Czesne obowiązujące na kierunku studiów: Logistyka

Promocje:
- pierwszy semestr studiów stacjonarnych za 100 zł/miesięcznie
- taniej pierwszy i ostatni semestr studiów

Studia I stopnia (inżynierskie), stacjonarne (dzienne)

Studia I stopnia (inżynierskie), niestacjonarne (zaoczne)