnovat menšímu počtu předmětů v daném čase a nemusí tříštit svoje úsilí do všech předmětů po celou dobu semestru. Pedagogové se studentům individuálně věnují a umožňují jim takto překonat možné momentální potíže spojené s pochopením probírané látky. Namísto výuky v posluchárnách se stovkami studentů probíhá výuka v malých studijních skupinách dovolujících přímý kontakt mezi vyučujícím a studentem.

gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego
ul. Harcerzy Września 3
40-659 Katowice