Promocja „Płacisz w terminie – płacisz mniej” jest skierowana do studentów opłacających czesne terminowo, zgodnie z zapisami Regulaminu Finansowego.Ustala się następujące stawki promocyjne: