Hornoslezská vysoká škola obchodní

AKCE:

0 Kč

ZÁPISNÉ

Kvalita vzdělávání

Tisk

VNITŘNÍ SYSTÉM ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ 
v Hornoslezské vysoké škole obchodní W. Korfantego v Katovicích

 

I. Předpoklady

Vsouladu s ustanoveními zákona o vysokých školách a Statutem GWSH (HVŠO) byl ve škole vytvořený (Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Vzdělávání WSZJK) Vnitřní systém zajišťování kvality vzdělávání (VSZKV), jehož cílem je:

 • monitorování a zdokonalování kvality vzdělávání v GWSH (HVŠO);
 • zabezpečení realizace efektů vzdělávání, definovaných pro jednotlivé studijní směry, jež jsou v souladu s požadavky pracovního trhu;
 • neustálé zdokonalování podmínek výuky;
 • rozvíjení kontaktů a komunikačních systémů s hospodářským prostředím školy.

II. Organizační struktura

Základ zdokonalování kvality vzdělávání stanoví analýza a aktualizace programů výuky a jejich efektů vzdělávání, zlepšování organizace didaktiky, monitoring profesionální kariéry absolventů, výzkum názorů studentů a podnikatelů, prováděné příslušnými orgány Vnitřního systému zajišťování kvality vzdělávání v GWSH (HVŠO):

 • Celoškolská komise pro kvalitu vzdělávání
 • Fakultní komise pro záležitosti vzdělávání
 • Směrové komise pro záležitosti vzdělávání
 • Programová rada pro postgraduální studium
 • Senátní komise pro zavádění státních rámců kvalifikace
 • Fakultní komise pro zavádění státních rámců kvalifikace
 • Sdružení komise pro zavádění státních rámců kvalifikace na jednotlivých studijních směrech
 • Komise hodnocení akademických učitelů
 • Sdružení pro hodnocení kvality diplomových prací
 • Sdružení pro řízení a rozvoj informatické infrastruktury školy
 • Inventarizační komise
 • Zmocněnec rektora pro kvalitu vzdělávání

 

III. Výzkum názorů studentů

Důležitým prvkem Vnitřního systému zajišťování kvality vzdělávání je anketový výzkum prováděný mezi studenty prostřednictvím vnitřního systému EHMS. Pomocí ankety mohou studenti vyjádřit svůj názor na jednotlivé přednášky a cvičení, akademické učitele, administraci a infrastrukturu školy.

 

IV. Zmocněnec rektora pro kvalitu vzdělávání

Úkolem zmocněnce pro kvalitu vzdělávání je podporování a monitorování všech činností směřujících k zvyšování kvality vzdělávání v GWSH (HVŠO).

Marta Adamczyk
tel. +48 32 35 70 680
e-mail: marta.adamczyk@gwsh.pl

 

V. Kancelář celoškolské komise pro kvalitu vzdělávání

Pro shromažďování informací spojených s kvalitou vzdělávání v GWSH (HVŠO), koordinaci vykonávaných anketových výzkumů mezi studenty, průběžné administrativní obsluhy Vnitřního systému zajišťování kvality vzdělávání a zajištění komisím a sdružením fungujícím v rámci VSZKV organizační podpory, byla v struktuře GWSH (HVŠO) vytvořena Kancelář celoškolské komise pro kvalitu vzdělávání. Prostřednictvím kanceláře CKPKV studenti, jalk rovněž akademičtí učitelé mají možnost podávání názorů a návrhů na změny didaktického procesu. Získané informace jsou odevzdávané k analýzám příslušné komise anebo sdružení VSZKV.

Agnieszka Szewczyk
tel. +48 32 35 70 624
e-mail: agnieszka.szewczyk@gwsh.pl

 

VI. Mluvčí práv studenta.

Dotazy nebo stížnosti studentů mohou být sděleny mluvčím práv studenta, který jejich jménem projedná záležitost s příslušnými orgány vysoké školy.

Damian Libertowski
e-mail: damianlibertowski@op.pl

 

gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego
ul. Harcerzy Września 3
40-659 Katowice