Opłata wpisowego 0 zł

W przypadku złożenia kompletu dokumentów przez Kandydata na studia
do 15 października 2022 r.

(regularna stawka wpisowego: 500 zł)