Indywidualna stawka czesnego niższa do 30% dla Studenta, którego krewny (rodzic, rodzeństwo, współmałżonek lub dziecko) również studiuje w GWSH.