Czesne obowiązujące na kierunku studiów: Kosmetologia

Studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne (dzienne)

Studia I stopnia (licencjackie), niestacjonarne (zaoczne)

Studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne (dzienne)

Studia II stopnia (magisterskie), niestacjonarne (zaoczne)