Hornoslezská vysoká škola obchodní

Management
Cestovní ruch

bakalářské studium
a magisterské studium

studium v Katovicích
v českém jazyce

Podat přihlášku

Górnośląska Wyższa
Szkoła Handlowa

NOVÉ STUDIJNÍ OBORY

HVŠO nabízí v novém akademickém roce 2018/2019 studium oborů MANAGEMENT a CESTOVNÍ RUCH na Fakultě managementu v Katovicích.  Studium probíhá v českém jazyce. Podrobnou nabídku všech specializací najdete v záložce Vzdělávací nabídka

Zápisné 0,- Kč!!!

Podejte přihlášku ke studiu na Fakultě managementu v Katovicích do 10.09.2018 a neplaťte zápisné. Přihláška ke studiu je ke stažení zde.

Slavnostní promoce

Dne 15. 06. 2018 proběhla za účasti děkana zahraniční fakulty HVŠO v Ostravě Doc. Dr. Jacka Pyky a dalších akademických pracovníků slavnostní promoce absolventů bakalářského studijního oboru Mezinárodní vztahy. 

fullsizeoutput_109

Slovo rektora

Jsem potěšen, že zahraniční fakulta Hornoslezské vysoké školy obchodní v Ostravě již druhým rokem úspěšně vzdělává studenty v bakalářském i magisterském studijním programu oboru Mezinárodní vztahy. V tomto akademickém roce jsme začali i s výukou absolventů vyšších odborných škol. Tito studenti si mohou za specifických podmínek rozšířit vzdělání a ve zkrácené formě vystudovat bakalářský studijní program ve specializaci mezinárodní obchod nebo mezinárodní cestovní ruch. Program vzdělávání je zaměřen na mladé lidi, kteří chtějí poznat ekonomické, obchodní, politické a právní vztahy různých zemí. Absolventi tohoto oboru získají kvalifikaci jako česko-polský specialista v podnicích, v zahraničních institucích a v poradenských firmách a také ve strukturách EU.

Došlo také ke změně sídla fakulty. Opustili jsme nevyhovující prostory v Ostravě-Přívoze a fakultu přemístili do lépe dostupné lokality blíže centra města. V nových prostorách studenti naleznou komfortnější podmínky pro studium i plně vybavené učebny. Stále zlepšujeme standard výuky při zapojení špičkových pedagogů s bohatými zkušenostmi nejen z akademické oblasti, ale také z odborné praxe.

Rektor HVŠO
Prof. Krzysztof Szaflarski

 

Aktualita

logo zvolen

Dne 17.06.2017 byla hostem HVŠO v Ostravě Evropská auditorka kvality a Manažér roku SR, paní Doc. Ing. Helena Čierna, PhD z Technické univerzity ve Zvoleně.
Naši studenti si mohli poslechnout přednášku na téma „Řízení vztahů se zákazníky v rámci trhů EU“.

Hodnocení školy

 HVŠO potvrdila kvalitu poskytovaných služeb a stejně jako v minulosti se i nyní umístila na předních místech v hodnocení vysokých škol:

  • „Premium Brand 2017” - ocenění Premium Brand pro nejlepší soukromou vysokou školu ve Slezském vojvodství.
  • „Ranking Perspektywy 2017” - jedna z deseti nejlépe hodnocených soukromých vysokých škol v Polsku. 
  • „Wiadomości Turystyczne 2017” - první místo ve Slezsku a páté místo v Polsku v žebříčku vysokých škol univerzitního typu poskytujících vzdělání v oboru cestovního ruchu.

Konference v Olomouci

pravo hvso-001 Ve dnech 24. - 25. května 2018 proběhla na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci mezinárodní konference “Dny práva v Olomouci”. Konference se za Hornoslezskou vysokou školu obchodní zůčastnili Dr. Aleksandra Stopová - Kozioł s referátem na téma “Mezi evropským právem a polskou identitou”, Dr. Katarzyna Pionka - Bielenin s referátem “Právní normy jako základní zásada činnosti administrativních orgánů veřejné správy” a Dr. Daniel Wojtczak s referátem “Vliv Evropského soudu pro lidská práva na výroky soudů a Ústavního soudu Polské republiky”.

IMG_9194

Promoce

Absolventi magisterského studijního programu oboru Mezinárodní vztahy převzali z rukou děkana Zahraniční fakulty Hornoslezské vysoké školy obchodní doc. dr Jacka Pyky diplomy v aule naší vysoké školy. Slavnostní promoce se zúčastnili nejenom vrcholní představitelé školy, ale také akademičtí pracovníci a především také velké množství rodinných příslušníků. Absolventům přejeme mnoho dalších úspěchů v jejich dalším profesním životě.hvso-3028 (1)

Den otevřených dveří

gal01_01

Den otvřených dveří

Pro zájemce umožníme návštěvu našeho pracoviště kdykoli po předchozí domluvě na tel. 773 313 265. 

Studijní výjezd do sídla GWSH v Katovicích

Studenti HVŠO v KatovicíchDne 12. června 2015 se uskutečnil studijní výjezd vybraných studentů bakalářského a magisterského studijního programu oboru Mezinárodní vztahy do sídla naší vysoké školy v Katovicích. Hlavním cílem tohoto výjezdu bylo seznámení se s provozním zázemím školy, s fungováním vysokoškolské knihovny a osobní setkání s odbornými pracovníky školy. Na programu byly také semináře a přednášky z předem vybraných oblastí. Takováto setkání se budou v budoucnu uskutečňovat pravidelně. Jeden semestr v sídle GWSH v Katovicích, další semestr pak na fakultě v Ostravě. Očekáváme tak vzájemnou integraci studentů z Polska i České republiky a chceme tak napomoci k poznávání jednotlivých specifik studentského života obou zemí.

Hornoslezská vysoká škola obchodní

Sdělení

o přihlášení evropské zahraniční vysoké školy k plnění informační povinnosti

stažení

Medaile J. Masaryka

Univerzita oceněna medailí J. Masaryka za dlouholetý aktivní přínos v rozvoji spolupráce s vysokými školami v České republice

gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego
ul. Harcerzy Września 3
40-659 Katowice