Wyślij zgłoszenie

 

Twoje imię i nazwisko

Adres e-mail:

Nr. telefonu:

Jestem zainteresowana/y uczestnictwem mojego dziecka w konkursach o tematyce europejskiej w dniu 9 maja podczas trwania warsztatów (dotyczy dzieci powyżej 7 roku życia):

tak
nie

 

Podanych informacji używamy wyłącznie w celu rezerwacji.