Opłata wpisowego 0 zł

W przypadku złożenia kompletu dokumentów przez Kandydata na studia do 30 lipca 2022 r. - promocja przedłużona do 17 września 2022 r.
(regularna stawka wpisowego: 500 zł)