PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Oferta pracy

Drukuj

Sytuator Zakład Przewozów Południe

Lotos Kolej Sp.z.o.o. - Czechowice-Dziedzice

Naj nie bierze się znikąd. Za sukcesem LOTOS Kolej Sp. z o.o. stoi sztab specjalistów, pełne pasji zespoły i zaangażowani pracownicy. Jesteśmy dynamicznie rozwijającym się przewoźnikiem kolejowym. Właścicielem 100% udziałów jest Grupa LOTOS. Podstawowym zadaniem Spółki jest kompleksowa kolejowa obsługa spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS i podmiotów zewnętrznych. Wysoka jakość świadczonych usług, otwartość, elastyczność oraz atrakcyjne oferty przewozowe sprawiają, że LOTOS Kolej jest cenionym partnerem licznych przedsiębiorstw. Jako bardzo dobry pracodawca cenimy wiedzę i doświadczenie każdego pracownika. Zostań częścią firmy, która naprawdę ma znaczenie.

Obecnie LOTOS Kolej Sp. z o.o. prowadzi rekrutację na stanowisko:

Sytuator Zakład Przewozów Południe
Miejsce pracy: Czechowice-Dziedzice

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA:

 • tworzenie dokumentacji przewozowej
 • archiwizowanie dokumentacji przewozowej
 • równoważny system czasu pracy (dwa dni pracy po 12 godzin, dwa dni wolnego)

CO JEST DLA NAS WAŻNE:

 • wykształcenie średnie, mile widziane o kierunku logistyka, transport, mechanika
 • znajomość pakietu MS Office
 • mile widziane doświadczenie w pracy w branży logistycznej lub kolejowej (doświadczenie nie wymagane, przyuczamy do zawodu)
 • mile widziana znajomość topografii Polski
 • dokładność i umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność

CO SPRAWIA, ŻE WARTO DO NAS DOŁĄCZYĆ:

 • współpraca na podstawie umowy o pracę
 • dobra atmosfera pracy
 • możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych
 • możliwość udziału w konferencjach i szkoleniach branżowych
 • atrakcyjny pakiet benefitów:
  -opieka medyczna opłacana przez pracodawcę
  -dofinansowanie do wypoczynku pracowników
  -możliwość korzystania z kart MULTISPORT oraz Medicover Sport
  -możliwość budowania dodatkowego kapitału na emeryturę ze składek opłacanych przez pracodawcę dzięki MetLife - Grupowemu ubezpieczeniu na życie z funduszem inwestycyjnym
  -program pracowniczych kart rabatowych LOTOS Biznes
Aplikuj
 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej „RODO”) informujemy, iż klikając w przycisk „Wyślij” zgadza się Pan/i na przetwarzanie na zasadach współadministrowania przez Grupę LOTOS S.A., LOTOS Asfalt Sp. z o.o., LOTOS Lab Sp. z o.o., LOTOS Ochrona Sp. z o.o., LOTOS Oil Sp. z o.o., LOTOS Paliwa Sp. z o.o., LOTOS Serwis Sp. z o.o., LOTOS Straż Sp. z o.o., LOTOS Upstream Sp. z o.o. które mają siedzibę przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 w Gdańsku oraz LOTOS Kolej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Michałki 25, 80-716 w Gdańsku, LOTOS Infrastruktura S.A. z siedzibą przy ul. 3-go Maja 101, 38-200 w Jaśle,  LOTOS Terminale S.A. z siedzibą przy ul. Łukasiewicza 2, 43-502 w Czechowicach-Dziedzicach,  LOTOS Petrobaltic S.A. z siedzibą przy ul. Stary Dwór 9, 80-758 w Gdańsku i LOTOS-Air Bp Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Grunwaldzkiej 472B 80-309 w Gdańsku swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. wizerunek, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. imię, nazwisko, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe) przetwarzamy na podstawie przepisów prawa.

 Jeżeli Pan/i nie chce, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane prosimy o nie umieszczanie ich w przesyłanych dokumentach. Brak ich podania nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji.

 Wypełniając formularz aplikacyjny, oświadcza Pan/i, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

 W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych związanych z procesem rekrutacji można kontaktować się ze współadministratorem danych osobowych na adresy wskazane powyżej, a także poprzez adres e-mail: rekrutacja@grupalotos.pl lub pisemnie pod adresem Grupa LOTOS S.A. ul. Elbląska 135 80-718 Gdańsk.

Administrator danych osobowych

Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”) jest:

 • Grupa LOTOS S.A. z siedzibą przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk,
 • LOTOS Infrastruktura S.A. z siedzibą przy ul. 3-go Maja 101, 38-200 Jasło,
 • LOTOS Terminale S.A. z siedzibą przy ul. Łukasiewicza 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice,
 • LOTOS Petrobaltic S.A. z siedzibą przy ul. Stary Dwór 9, 80-758 Gdańsk,
 • LOTOS Asfalt Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk,
 • LOTOS Air BP Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Grunwaldzkiej 472 B 80-309 Gdańsk, LOTOS Kolej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Michałki 25, 80-716 Gdańsk,
 • LOTOS Lab Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk,
 • LOTOS Ochrona Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk,
 • LOTOS Oil  Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk,
 • LOTOS Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk,   
 • LOTOS Serwis Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk,
 • LOTOS Straż Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk,
 • LOTOS Upstream Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk.

Ze współadministratorami danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: rekrutacja@grupalotos.pl lub pisemnie pocztą tradycyjną na adresy wskazane powyżej lub na adres: Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk.

Inspektor ochrony danych

Współadministratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych Grupy LOTOS S.A, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez adres e-mail: iod@grupalotos.pl lub pisemnie na adres: Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Cele przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych w Grupie Kapitałowej LOTOS, w skład której wchodzą współadministratorzy danych wymienieni powyżej oraz w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji zawodowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej jest:

 1. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na współadministratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w tym art. 22(1) Kodeksu pracy w zakresie następujących danych – imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 2. zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w przypadku przekazywania danych innych niż wyżej wskazane,
 3. zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych w procesach rekrutacyjnych prowadzonych w przyszłości.

Udostępnienie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS, w skład której wchodzą współadministratorzy danych wymienieni powyżej. Ponadto, Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie współadministratorów, m.in. podmiotom dostarczającym system do obsługi e-rekrutacji oraz podmiotom obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji celów wymienionych powyżej, świadczącym usługi serwisowe i archiwizacyjne,
 2. podmiotom świadczącym usługi na rzecz współadministratora, w tym doradcom prawnym lub audytorom,

przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów z współadministratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

Okres przechowywania danych

Oferty kandydatów biorących udział w danej rekrutacji, w tym dane osobowe tych kandydatów, którzy:

 1. wyrazili zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od momentu ich wprowadzenia do systemu za pomocą formularza aplikacyjnego lub do momentu wycofania zgody,
 2. nie wyrazili zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych będą przechowywane nie dłużej niż do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem, a po tym czasie niezwłocznie usuwane.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 4. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: iod@grupalotos.pl lub rekrutacja@grupalotos.pl,
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od współadministratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym w zakresie, w jakim są przetwarzane. Skorzystanie z tego prawa jest możliwe, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany, na podstawie Pani/Pana zgody. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby administrator uczynił to w Pani/Pana imieniu, o ile będzie to technicznie możliwe,

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się ze współadministratorem lub z wyznaczonym przez współadministratorów Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.

Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1)Kodeksu pracy jest  niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, brak ich podania nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji.

Informacja o profilowaniu danych osobowych

Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą podlegać procesowi profilowania (poprzez przeszukiwanie bazy danych kandydatów na podstawie wybranego kryterium np. wykształcenia, doświadczenia zawodowego, regionu), nie będą jednak służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

AddThis Sharing Sidebar
, Number of shares

Share to LinkedInShare to GmailShare to Więcej

, Number of shares
 
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+