Tym się wyróżniamy. Sprawdź u innych!

W GWSH czesne składa się z opłat semestralnych (lub 5 rat w semestrze). Miesiące wakacyjne są zwolnione z opłat czesnego!