Promocja jest skierowana dla studentów pierwszego roku, pierwszego semestru studiów stacjonarnych - licencjackich, inżynierskich oraz jednolitych magisterskich, w ramach której wysokość czesnego za studia w pierwszym semestrze na jednym z dowolnie wybranych przez Kandydata kierunków studiów z oferty edukacyjnej Uczelni wynosi jedynie 150 zł miesięcznie.

*promocja nie dotyczy kierunku studiów Pielęgniarstwo