Indywidualna stawka czesnego dla Studenta, który rozpoczyna w GWSH kolejny kierunek studiów.