Opłata wpisowego 0 zł

W przypadku złożenia kompletu dokumentów przez Kandydata na studia do 30 lipca 2022 r.
(regularna stawka wpisowego: 500 zł)